O vigilii při příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové - 21. ledna – stejně jako ve svatovítské katedrále v Praze – jsme i v Brně při mši svaté u sv. Augustina děkovali za dar, který Bůh skrze zakladatelku Hnutí fokoláre daroval církvi, za charisma jednoty.

20200121 ch brno sv.aug.pruvod

Slavnostní mši svatou sloužil Mons. Jiří Mikulášek a dalších 8 kněží ze tří diecézí. Homilie P. Jiřího byla silná, jako je vždy silné osobní svědectví. Brněnský biskup Československé církve husitské, Juraj Dovala, přítomný jako vzácný host, pronesl inspirovanou zdravici ke cti Chiary a jejího přínosu lidstvu a sklidil velký potlesk. Mimo jiné řekl: „Chiara Lubichová byla i pro mne úžasnou ženou, moudrou ženou, naplněnou Duchem (…). Duch Svatý nerozděluje, ale sjednocuje celý svět. Ona sjednocovala a idea Fokoláre je postavená na jednotě. Proto tato žena dokázala sjednotit katolíky, protestanty, pravoslavné. V Hnutí fokoláre mají své místo dokonce nekřesťané, budhisté, muslimové… Ona je všechny dokázala sjednotit pod praporem Kristovy lásky.“ Salve Regina na závěr bylo mohutným chvalozpěvem.

20200121 ch brno zslerchova

Do jídelny Cyrilometodějské základní školy s kapacitou 60 dětí se potom vešlo nejméně 90 dospělých, noví, staronoví, sestřičky, lidé z jiných církví, zástupci mladých rodin. Viděli jsme společně krátkou reportáž - ten zcela prapůvod Chiařiny duchovní zkušenosti, kdy cestou pro mléko zaslechla: „Dej se mi celá!“ a odpověděla „Ano!“ Osobní setkání a rozhovory pokračovaly do pozdních hodin. Díky všem, s kterými jsme mohli tyto chvíle prožít!

F. a M. Stehlíkovi, 23. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault