assemblea men

Generální shromáždění Hnutí fokoláre se bude konat online od 24. ledna do 7. února 2021. Bude na něm zvolena prezidentka, spoluprezident, řídící orgány Hnutí a stanoveny směry pro činnost na příštích šest let.

Předcházela mu příprava, na níž se podílela společenství fokoláre z celého světa.

Generální shromáždění Hnutí fokoláre, konané jako třetí po smrti zakladatelky Chiary Lubichové, bude zahájeno tuto neděli, 24. ledna 2021.

Mělo se konat již na začátku září 2020, ale bylo odloženo kvůli pandemii. Dikastérium Svatého stolce pro laiky, rodinu a život umožnilo odklad a dovolilo jeho konání v telematickém režimu. 

Účastníci a příprava

Shromáždění se zúčastní 362 lidí z celého světa, kteří zastupují různé kultury, generace, povolání, církve a náboženství, přítomné v Hnutí fokoláre. S cílem dosáhnout co nejširšího zapojení ustavila současná prezidentka Maria Voce v únoru 2019 přípravnou komisi, která měla za úkol shromáždit návrhy témat k projednání, vybrat kandidáty pro volby a připravit program. 

Volby prezidentky (pozn.  [1]   a poradců

Prostřednictvím elektronického hlasovacího systému se uskuteční 31. ledna volby prezidentky, přičemž spoluprezident bude zvolen 1. února a 4. února poradci, kteří pomáhají prezidentce ve vedení Hnutí. Ona sama jim stanoví okruhy jejich zodpovědnosti.

Dalším úkolem generálního shromáždění je projednávání témat navržených Centrem Hnutí, předložených z podnětu prezidentky, generální rady, některé sekce, větve nebo hnutí. Svůj návrh dalších témat může předložit i každý účastník shromáždění. 

O čem se budeme jednat?Více než 3 000 návrhů došlých z celého světa, které se týkaly otázek, jimiž se bude shromáždění zabývat, a směrnic, kterými by se mělo Hnutí řídit v příštích šesti letech, dobře vyjadřují vitalitu jeho členů, ale také vědomí o „změně epochy“, jak řekl papež František v roce 2018 při setkání s komunitou fokoláre v Loppianu.

Početné příspěvky byly uspořádány do čtyřech tematických oblastí: aktualizace charismatu předaného zakladatelkou; kultura, která vychází z charismatu jednoty; odpověď na enviromentální a pandemickou krizi; spolupráce s novými generacemi.

Jak v jednom interview řekl současný spoluprezident Hnutí fokoláre Jesús Morán, široký prostor bude vyhrazen pro dialog a debatu o otázkách zneužívání. Bude se mu věnovat jak zpráva prezidentky o šestiletém období jejího předsednictví, kterým shromáždění zahájí, tak i spoluprezientův příspěvek ad hoc.

Navzdory rozmanitosti vyslovených názorů se ukazuje všeobecná potřeba nacházet nové a aktuální cesty k bratrství, schopné odpovídat na výzvy a otázky dnešního lidstva, a to jak na úrovni globální, tak i lokální.

Novinky a další tiskové zprávy o práci generálního shromáždění budou pravidelně k dispozici na stránkách www.focolare.org a v českém znění zde na www.focolare.cz.         

Pozn. 1. Jak je uvedeno ve Stanovách, presidentkou Hnutí bude vždy žena. Tím je zdůrazněn jeho mariánský profil a jeho převážně laické složení. Má se tak „zachovat záměr, který s ním měl Bůh, když svěřil jeho počátek a rozvoj ženě.“ Jak je uvedeno ve Stanovách, „její předsednictví bude především předsednictvím lásky, protože ona musí milovat jako první, to znamená sloužit svým bratrům, a být pamětlivá Ježíšových slov: ‚... kdo chce být mezi vámi první, ať je služebníkem všech‘ (Mk 10,44).“)           

Stefania Tanesini, Tiskové středisko Hnutí fokoláre              

0
0
0
s2sdefault