Dopis od ústředních zodpovědných za aspekt „společenství majetku“ v Hnutí fokoláre

Rocca di Papa, 18. prosince 2020

Drazí,
jsme rádi, že vám můžeme znovu vyjádřit vděčnost celého Díla za vlnu lásky a štědrosti, která pokračuje ve všech zónách a pomáhá společně čelit výzvám vzniklým kvůli pandemii. Vnímáme, že mimořádné společenství majetku, které se všichni snažíme uskutečňovat, je naším přínosem a konkrétní zkušeností; jde taktéž v souladu s výzvou mladých z nedávného setkání Františkovy ekonomiky, abychom z této pandemie vyšli společně lepší, jak nás k tomu papež František vybízí.
V návaznosti na náš dopis z 5. října vám sdělujeme, že dorazilo ještě dalších 107 529 EUR a že se nám podařilo pokrýt asi 50% avízovaných potřeb, v první řadě naléhavé potřeby osob a rodin.
V příloze (viz níže) vám zasíláme tabulku aktualizovanou ke dni 17. prosince 2020, která shrnuje potřeby, jež nám byly sděleny, došlé prostředky ze společenství majetku a to, co bylo dosud rozděleno.
Jelikož pandemie ještě v mnoha zemích pokračuje, je pravděpodobné, že v příštích měsících mohou vzniknout další značné potřeby, na které bude třeba odpovědět. Situace není jednoduchá ani pro některé naše citadely a formační centra, ani pro sociální projekty, které pomáhají těm nejzranitelnějším. Děláme vše pro to, aby se mohly znovu rozběhnout jako obnovené a stojící na pevnějších základech, a tak plnit svou důležitou úlohu, kterou mají v našem poslání pro ut omnes. Jak řekl Bartoloměj I., konstantinopolský ekumenický patriarcha, při své minulé návštěvě našeho Mezinárodního centra: „Hnutí a všechna díla, která díky jeho charismatu nyní existují, jsou svědectvím života dávaného pro Pána, procházejícího i skrze kříž, ale vždy obráceného ke Zmrtvýchvstání.“
Proto pokračování v této mimořádné aktivitě se nám jeví jako nezbytné.

Děkujeme také každému za společenství majetku, které nezná hranic a v němž se všichni cítíme být zavázáni k tomu, aby nikomu z nás ani okolo nás nechybělo to nezbytné.

Taktéž děkujeme za mnohé zkušenosti, které jste nám zaslali; naleznete je na webu (https://www.focolare.org/covid/) spolu s aktualizacemi a informacemi, jak v podpoře pokračovat a zapojit do této akce žitého bratrství i další, naše přátele, příbuzné atd. (...)

V radosti z přijetí Ježíše, který přichází každý den, vám přejeme Vánoce plné jeho přítomnosti přinášející naději.

Geneviève Ruperto

pole s rostlinami

STAV MIMOŘÁDNÉHO SPOLEČENSTVÍ MAJETKU PRO
POTŘEBY ZPŮSOBENÉ COVIDEM-19 (k 17. prosinci 2020)

DOŠLÉ ŽÁDOSTI   Euro
Citadely 724 098
 Rodiny a osoby v nouzi  139 330
 Sociální aktivity a iniciativy  267 914
 Platy zaměstnanců a režijní náklady Center Mariapoli    98 851
 Platy zaměstnanců sociálních aktivit  161 790
 Různé potřeby struktur Díla  152 637
 CELKEM    1 544 620
 DOŠLÉ PROSTŘEDKY ZE SPOLEČENSTVÍ MAJETKU  Euro
 CELKEM  742 243
 Z toho pro specifické účely  193 767
 ROZDĚLENÉ PROSTŘEDKY ZE SPOLEČENSTVÍ MAJETKU  Euro
 Rodiny a osoby v nouzi      85 194
 Platy zaměstnanců sociálních aktivit 117 243
 Platy zaměstnanců Center Mariapoli 25 755
 Citadely  289 723
 Různé strukturní potřeby (kryté z darů účelově poskytnutých)      101 400
 CELKEM   619 315
 ŽÁDOSTI PŘEDLOŽENÉ JINÝM INSTITUCÍM    401 050

 

0
0
0
s2sdefault