header

Do čela Hnutí byla 31. ledna 2021 zvolena jako třetí prezidentka po zakladatelce Chiaře Lubichové a po Marii Voce, která skončila druhé volební období.

Margaret Karramová, pocházející ze Svaté země, byla včera zvolena prezidentkou Hnutí fokoláre více než dvoutřetinovou většinou oprávněných volitelů z účastníků generálního shromáždění Hnutí. To je složeno z 359 zástupců z celého světa. Margaret Karramová Je následovnicí zakladatelky Chiary Lubichové a Marie Voce, která setrvala v této funkci 12 let (dvě funkční období).

Margaret Karramová, (58 let), je Arabka katolického vyznání. Narodila se v Haifě a na Hebrejské univerzitě v Los Angeles (USA) vystudovala judaismus. Působila na různých pozicích jako odpovědná za fokoláre v Los Angeles a v Jeruzalémě. Spolupracovala také s několika komisemi a organizacemi pro podporu dialogu mezi třemi monoteistickými náboženstvími, jako je biskupská komise pro mezináboženský dialog, sbor katolických ordinářů Svaté země a organizace ICCI (Mezináboženská koordinační rada v Izraeli). 14 let pracovala na italském generálním konzulátu v Jeruzalémě.

Od roku 2014 působila v Mezinárodní centru Hnutí fokoláre jako poradkyně pro oblast Itálie a Albánie a byla spoluzodpovědná za dialog mezi církevními hnutími a novými katolickými komunitami. Mluví arabsky, hebrejsky, italsky a anglicky. V roce 2013 jí bylo uděleno ocenění „Mount Zion Award“ za usmíření; dostala ho společně se židovskou vědkyní a badatelkou Yiscou Harani za své úsilí o rozvíjení dialogu mezi různými kulturami a náboženstvími. V roce 2016 obdržela mezinárodní cenu sv. Rity za podporu dialogu v každodenním životě mezi křesťany, židy a muslimy, mezi Izraelci a Palestinci.

Volby se konaly včera 31. ledna 2021, ale její jmenování nabylo účinnosti až dnes, po potvrzení vatikánským Dikasteriem pro laiky, rodinu a život, jak to vyžadují základní stanovy Hnutí fokoláre. Potvrzovací dokument vyjadřuje přání, aby nová prezidentka plnila svůj úkol „s věrností, s postojem služby a v duchu církve, pro dobro členů Díla i univerzální církve “.

Úkoly prezidentky

Podle základních stanov Hnutí je prezidentka volena ze zasvěcených fokolarínek s věčnými sliby a bude jí vždy žena. Říká se v nich, že je „znamením jednoty Hnutí“. Znamená to, že je představitelkou velké náboženské, kulturní, sociální a geografické rozmanitosti všech, kdo se ve 182 zemích, kde je hnutí přítomno, hlásí ke spiritualitě fokoláre a ztotožňují s poselstvím o bratrství, jež zakladatelka Chiara Lubichová čerpala z evangelia: „Otče, ať jsou všichni jedno." (Jan 17, 20–26)

Margaret Karramovou čeká v příštích letech mnoho úkolů a výzev při vedení globálně zaměřeného hnutí, jakým Hnutí fokoláre je. Je hluboce ponořeno do místní i globální reality a do problémů lidstva, počínaje aktuální dobou pandemie. Stanovy rovněž naznačují styl, jímž se úřad prezidentky musí vyznačovat: „Její předsednictví je především předsednictvím lásky, protože musí milovat jako první, to znamená sloužit svým bratrům a sestrám a pamatovat přitom na Ježíšova slova ‚(...) kdo chce být mezi vámi první, ať je služebníkem všech‘ (Mk 10,44).“

Primární úlohou prezidentky je proto být stavitelkou mostů a zprostředkovatelkou základního poselství spirituality Hnutí fokoláre; má být připravena uvádět ho do praxe a šířit ho, jak rovněž říkají stanovy, i za cenu vlastního života.

Dalšími kroky generálního shromáždění Hnutí fokoláre bude volba spoluprezidenta, dnes odpoledne, a 4. února volba poradců. 

Stefania Tanesini, www.focolare.org

0
0
0
s2sdefault