Na pozvání Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, se ve spolupráci s olomouckým společenstvím Hnutí fokoláre konalo v arcibiskupské rezidenci v sobotu 23. května 2020 setkání u příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre.

20200523 olm sebek

Při této příležitosti přednesl Doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky projev na téma Hnutí fokoláre a jeho přínos společnosti v době totality. V přednášce rozebral počátky Hnutí v období totalitního režimu u nás i v dalších zemích východního bloku – NDR, Maďarsku a Polsku. Jaroslav Šebek poutavým způsobem uvedl vybrané dokumenty z tajných svazků II. oddělení STB, týkající se Hnutí. Představil osobnosti, které se o rozšíření a rozvoj Díla Mariina, jak se také Hnutí fokoláre nazývá, u nás zasloužily. Byli to slovenský biskup Pavol Hnilica a italský fokolarín Quido Mirti, přezdívaný „Cengia“. Ten cestoval po zemích východního bloku jako obchodník a zprostředkovával kontakt mezi „podzemní“ místní církví, hlavně řádem jezuitů, a Vatikánem. Mezi prvními českými kněžími, kteří žili spiritualitu Hnutí fokoláre, byli P. Karel Pilík, P. Bohumil Kolář, P. František Kohlíček, tehdejší kněz bez státního souhlasu a budoucí kardinál Miloslav Vlk, P. Jan Graubner, budoucí arcibiskup, P. Pavel Jančík, P. Jan Kutáč a řada dalších kněžských osobností.

Po skončení přednášky se rozvinula živá diskuze na dané téma. Větší část přítomných si tyto doby dobře pamatuje. Mnozí obohatili program svým osobním svědectvím.

Karel Kavička

0
0
0
s2sdefault