Dne 10. listopadu byla ukončena diecézní fáze procesu blahořečení Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre.  Více než 500 osob zaplnilo katedrálu ve Frascati (Řím), kde se poslední část procesu odehrála.

Slavnosti se zúčastnil kardinál Tarcisio Bertone, prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce (Emmaus) a spoluprezident Jesús Morán, několik příbuzných Chiary Lubichové, dva představitelé pravoslavné církve, místostarosta Lazia, kněží, laici, řeholníci a řeholnice a mnoho přátel, kteří ve svém životě poznali Chiaru Lubichovou a charisma jednoty Hnutí fokoláre. Před oltářem byl umístěn stůl se 75 krabicemi sebrané dokumentace, která bude předána Svatému stolci, konkrétně Kongregaci pro blahořečení a svatořečení. Zde bude shromážděný materiál zkoumán a hodnocen.

dsc09764

Slavnostní ceremonii předsedal Mons. Raffaello Martinelli, biskup z Frascati, který dosavadní proces shromažďování svědectví a materiálu shrnul těmito slovy: „Svatý stolec a diecézní proces musí zdůraznit hrdinské ctnosti, nikoli jednoduše dobrotu daného člověka, nýbrž hrdinství. Na to jsem se v poskytnutých svědectvích dotazoval. Je třeba prokázat hrdinství, se kterým Chiara žila křesťanské, tak zvané teologální ctnosti (tj. víra, naděje, láska) a ctnosti kardinální (tj. moudrost, spravedlnost, mírnost, statečnost) a mnoho dalších ctností od nich odvozených.“

Biskupský delegát, Mons. Angelo Amati ve své zprávě sdělil, že bylo vyslechnuto 166 svědků, například v diecézích Řím, Albano a Fiesole (Itálie), Lausanne-Ženeva-Fribourg (Švýcarsko), Augusta – Ottmaring, Bamberg-Norimberg (Německo), Westminster (Anglie), Gand a Brusel (Belgie) a ve dvou dožádáních Bangkok (Thajsko) a Lublaň (Slovinsko).

Jak zdůraznil kardinál Amati, „zkoumání se týkalo života, ctností, charismatu a specifičnosti Chiařiny spirituality ve spojení s teologickými tématy, jakými jsou: jednota, Ježíš opuštěný a Ježíš uprostřed, dále založení Díla Mariina (Hnutí fokoláre) a mezikonfesních a mezináboženských kontaktů. Celkem bylo shromážděno 35.057 stránek ve 102 svazcích". Jedná se o různý materiál, jako například svědectví, dopisy, nepublikované dokumenty, spisy, deník atd. Následovalo vyjádření ochránce spravedlnosti, kněze Joselita Loteria, který spolu s notářkou advokátkou Patricií Sabatiniovou a biskupským delegátem tvoří diecézní soud ustanovený pro tuto kauzu. Biskup Martinelli následně přečetl dekret, kterým se diecézní fáze ukončuje.

32 csc 20191110 sigilli scatole2 600x400

Předáním sebraného materiálu Svatému stolci byl pověřen dr. Daniel Tamorini. Následovala přísaha všech pověřených, včetně členů soudu, postulátora, vice-postulátora a na závěr byl podepsán zápis posledního zasedání procesu. Slavnostně byly zapečetěny tři zbývající krabice dokumentů z celkového počtu 75, čítající 35.000 stránek dokumentů.

33 csc 20191110 saluto mariavoce 600x400

Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, ve svém příspěvku kromě jiného řekla: „Naší jedinou touhou je nyní nabídnout církvi prostřednictvím této obsáhlé dokumentace dar, kterým byla pro nás a pro mnoho lidí Chiara. Chiara přijala charisma, kterým jí Bůh hojně obdaroval, den po dni kráčela k plnosti křesťanského života a dokonalosti lásky. Jejím přáním bylo, aby touto cestou života z evangelia šli mnozí ve stále se obnovujícím odhodlání pomáhat těm, se kterými se setkáváme, klást Boha stále na první místo a růst ke svatosti společně. Její pohled a její srdce, jak se nyní prokazuje, bylo vedeno všeobjímající láskou, která zahrnuje každého bez rozdílu, v touze naplnit Ježíšovu závěť: Ut omnes unum sint – Aby všichni byli jedno. Je pro nás radostí, že se církev bude nyní věnovat studiu a zhodnocení života a ctností této boží služebnice, naší milované Chiary.“

Diecézní proces

Diecézní fáze procesu byla zahájena 7. prosince roku 2013 po uplynutí pěti let od Chiařiny smrti dne 14. března 2008. V Castel Gandolfu byla podepsána oficiální petice pro zahájení procesu. Nejprve byli vyslechnuti očití svědkové, Chiařiny současníci, kteří ji znali od prvních dob zakládání Hnutí fokoláre. Po konzultaci s biskupskou konferencí v Laziu obdržel Mons. Martinelli pozitivní odpověď. Ustanovil proto tříčlennou komisi, jejímiž členy byli odborníci z oblasti historie a archivnictví. Jejich úkolem bylo shromáždit veškerý nevydaný materiál, týkající se Chiary. Mons. Martinelli jmenoval také tři teology, kteří se zabývali publikovanými texty. Dne 29. června 2014 poskytl Svatý stolec nihil obstat oficiálnímu zahájení procesu. 27. ledna 2015 proběhl v katedrále ve Frascati zahajovací ceremoniál diecézní fáze procesu, která byla ukončena dne 10. listopadu 2019.

Zdroj: focolare.org     

0
0
0
s2sdefault