20200912 154852 m 1536x437

Třídenní videokonferencí delegátů Hnutí fokoláre zodpovědných za různé oblasti světa a členů generální rady začala další přípravná fáze na generální shromáždění Hnutí, které se bude konat v lednu 2021. 

Setkání zodpovědných za Hnutí fokoláre ve světě skončilo 12. září; letos se uskutečnilo formou videokonference. Je to datum, které by za normálních okolností také znamenalo poslední den mandátu současné prezidentky Marie Voce. Avšak ten se prodloužil, protože kvůli pandemii Covidu bylo generální shromáždění, jehož úkolem je volba všech řídících orgánů Hnutí, odloženo ze začátku září 2020 na rok 2021 (24. ledna - 7. února).

Co můžeme dělat, aby se tato „doba čekání“ proměnila v čas milosti? Na tuto otázku, která zahájila a provázela setkání zodpovědných, odpověděla Maria Voce výstižně a do hloubky: „Jsme povoláni, abychom svědčili o tom, že vztahy lze žít po vzoru Nejsvětější Trojice. To jednoduše znamená: každý ať dělá vše pro to, aby dal prostor druhému.“

Sezení věnovaná sdílení na téma, jak žijí komunity Hnutí fokoláre v různých oblastech světa, zdůraznila všeobecné odhodlání, čelit výzvám a novým důsledkům koronavirové pandemie. Nebylo možné organizovat osobní setkání, což vedlo ke zvýšení počtu video konferencí, které se často dostávají k více lidem a překračují územní nebo kategoriální schémata, jež jsou v současné situaci různým způsobem omezena.

Ekonomické potíže vyžadují nové úvahy o tom, jak hledat řešení pro střídmý a udržitelný životní styl v duchu, který bude odpovídat jednotlivým aktivitám a strukturám. Atmosféra rostoucí nejistoty v lidech i společenstvích vede k novému rozhodnutí pro život podle evangelia zaměřený na větší jednotu ve světě.Třetí den setkání proběhl začátek další přípravné fáze na generální shromáždění hnutí v roce 2021. Získaný čas poslouží k větší spoluúčasti a větší kapilárnosti na synodální cestě. Do 24. října budou mít členové hnutí příležitost se hlouběji seznámit s dosud shromážděnými problematikami, aby určili preference, které budou zahrnuty do pracovního dokumentu.

Před Vánoci budou mít účastníci shromáždění příležitost poznat potenciální kandidátky na prezidentku a kandidáty na spoluprezidenta. Řada webinářů se s pomocí externích odborníků bude moci zabývat hlavními problémy. Příprava pak skončí v prvních lednových týdnech prací ve skupinách.

Joachim Schwind

Související: Přijímat bolest světa

Zdroj: www.focolare.org

 

0
0
0
s2sdefault