U příležitosti 14. května - dne modlitby, postu a proseb za lidstvo - přinášíme modlitbu Marie Emmaus Voce, prezidentky Hnutí fokoláre.

V tomto čase zkoušky, osamocení, úzkosti a zděšení, chceme znovu nalézt smyslu života, smrti, toho, co nepomíjí a je věčné. Naše srdce očištěná a odzbrojená bolestí se spojují, aby vzývala Tebe, všemohoucího, odpouštějícího, milosrdného Otce nás všech.

Posilni nás, abychom věřili, že vše, co dopouštíš, je pro větší dobro, a nic z toho, co se přihodí, není mimo Tvou nekonečnou dobrotu.Pomoz nám pokračovat na naší životní cestě s novou důvěrou a s nadějí. Dej, ať jsme ukotveni ve Tvé božské vůli v každém přítomném okamžiku.

Potěš ty, kdo trpí, protože ztratili své příbuzné a přátele, dej jim sílu jít dál, dej jim trpělivost v nesnázích.

740100 10201187989940998 5047031833069733225 o

Dej, abychom v obavách z budoucnosti, ze ztráty zaměstnání, strachu z ekonomických a sociálních dopadů, které pandemie vyvolává, dokázali objevit šanci k solidaritě a spravedlnosti.Rozhojňuj v nás velkorysou a konkrétní lásku, abychom sdíleli bolest s plačícími a těšili se s těmi, kdo se radují.

Dej, abychom si druhých vážili jako sebe a přáli jim to, co přejeme sobě.Nejvyšší a všemohoucí Bože, dej nám zakusit, že o co více zapomeneme na sebe a zintenzivníme svou lásku k bližnímu, o to více se umenší bolest a naše srdce zaplaví Tvá nevýslovná, hmatatelná a něžná přítomnost.

Dej sílu, zdraví, ochranu a moudrost lékařům, zdravotním sestrám, zdravotnímu personálu a všem, kdo se vydávají pro své nemocné bratry a sestry, aby mohli být Tvým nástrojem při doprovázení všech, kdo byli svěřeni jejich srdci.Bože, Světlo světa, učiň, aby vědci byli osvíceni Tvou moudrostí a dali k dispozici své schopnosti pro dobro celého lidstva.

Pomoz všem státníkům a těm, kdo rozhodují o osudech národů, aby dokázali rozhodovat prozíravě a našli sociální a ekonomické řešení ve prospěch nejslabších. Dotkni se jejich svědomí, aby hledali veškeré prostředky k zamezení konfliktů a prosazování míru.Dej, aby každý z nich cítil zodpovědnost nejen za svůj vlastní národ, ale i za celé lidstvo.

Kéž Maria, kterou mnozí milujeme a uctíváme, nám pomůže vytrvat ve víře a přinášet útěchu a naději všem.

Amen

Ilustrační foto: Marek Trizuljak

0
0
0
s2sdefault