BEZPRECEDENTNÍ ZDRAVOTNÍ KRIZE VYŽADUJE BEZPRECEDENTNÍ ROZHODNUTÍ

200422 syrie emabargo

Jestliže covid-19 dokáže destabilizovat populace v nejrozvinutějších a nejorganizovanějších zemích, k čemu pak může docházet u bezpočetného počtu žen, mužů, mladých lidí a dětí ve válečných zemích jako je Sýrie, jež také kvůli uvalenému embargu je zemí sraženou na kolena?

Tato petice je ráznou výzvou k tomu, aby se přehodnotilo embargo uvalené na syrskou vládu a přijala se včasná a konkrétní opatření s cílem poskytnout syrskému lidu účinnou pomoc v boji proti pandemii covid-19. V této době obrovských obtíží vyslovuje tato petice rázné varování, aby se neprodleně podnikly všechny nezbytné kroky dříve, než bude příliš pozdě.

Naše výzva jde také v linii nedávného poselství Antonia Guterresa, generálního tajemníka Organizace spojených národů: „Náš svět čelí společnému nepříteli, jímž je covid-19. Virus nedbá na národnost nebo etnickou příslušnost či skupinu nebo víru. Napadá všechny, a to neúprosně. Mezitím zuří po celém světě ozbrojený konflikt. Ti nejzranitelnější – ženy a děti, lidé se zdravotním postižením, lidé marginalizovaní a vysídlení – platí nejvyšší cenu. Těm také hrozí největší riziko, že jim covid-19 způsobí nejvíce devastující ztráty.“ Mezinárodní sankce dále zvyšují zranitelnost syrského lidu. Podle logiky této výzvy k příměří by tedy měly být tyto sankce přinejmenším dočasně pozastaveny, a to alespoň pro dodávky související se zdravotní péčí, pro materiály určené k lékařskému použití a pro finanční prostředky potřebné k jejich úhradě.

Papež František nedávno vyzval státy, aby na výzvu odpověděly. Řekl: „Připojuji se ke všem, kdo tuto výzvu přijali, a vyzývám všechny, aby pokračovali tak, že zastaví všechny formy války a nepřátelství. … Společné nasazení proti pandemii může vést každého k tomu, že si uvědomí potřebu posílit naše bratrské vztahy jakožto členů jedné lidské rodiny ... Mělo by to vést zejména vůdce národů a další zúčastněné strany k obnovenému úsilí, aby překonali všechny přetrvávající rivality.“

Je třeba také zdůraznit, že tato výzva se nezabývá přednostmi různých politických postojů, ale naopak chce překonávat hranice zúčastněných stran, protože cíl ochrany syrského lidu přesahuje jakoukoli politickou nebo ideologickou orientaci.

Jak řekl pan Guterres i papež František, všichni jsme členy jedné lidské rodiny. Pokud můžeme lidem v Sýrii, kteří jsou již vyčerpáni desetiletím války, nějak pomoci, je naší jasnou morální povinností udělat to rychle, abychom se vyhnuli spoluúčasti na katastrofě a nemuseli se za to navždycky stydět.

Máme možnost napsat do dějin stránku hrdosti a nikoli zahanbení:
TVÁŘÍ V TVÁŘ BEZPRECEDENTNÍ KRIZI JE TŘEBA PŘIJMOUT BEZPRECEDENTNÍ ROZHODNUTÍ.


Stručný popis dnešní situace

Dne 17. května 2019 prodloužila Evropská rada omezující opatření EU vůči syrské vládě do 1. června 2020. Bez ohledu na podstatu rozhodnutí přijatých EU a Washingtonem je dnešní situace v Sýrii z důvodu přijetí těchto sankcí a vzhledem k těmto sankcím objektivně závažná.

V důsledku embarga se ekonomika země dramaticky zhroutila. Podle zprávy OSN zveřejněné v květnu 2018 klesl HDP až o dvě třetiny a rovněž podle této zprávy je to zapříčiněno nejen konfliktem, ale převážně ekonomickými sankcemi uvalenými na Sýrii.

Dodávky léků a lékařského vybavení jsou kvůli embargu také nedostatečné, takže nemocnice – ty, které unikly bombardování – bojují s tím, aby mohly sloužit občanům, kteří potřebují léčbu, zatímco před válkou měla Sýrie jeden z nejvyspělejších zdravotnických systémů na Blízkém Východě. Kromě toho před uvalením sankcí vyráběla Sýrie řadu životně důležitých léků a dříve v nich byla soběstačná.

Omezující opatření vyplývající z embarga do dnešního dne vážně poškodila schopnost Sýrie tyto léky, vybavení, náhradní díly a software spíše vyrábět než nakupovat. Zahraniční společnosti nejsou ochotny provádět transakce ze strachu, že budou obviněny z porušení omezujících opatření. (Viz „Prohlášení o ukončení mise zvláštního zpravodaje o negativním dopadu jednostranných donucovacích opatření na uplatňování lidských práv v Syrské arabské republice ve dnech 13. až 17. května 2018“).


Cíl této petice

Odkaz na petici ZDE

Za této situace civilní obyvatelstvo v Sýrii po celé roky žije nebo spíše přežívá za mnoha obtíží, včetně obtíží způsobených embargem na něj uvaleným. Avšak dnes, kromě stavu chudoby způsobené sankcemi, existuje další hrozba, a sice covid-19. Tentokrát se syrští lidé potýkají s ještě nevyzpytatelnějším záludným a neviditelným nepřítelem, který si nárokuje oběti mezi těmi nejslabšími.

Z tohoto důvodu se z našeho pohledu zdá, že embargo a sankce jsou v této historické chvíli kruté a nepřijatelné, protože připravují ženy, muže, mladé lidi a děti o pomoc a podporu, jež pro ně může být životně důležitá, aby mohli přežít toto reálné nebezpečí, které představuje covid-19.

Musíme si uvědomit, že důvody embarga jsou dnes již překonané, protože zachování životů syrského lidu je mnohem důležitější.

Pokud nám tato pandemie mohla udělit nějakou lekci, třebas i jedinou, pak je to naléhavost a povinnost dostat se k těm, kdo nejvíce potřebují pomoc a podporu.

Nacházíme se v historické chvíli, kdy musíme mít odvahu učinit bezprecedentní rozhodnutí, protože si to situace vyžaduje. Žádáme proto Evropský parlament k zaujetí rozhodného stanoviska, aby Evropská komise a Evropská rada rozhodly v tomto smyslu. Jak rozhodně a kompetentně jsme jednali ve prospěch našich národů, cítíme jako evropský lid, že stejně tak můžeme dát příklad inteligentní citlivosti a moudrého porozumění pro drama tohoto národa. Musíme zaujmout společný postoj ve prospěch syrského lidu a všech lidí ve válkou zničených zemích ohrožených rizikem této pandemie, zejména těch nejzranitelnějších.

Vyzýváme proto všechny příslušné orgány, různá sdružení a jednotlivce, aby se k této petici solidárně připojili, bez ohledu na postoje zaujímané k syrskému konfliktu. Je třeba se zaměřit na lidi, na obyčejné lidi, jimž se musí dostat adekvátní podpory, aby mohli čelit této zkoušce, jedné z řady mnoha dalších.

Z výše uvedených důvodů požadujeme okamžité zrušení ekonomického embarga proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii (a k přijetí opatření na ochranu lidí „ve všech koutech světa“, kteří čelí podobným podmínkám.) Vyzýváme Evropskou unii a Spojené státy americké k rychlému odstranění veškerých právních překážek, které by mohly bránit pokojné směně zboží a převodům peněz potřebným pro naše sestry a bratry v Sýrii k boji proti pandemii covid-19.

Marco Desalvo,
prezident nevládní organizace New Humanity

Chcete-li být nadále informováni o iniciativách petice a o podpisech pod ní, navštivte webové stánky New Humanity (http://www.new-humanity.org) a web AMU (Azione per un mondo unito: https://www.amu-it.eu).

0
0
0
s2sdefault