Hosty Marka Chvátala v sérii Svědectví byli manželé Petr a Jana Láskovi. Petr Láska založil společnost Trans technik, která zahájila činnost v roce 1992 výrobou upínacích pásů a technikou pro zajištění v nákladní automobilové dopravě. Založit firmu ale bylo jejich společné rozhodnutí. Brzy na to začala nabízet díly pro nástavby nákladních automobilů. V současnosti firma sama iniciuje vývoj komponentů a snaží se tak podporovat zvyšování kvality a tím i bezpečnosti přepravy zboží.

2018 10 31 laskovi

Od začátku chtěli své podnikání podřídit hodnotám tzv. ekonomiky společenství. Jde o iniciativu, která vznikla také na začátku 90. let. Podnět k jejímu vzniku dala Chiara Lubichová. Jedním z nejdůležitějších motivů ekonomiky společenství je úsilí o vymýcení chudoby ve světě. A to Petra a Janu zlákalo. Získali tak řadu přátel a prý se jim daří i díky tomu budovat dobrou atmosféru ve firmě.

O cestě Petra a Jany k podnikání hovoříme v prvním rozhovoru. V dalším se zaměříme na 9. a 10 přikázání Desatera a pohledu našich hostů na jejich souvislost s podnikáním. Ve třetím rozhovoru otevřeme 7. kapitolu Matoušova evangelia, abychom se s Petrem a Janou zamysleli nad upřímným hledáním Boží vůle a ještě upřímnějším naplňováním toho, co Bůh žádá, aby se k nám v Nebeském království nakonec znal: „Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: "Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?" A tehdy já prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti." (Mt 7,21-23)

Tři rozhovory s manžely Láskovými (převzato z www.krestanskypodnikatel.cz):

S Láskou ve firmě

Nepožádáš?

Nikdy jsem vás neznal

Music: https://www.bensound.com/royalty-free-music

0
0
0
s2sdefault