Velikonoční přání Marie Voce, prezidentky Hnutí fokoláre: stále znovu zakoušet přechod ze smrti ke zmrtvýchvstání skrze lásku k bratru. Jen tak překonáme bolestnou situaci pandemie a každou další bolest.

web pasqua

Velikonoce 2020

Drazí,

v letošním roce nám Ježíšův přechod ze smrti k novému životu klade otázky a nachází nás v naslouchání. Právě v této chvíli nám víra a naše charisma přichází na pomoc: odpověď nacházím v Ježíši ukřižovaném a opuštěném, v Bohu současné nepochopitelné situace.

Samota, ve které teď možná musíme žít, může být ve spojení s Ním obydlena a zaplněna Jeho královstvím. Pouze tehdy, když si zvolíme jeho, obejmeme ho v každé bolesti a budeme ho milovat láskou výjimečnou, najdeme spolu s celým lidstvem cestu ke světlu, k novému zrození.

JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH!

Zakoušejme neustálý přechod ze smrti ke vzkříšení a předávejme tuto zkušenost mnohým, všem. Připravíme se tak na zítřek a postavíme pevné základy nadcházejícího světa, až se znovu osobně setkáme a v objetí pozdravíme.

POŽEHNANÉ VELIKONOCE! 

0
0
0
s2sdefault