header articolo 4.png

Zů­staň­te v mé lás­ce, a po­ne­se­te hoj­né ovo­ce.“ (Jan 15,5-9)

Tak zní úryvek z evangelia, který byl vybrán jako motto Týdne modliteb za jednotu křesťanů  pro letošní rok. Důraz je kladen na slovo „zůstaňte“, protože snaha o jednotu je celoživotním úsilím.

 „Nestačí se setkávat jen kvůli evangelizaci nebo charitativním akcím. Za vším, co děláme, je především láska. Můžeme mít úžasné plány, můžeme se shromáždit s křesťany nejrůznějších skupin, ale pokud nemáme lásku, nic nemá smysl“.Tolik slova ekumenického sdružení z Quezon City Ecumenical Fellowship (dále QCEF) z Manily (Filipíny). Její součástí jsou i členové místní komunity Hnutí fokoláre. 

Letošní brožuru připravila komunita sester z Grandchamp. Texty obsahují úvahy pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021 (18.-25. leden). Píše se tu, že „Zůstáváme-li v Kristu, roste ovoce solidarity a svědectví“.

Členové komunity QCEF to zakoušejí již několik let. Přinášíme několik jejich svědectví, která mohou být mnohým inspirací pro každodenní úsilí o jednotu církví. 

Vzájemnost

Pastor Kenneth Aguilera, regionální komisař pro metodistickou církev UNIDA vypráví: „Když jsme před několika lety založili skupinu QCEF nenapadlo nás, že bychom zakládali nějakou komunitu nebo ekumenické sdružení. Prostě jsme se scházeli s přáteli různých církví na kávu. Toto neformální setkání bylo ale natolik oblíbené, že jsme ho začali dělat pravidelně. Tak se zrodilo sdružení QCEF. Sdíleli jsme radosti i bolesti do té míry, že jsme se začali starat navzájem o své církve a mít je navzájem rádi jako svou. Hledali jsme různé příležitosti, které bychom mohli trávit společně, takže když přicházel Týden modliteb za jednotu křesťanů, byla to pro nás velká příležitost ke spolupráci a společné modlitbě. Začal jsem chápat opravdový ekumenismus jako soutěž křesťanů ve vzájemné lásce. Je to opravdu rodinný život a vnímám, že Ježíš je mezi námi silně přítomen. 

img 20200129 wa0010 453x340.jpeg

Solidaria

Pandemie nám v pravidelných setkáních nezabránila  – píší Jane a Bert. Scházíme se „online“, abychom se zamýšleli nad Božím slovem (Slovem života) a dělili se o své zkušenosti. Spolupracujeme na společných projektech, abychom pomohli lidem, kteří mají největší těžkosti. Sezvali jsme několik odborníků a uspořádali webinář a videokonference na různá témata, která představují hlavní problémy současnosti: krize a psychologické výzvy – jak zvládat úzkosti a deprese; prevence domácího násilí; prevence zneužívání nezletilých; ekumenismus jako cesta k jednotě křesťanů.Několikrát jsme uspořádali sbírku potravin pro oběti nedávných tajfunů a záplav. Zorganizovali jsme společenství dober, kam přispěl každý z nás, a tak jsme finančně pomohli uprchlíkům. Také jsme shromáždili fondy pro diecézi těžce zasaženou tajfunem. 

20200917 12 58 36 343x340.jpeg

Blízkost

Rodina Hedy Ng bydlí vedle metodistického kostela. „Náš sousedský vztah začal už v době, kdy se stavěl jejich kostel. Nabídli jsme jim, že se mohou napojit na naši studnu, umožnili jsme stavbu dělící zdi, která zajistila rozdělení pozemků a zaručuje jim nezbytné soukromí. Pokaždé, když se změní pastor, snažíme se udělat vše pro navázání přátelství a přijetí. Jsou pro nás doopravdy bratry a sestrami, naše děti si často spolu hrají. V poslední době se pastor Dione Padel začal účastnit našich setkání v rámci QCEF. Byl velice rád, že mezi námi zažil živé bratrství. Nedávno mu zemřela manželka. Všichni z naší komunity jsme se mu snažili být co nejvíce nablízku a nabídli jsme mu finanční i morální podporu. Jednota, kterou jsme vybudovali, se rozvíjí stále více.

Autor: Stefania Tanesini, www.focolare.org

0
0
0
s2sdefault