Pravoslavný patriarcha Bartoloměj I., který přijel do Říma na mezináboženské setkání Nikdo se nezachrání sám,  navštívil 20. 10. 2020 centrum Hnutí fokoláre v Rocca di Papa.

patriarcha

Prezidentka hnutí Maria Voce a spoluprezident Jesus Moran provedli Bartoloměje I. domem, kde žila Chiara Lubichová, se kterou patriarchu pojilo dlouholeté přátelství a vzájemná úcta.

Těmito slovy si ji připomenul: „Chiara se přihlásila k bratrství, jednotě a míru ve všech oblastech lidského života. Prostřednictvím svého života a svých spisů nám poskytla poselství, které nemůžeme ignorovat.“

A dále: "Hnutí a všechna díla, která dnes existují, jsou díky jejímu charismatu svědectvím o životě stráveném pro Pána, který také prošel křížem, ale vždy směřoval ke vzkříšení."

V projevu se obrátil i k Marii Voce-Emaus, kterou pojmenoval jako „nejdražší sestru... jejíž přátelství s námi a s naším ekumenickým patriarchátem je dlouhé a pevné, protože léta jejího pobytu v Konstantinopoli, (kde působila dříve, než se stala prezidentkou Hnutí) zanechala nesmazatelný otisk služby bratrství, jednoty a lásky pro všechny...“

Pak byly patriarchovi představeny některé akce pořádané u příležitosti stého výročí narození Chiary Lubichové. Mezi nimi celosvětová aktivita mladých z Hnutí fokoláre, United World Project, pod heslem „Odvaha postarat se“, zaměřená na péči o životní prostředí a nejkřehčí části společnosti po celém světě. Patriarcha to komentoval slovy „Myšlenky a akce, teorie a praxe. Doufám, že do tohoto projektu budou zahrnuti někteří mladí pravoslavní, kteří s vámi budou spolupracovat pro dobro lidstva “. 

Zdroj: vimeo.com

0
0
0
s2sdefault