Na základě výzvy Mezinárodního centra Hnutí fokoláre (HF) se začátkem května HF v ČR připojilo k celosvětové pomoci lidem postiženým pandemií COVID-19 (viz https://www.focolare.cz/12-clanky/590-celosvetova-pomoc-lidem-postizenim-pandemii-covid-19)

foko logo

K dnešnímu dni (10.8.2020) se pro tento účel shromáždily finanční prostředky ve výši 300 267,- Kč.

Dosavadní použití prostředků sbírky: 

  • pro potřebné v tzv. „fialové zóně“ – zasláno prostřednictvím sdružení Nové ľudstvo Bratislava: 65 000,- Kč
  • pro použití v rámci celosvětového společenství majetku prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 30 000,- Kč
  • pro potřebné v Sýrii – zasláno prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 135 000,- Kč
  • bankovní poplatky za převody do zahraničí: 2400,- Kč
  • disponibilní dosud nerozdělené prostředky: 67 867,- Kč 

Znovu srdečně děkujeme všem dárcům jménem těch, komu tyto prostředky aspoň trochu ulehčí jejich složitou situaci. Sbírka dále trvá.

Michaela Harantová a Jiří Kratochvíl,
koordinátoři akce za Hnutí fokoláre v ČR

 

0
0
0
s2sdefault