Poselství prezidentky Hnutí fokoláre Marie Voce pro komunitu hnutí na celém světě u příležitosti výročí úmrtí Chiary Lubichové.

2020 03 maria voce presidente

Rocca di Papa 14. března 2020

Milovaní a milované,
jsem upřímně ráda, že vás mohu všechny na celém světě pozdravit právě dnes, 14. března, v den Chiařina odchodu do nebe a v roce stoletého výročí jejího narození.

Od začátku tohoto výročí se těšíme z množství mimořádných událostí, které se konaly, a ještě konají na celém světě a vzbuzují zájem médií jednak o osobu Chiary, jakož i o charisma, ze kterého se tato velká rodina zrodila. Skutečně mnozí se s ní na celém světě seznámili.

Rádi bychom, aby tyto oslavy, jakož i různé jiné události, setkání, aktivity, konference a společné eucharistické slavení pokračovaly. Ale dobře víme, že situace se změnila.

Epidemie zapříčiněná koronavirem přinutila mnohé země naší planety přistoupit k drastickým opatřením, aby se zabránilo šíření nákazy. Izolace osob i fyzická vzdálenost, společně se zákazem veřejných setkání či akcí všeho druhu, jsou momentálně těmi nejúčinnějšími nástroji. Dokonce tady v Itálii se nekonají ani bohoslužby!

Naštěstí z Číny, jejíž události jsme celé týdny s úzkostí sledovali, začínají přicházet méně znepokojivé zprávy, jednak o počtu nakažených osob, jakož i o úmrtích, které začínají ubývat. Ale tady v Itálii a v jiných zemích světa je situace ještě velmi vážná.

Zároveň dobře víme, že koronavirus není jediným nebezpečím, se kterým dnes lidstvo zápasí. Mám zde na mysli konflikt v Sýrii, migranty nucené utíkat ze svých zemí i staré a nové epidemie v některých afrických zemích.

Zajisté, pro mnohé z nás, kteří jsme izolováni – i já k vám v této chvíli mluvím z domu – je to zcela nová zkušenost, protože my jsme určení pro společenství a jednotu. Je to vidět na plodech, které se ukazují i v tomto bolestném období, jak mi mnozí píšete. Srdečně vám za ně děkuji. Je to živé svědectví o tom, že i přes extrémní situaci nám nikdo nemůže odejmout Boha a zabránit nám milovat.

Existuje mnoho způsobů, jak konat skutky podpory a pomoci. Především je to modlitba. Kromě ní jsou to skutky lásky, které můžeme násobit například cestou telefonu, zprávami na WhatsApp, maily ... aby se nikdo necítil sám; a to nejen ti, kteří jsou doma, ale také nemocní, i ti, co se nasazují při jejich léčbě, kteří potěšují či doprovázejí ty, kterých se následky této situace dotýkají. Jedním slovem, zapojme veškerou naši kreativitu a fantazii. Naši gen nás to učí spoustou zkušeností, s nimiž se dělí na sociálních sítích, a nejen oni.

Pouze takto, jen prokazováním skutků lásky, které můžeme vždy konat, se můžeme nakazit antivirem naděje, antivirem bratrství.

Čekají nás chvíle, dny, snad týdny či měsíce ... předem to neumíme určit, ale jednou to všechno pomine. Pokud budeme dobře žít toto období, nově objevíme živou a silnou Ježíšovu přítomnost v žitém evangeliu, v bratrovi, v Ježíši mezi námi, jehož v naší velké rodině můžeme udržovat i na dálku, zvlášť ale v milované bolesti, v níž rozpoznáváme Ježíše Opuštěného - " Chiařina Boha " - jak to s oblibou říkává tridentský biskup. V Něm se setkáme i s ní a naučíme se hledět na každou situaci jejíma očima. Stejně i my si budeme moci zopakovat zkušenost Chiary a jejích společnic, které si skoro ani neuvědomovaly řádění války kolem sebe, ani její konec, protože vytrženy Bohem a jeho láskou žili skutečností, která byla silnější než všechno ostatní. Vše začalo touto novou vírou v Boží lásku.

I my dnes vystartujme s jistotou, že vše je Láska a pokud nás bude spojovat modlitba a láska ke všem, přispějeme takto k šíření naděje a k pozvednutí světa.

A to bude ten nejlepší způsob, jak oslavit Chiaru a její – i náš – velký Ideál.

Jsem s vámi, kdekoli se nacházíte. Ciao!

Zde je možné sledovat video v italštině.

0
0
0
s2sdefault