logo global conpact

15. října se setkají "online" různé vzdělávací instituce, pracovníci v sociální a vzdělávací oblati, různé mezinárodní organizace, aby diskutovaly a spolupracovaly v zájmu společného cíle, vytvářet dohody ve prospěch bratrství mezi lidmi. Tato akce se koná na přání papeže Františka v rámci Celosvětové úmluvy o výchově a vzdělávání. Hovořili jsme o tom s Carinou Rosseovou, fokolarínkou z organizačního týmu. 

„Dnes, více než kdy jindy, je třeba se spojit v úsilí o vytvoření úmluvy o výchově a vzdělávání,carina rossa 340x340 která by formovala zralé lidi, schopné překonat roztříštěnost, rozpory a obnovit strukturu vztahů ve prospěch lidstva, kde si budou lidé navzájem více bratry a sestrami.“ Papež František proto ve svém poselství k zahájení celosvětové úmluvy vyzval k podpoře „otevřeného a inkluzivního vzdělání, k výchově připravené trpělivě naslouchat, navazovat konstruktivní dialog, ke vzájemnému porozumění“. Úmluva se stala inspirací pro celosvětovou událost, která musela být v květnu kvůli pandemii koronaviru odložena. Proběhne 15. října virtuální formou. O této události jsme mluvili s Carinou Rosseovou, argentinskou fokolarínkou, která je součástí organizačního týmu: 

Papež nás zve ke spojenectví v zájmu výchovy a vzdělávání, které povedou ke změně mentality. Jak lze toto nové myšlení vyjádřit? „Papež zdůrazňuje, že výchova a vzdělání jsou základem každé společenské a kulturní změny, a vyzývá nás, abychom do této oblasti investovali své energie. První změna spočívá v tom, aby vzdělávání a výchova byly důstojné. Dále vytyčuje jejich cíl, kterým je „změnit svět“. Zve nás, abychom ke studiu přistupovali jako k nástroji, kterým lze odpovídat na naléhavé potřeby dnešní doby, jakými jsou: mír a občanství, solidarita a rozvoj, důstojnost a lidská práva, péče o společný domov. František dále poukazuje na skutečnost, že spojenectví mezi rodinou, školou, společností a kulturou se rozbilo, a je třeba ho obnovit. Ke změně mentality mohou přispět vzdělávací agentury, pracovníci v sociální oblasti, různé instituce a mezinárodní organizace. Je třeba, aby se spojily v zájmu dosažení společných cílů a napomohly probuzení bratrství mezi lidmi. Za tímto účelem Svatý otec navrhuje metodu tří kroků: postavit do středu člověka, investovat nejlepší energie a formovat lidi, kteří budou schopni druhým posloužit. 

Jakým směrem bychom tedy měli vychovávat mladé lidi? Jaké hodnoty pěstovat? "Středem této iniciativy jsou nové generace, protože jsou to právě děti, dospívající a mladí lidé, kteří změní svět." Touhou je, aby tito „noví muži a nové ženy“ byli „sjednoceni v rozmanitosti“, aby neustále vedli dialog v zájmu míru, solidarity a univerzálního bratrství, počínaje respektováním lidských práv a lidské důstojnosti. 

Celosvětová událost, věnovaná úmluvě, se měla konat 14. května, ale kvůli pandemii byla odložena na 15. října a bude probíhat ve virtuální podobě. V jakém bodě jsou přípravy akce? Pandemie nás přiměla k přehodnocení dosavadního plánu. Říjnové setkání bude první etapou ke světové události, kterou, jak doufáme, oslavíme později s papežem Františkem. Kongregace pro katolickou výchovu, kterou Svatý otec pověřil organizací akce, svěřila odbornou koordinaci iniciativy instituci Scuola di Alta Formazione při Univerzitě LUMSA (pozn. Libera Università Maria Santissima Assunta – římská Univerzita P. Marie Nanebevzaté). V této fázi pracujeme na navázání vztahů a zahájení procesů. Byl například vytvořen seznam s reprezentativními vzdělávacímí organizacemi ve světovém měřítku. Shromažďujeme také mezinárodní vzdělávací zkušenosti, které mají být zveřejněny na webových stránkách. Příspěvky, které zazní, budou následně publikovaný v dokumentu. 

Claudia Di Lorenzi, www.focolare.org

 

0
0
0
s2sdefault