26. listopadu 2018 zemřela ve věku 92 let Giulia (Eli) Folonari, jedna z nejvýznamnějších průvodkyň zakladatelky Hnutí fokoláre při jejím veřejném, ale především osobním životě.

20181126 giulia eli folonari 20

Narodila se v Miláně 8. února 1926 jako prvorozená z osmi dětí. Její rodiče byli Lugi a Speranza Folonari a patřili k bohatým průmyslnckým rodinám v Bresci. Skončila studium ekonomie a obchodu na Katolické univerzitě Sacro Cuore v Miláně a ve svých 25 letech od Valerie (Vale) Ronchetti poprvé slyšela něco o rodícím se Hnutí fokoláre. V témže roce prožila prázdniny nedaleko Tonadica (u Tridentu), kde se konaly první mariapoli. Rozhodla se tohoto setkání zúčastnit spolu se sourozenci Vincenzem a Camillou. Tehdy se také seznámila s Chiarou Lubichovou.

V roce 1951 se přestěhovala do Říma a doprovázela Chiaru na všech jejích cestách po Itálii a pak i po celém světě. Říká o tom: „Bylo to božské dobrodružství, dlouhý běh spolu s Chiarou od jednoho překvapení ke druhému.“ Byla její důvěrnicí a poradkyní v těžkých letech, kdy církev zkoumala Hnutí fokoláre (Dílo Mariino). Sledovala zvláště rozvoj komunikačních prostředků v Hnutí: založení audiovizuálního studia Centro Santa Chiara, v roce 1980 zrod mezinárodní telekonference zvané „Collegamento CH“, které se brzy zúčastnily všechny země, kde bylo Hnutí přítomné. Konference se narodila jako prostředek pro sdílení duchovního života, radostí, bolestí i různých zpráv a díky technickému rozvoji se postupně proměnila ve streamingový přenos pomocí internetu a satelitu. I dnes se nazývá „Collegameno CH“ (podle Confoederatio Helvetica, tedy jako připomínka země, kde se narodila)

20181126 giulia eli folonari 19

Eli byla stále po boku zakladatelky Hnutí fokoláre u příležitosti setkání s velkými osobnostmi své doby: od Pavla VI., po Matku Teresu a Václava Havla a konstantinopolského ekumenického patriarchy Athenagorase I. Její svědectví přímé účastnice všech těchto událostí je obsaženo v knize „Partitura napsaná v nebi: padesát let s Chiarou Lubichovou“ (vydalo nakladatelství Città Nuova v roce 2012).

Od založení institutu Centro Chiara Lubich v roce 2008 až do roku 2014 byla Giulia Eli Folonari za něj zodpovědná. Jeho úkolem je pečovat o duchovní dědictví Chiary Lubichové, o jeho autentičnost, a šířit charisma jednoty spolu s poznáním historie Hnutí pomocí setkání, konferencí a internetových stránek. Centrum dává všechny tištěné i multimediální materiály k dispozici odborníkům pro studijní účely.

0
0
0
s2sdefault