header 1 settembre

Na 1. září připadá „Světový den modliteb za péči o stvoření“. Hnutí fokoláre se zapojuje do iniciativy „Čas tvorstva“ a mítinkem, který se bude konat v říjnu 2020. 

Dne 1. září, jako každoročně, proběhl „Světový den modliteb za péči o tvorstvo“. Ustanovil ho papež František v roce 2015, kdy byla vydána encyklika Laudato si’. Papež v ní všechny vyzývá, aby se angažovali při péči o tvorstvo. Je to náš domov, naše nejcennější dobro. Žádá, abychom změnili současné sociálně-ekonomické uspořádání. Nemůžeme už dále využívat planetu Zemi, jako by její přírodní zdroje byly neomezené. Je třeba jednat rychle a najít jiný rozvojový model. Co můžeme dělat, abychom byli konkrétnější? Encyklika Laudato si’ ukazuje cestu k „ekologické konverzi“: změnit životní styl a snažit se uvádět do praxe zásady integrální ekologie. V textu se tedy nehovoří jen o životním prostředí, ale i o politice, ekonomice a společnosti. Musíme začínat sami od sebe, od svých každodenních rozhodování při spotřebě, od volby politiků vnímavějších na ochranu přírody; více ovlivňovat společnost ve směru většího využívání energií z obnovitelných zdrojů a snižování fosilních zdrojů.

planting tree soc institutional 768x512

 I letos se Hnutí fokoláre připojuje k iniciativě „Čas tvorstva“, spočívající v modlitbách a akcích ve prospěch našeho společného domova. Iniciativa začala 1. září a končí 4. října, na svátek svatého Františka z Assisi, patrona ekologie, kterého mají rádi křesťané mnoha vyznání. Všichni jsou povzbuzováni, aby organizovali různé události a registrovali je na stránkách web. Tato iniciativa má ekumenický rozměr s třicetiletými kořeny v roce 1989, kdy konstantinopolský patriarcha pravoslavné církve Demetrios vyzval rozhodným způsobem různé křesťanské církve, aby den 1. září společně vyhlásily jako „Světový den modliteb za péči o tvorstvo“. Tématem pro letošní rok je „Výroční den Země: nový rytmus, nová naděje“. Tato událost je užitečná pro uvažování o integrálním vztahu mezi potřebným oddychem pro Zemi a ekologickým, ekonomickým, sociálním a politickým způsobem života, především v důsledku obrovských důsledků globální pandemie covidu-19.  Od 23. do 25. října se bude v Castelgandolfu (Itálie) konat mítink organizovaný ekologickou sítí Hnutí fokoláre EcoOne. Zúčastní se ho odborníci, politici, univerzitní profesoři, organizace a sdružení, aby se zabývali dopadem encykliky Laudato sì’ na současný svět a výzkumem nových cest směřujících k integrální ekologii. Tato akce má poukázat na úlohu, jakou mohou sehrávat jednotlivci i společenské skupiny při péči o náš společný domov. Letošek je rovněž speciálním rokem, protože 24. května, u příležitosti 5. výročí vydání encykliky, ho papež František vyhlásil jako „Rok encykliky Laudato sì’“, který bude trvat do 24. května 2021.  

temo del creato

Situace je tak naléhavá, že vyžaduje konkrétní a bezprostřední odpovědi všech a na každé úrovni: lokální, regionální, národní i mezinárodní. Především je třeba odspodu vytvořit „lidové hnutí“ jako alianci všech lidí dobré vůle. Proto je důležité zúčastnit se na iniciativách jako je „Čas tvorstva“ a mítink EcoOne plánovaný na letošní říjen. Jak nám připomíná papež František, „všichni můžeme spolupracovat jako nástroje Boží v péči o stvoření, každý podle vlastní kultury a zkušenosti, vlastní iniciativy a schopností“ (LS 14). Lorenzo Russo

0
0
0
s2sdefault