Krásné místo na Velehradě jsme vyměnili za posezení u obrazovek počítačů. Mnozí z nás (včetně starší generace) se zdokonalili v počítačové gramotnosti připojením se na ZOOM nebo sledováním programu na YouTube.

mp online fotoautor: Jakub Havliš

Setkání začalo ve středu 28.10. Viděli jsme se s lidmi ze všech míst naší republiky, poslechli si téma „Ježíš žije mezi námi“, potom jsme si ve skupinkách sdělovali zkušenosti, jak se nám daří žít tuto Chiařinu myšlenku.

Odpoledne bylo milé setkání s dětmi. Pověděly, jak pomáhají rodičům, jak žijí skutky lásky, plnily různé úkoly a zazpívaly si. Následoval program pro dospělé s informacemi o životě Díla Mariina, svědectví mladých o účasti na SummerJobu a také představení nové encykliky papeže Františka Fratteli tutti.

Druhý den internetového setkání (pátek 30.10.) byl ve znamení konkrétních zkušeností účinků a plodů života s Ježíšem mezi námi. Tento život přináší plody naděje a důstojnosti, plody pokoje a radosti, plody smíření, plody útěchy, plody moudrosti, tak, jak to vyslovil papež František před více než 2 roky na Velikonoce 2018. Tato slova jsou stále aktuální.
Setkání se zúčastnila také skupinka našich neslyšících přátel. Díky výborné „přepisovatelce“ mluveného slova se mohli aktivně zapojit do programu i zkušeností.

Součástí programu byla přednáška doc. PhDr. Jaroslava Šebka s názvem „Hnutí fokoláre a jeho přínos v naší společnosti v době totality“.

Současná nelehká situace lidí a rodin u nás i ve světě je pro nás výzvou. Ze sbírky „Celosvětová pomoc lidem postiženým pandemií COVID-19“ byly zaslány finanční prostředky konkrétním rodinám. Více si můžete přečíst na https://www.focolare.cz/12-clanky/612-podekovani-za-pomoc-pri-covid-19.

Pro toho, kdo se chce připojit k výzvě Mezinárodního centra Hnutí fokoláre, dáváme k dispozici odkaz na stránky s dalšími informacemi https://www.focolare.cz/12-clanky/590-celosvetova-pomoc-lidem-postizenim-pandemii-covid-19 

Marie Víchová

0
0
0
s2sdefault