Slova Jesúse Morána, spoluprezidenta Hnutí fokoláre, která zazněla během kázání při mši za zavřenými dveřmi přenášené přes internet v den výročí úmrtí Chiary Lubichové 14. března 2020.

2020 03 jess morn copresidente

(…) V těchto posledních týdnech – kromě jiného uprostřed postní doby – zaznívala v mé duši naléhavá myšlenka: marnost všeho, naše tápající inteligence při snaze do hloubky pochopit skutečnost, život, plynutí dějin. Fakticky stačil jeden virus, jeden nebuněčný mikroorganismus, aby ohrozil všechny naše velké úvahy a jistoty, naše ekonomické plány a politické strategie; aby spustil paniku na celosvětové úrovni a vyzdvihl chatrnost takzvané globalizace. Jak jsme před pár dny viděli v titulku jedněch novin, které využily fotbalový žargon: Koronavirus – Globalizace 1:0. To je smutná pravda.

Když jsem přemýšlel o tom, co se v posledních letech psalo o fenoménu kultury naší doby, o četných analýzách a proti-analýzách týkajících se budoucnosti dějin atd., atd., zachvacoval mne téměř ochromující pocit zděšení a smutku. Ale právě tehdy jsem dospěl k ohromnému znovuobjevení: Zjevení, Boží slovo k člověku prostřednictvím lidských slov a inteligence člověka; smýšlení Boha v lidských slovech o hloubce života a dějin; „doušek smyslu“. Skutečně si myslím, že pouze Boží slovo nám dává odpovědi pro tyto chvíle, které prožíváme, protože pouze ono v sobě obsahuje věčnou moudrost, která překračuje čas, aniž by ztratila na svém významu. Ve světle Zjevení si uvědomujeme jednu skutečnost, která je tím více ohromující, čím je paradoxnější: že prožíváme čas milosti.

Moudrost! To je ten správný klíč. Toto je skutečně okamžik moudrosti, doba pro moudrost; vize skutečnosti z jiného zorného úhlu, která je dnes naprosto nedotknutelná a nepostradatelná. (…) Moudrost, která vede k chápání skutečnosti osvícenému láskou a která právě díky tomu aktivuje ohromný proud bratrství. Bůh může skutečně konat mimořádné věci i uprostřed zla. Vítězí nad ním svým záměrem lásky.

Chiara svým životem prošla téměř jedním stoletím a kráčela jako proud moudrosti, který zavlažoval zemi. Byla pozorná k událostem dějin, nezastavila se u povrchu věcí, ale šla do hloubky a do výšky, aby čerpala z Božího pohledu a z Božích myšlenek, z Boha samotného. Proto nehleděla na nic jiného než na Jeho Slovo.

Jednota je vlastně Božím plánem s lidstvem, Ježíšovou závětí, vtěleným Slovem. Nyní můžeme konstatovat, jak toto slovo – jednota - které je zakotveno ve Zjevení, překračuje pomíjivé události, období a epochy. Představuje perspektivu smyslu, která zahrnuje minulost, přítomnost a budoucnost. Prorockou perspektivu schopnou uvolnit tu nejlepší energii mužů a žen každé zeměpisné šířky, kultury, rasy a společenských podmínek. V síle jednoty můžeme proměnit „globalizaci lhostejnosti“ v „globalizaci bratrství“.

Zápas neskončil. Jedním jsme si jisti: vítězství bude patřit Božímu milosrdenství.

Jesús Morán
(www.focolare.org)

 

0
0
0
s2sdefault