Týden „Laudato si’’“ – 5 let od vydání encykliky papeže Františka  Tisíce věřících se zapojilo skrze různé interaktivní a formační semináře online do týdne, zaměřeného na „péči o společný domov“.  Týden vyhlásil papež František a jeho organizace je v režii Dikasteria pro integrální lidský rozvoj ve spolupráci s několika katolickými skupinami. 

lsw english

Týden u příležitosti 5. výročí vydání encykliky papeže Františka Laudato Si’ probíhal od 16. do 24. května pod názvem: „Vše je propojené“. Aktivně se zapojila různá uskupení: diecéze, farnosti, hnutí, asociace, instituce, aby se hlouběji věnovaly otázce ochrany přírody a podpory integrální ekologie.  Mezi spolupořadateli je také hnutí „Global Catholic Climate Movement“, které sdružuje více než 900 katolických organizací po celém světě, ke kterým patří i Hnutí fokoláre. Během týdne proběhlo mnoho iniciativ online, které se věnovaly tématům obsaženým v encyklice Laudato si. Dne 24. května byl týden ukončen společnou modlitbou ve 12 hodin. 

laudato si kopie web

V měsíci březnu zaslal papež video poselství, ve kterém povzbuzuje věřící, aby se zapojili do ochrany našeho společného domu. Společně, činem i vírou, můžeme přispět k vyřešení ekologické krize. Papež říká: „Jaký svět chceme přenechat těm, kdo přijdou po nás, dětem? Znovu naléhavě vyzývám, abychom na tuto ekologickou krizi reagovali. Nářek země a nářek chudých už nemůže dále čekat. Začněme pečovat o přírodu, dar našeho dobrého Boha Stvořitele.“ Během uplynulých pěti let, rozhýbala papežova encyklika svědomí mnohých. Vznikly různé skupiny s cílem udělat něco pro životní prostředí, motivovány papežovými slovy o ekologii, která je vnímavá ke „společnému domu.“

V tomto týdnu se nehovořilo jen o ekologii. Organizátoři si položili otázku: Do jaké míry ovlivňuje životní prostředí ekonomie? Ve čtvrtek, 21. května, proběhl online seminář, (anglicky lze shlédnout zde), ve kterém vystoupila známa anglická ekonomka Kate Raworth z Oxfordské univerzity, a ekonom Luigino Bruni (Hnutí fokoláre). Podle něj ekonomie a ochrana přírody spolu úzce souvisí: „Ekonomie zasahuje do životního prostředí nejméně z padesáti procent, pokud vezmeme v úvahu individuální ekonomii, ekonomii podniků a států a podíváme se na celkový vliv na znečištění planety. Pak sem patří také politika, náš životní styl atd. (…) Pokud zkoumáme, odkud v posledních desetiletích pramení negativní vlivy, mající například za důsledek globální oteplování, pak si uvědomujeme, že velkou roli tu sehrává kapitalistická ekonomie. Pokud tedy chceme něco změnit, pak musíme změnit ekonomii.“  

Žít Laudato sí znamená, být vnímaví k ochraně přírody, ale také k ekonomii a osobnímu životnímu stylu. Můžeme osobně přispět k hluboké ekonomické a ekologické konverzi konkrétními skutky. V neposlední řadě je třeba se zamyslet nad tím, jakou politiku podporovat, abychom skutečně naslouchali nářku země a nářku chudých.

0
0
0
s2sdefault