Italský prezident Sergio Mattarella dnes ráno při soukromé návštěvě Mezinárodního centra Hnutí fokoláre v Rocca di Papa (Řím)

"Jsem rád, že tu mohu být, děkuji za tuto příjemnou návštěvu. Příspěvek, který Hnutí fokoláre přináší naší zemi, a to nemluvíme o církevní dimenzi, je přínosem povzbuzujícím k solidaritě, ke společnému setkávání."

Prezident Italské republiky Sergio Mattarella těmito slovy poděkoval Margaret Karramové, prezidentce Hnutí fokoláre, za přátelské pozvání k návštěvě Mezinárodního centra Hnutí fokoláre v Rocca di Papa (Řím) dnes ráno.

"Pojem 'fokoláre', vytváření rodiny“ – pokračoval prezident ve svém pozdravu přítomným – „má v sobě neustálou, všeobecnou připomínku smyslu pro společenství, uvědomění si, že každý z nás potřebuje ty druhé a že pouze společně se vytvoří pozitivní a přijatelné podmínky přinášející pokrok. Tento přínos pro naši zemi je obzvláště důležitý."

Kromě prezidentky Hnutí fokoláre ho přivítal spoluprezident Jesús Morán, Maria Voce, bývalá prezidentka Hnutí a Generální rada zastupující Hnutí celého světa.

Touto návštěvou chtěl prezident vzdát hold památce Chiary Lubichové a Igina Giordaniho, kteří jsou pohřbeni v kapli Centra.

Šťastnou shodou okolností se tato návštěva u hrobu Giordaniho uskutečnila právě dnes, 2. května 2021 při příležitosti 25 let od založení Hnutí za jednotu v politice. Založila ho Chiara Lubichová, "aby se“ – to jsou slova zakladatelky Hnutí fokoláre – „bratrství stávalo politickou kategorií". Svatý otec po dnešní modlitbě Anděl Páně také připomněl toto výročí a vyjádřil členům Politického hnutí za jednotu přání "všeho dobrého ve službě dobré politice".

Po svém příjezdu chtěl prezident Mattarella vidět bronzovou sochu Giordaniho, dílo umělce Petera Kostnera, které bylo instalováno 18. dubna u příležitosti 41. výročí jeho úmrtí.

Margaret Karramová ho ve svém pozdravu ujistila, že Hnutí fokoláre bude i nadále zintenzivňovat iniciativy solidarity a "rozšíří je na velké množství lidí, kteří se stali křehčími v důsledku zdravotní krize. „Svět“, pokračovala, „vyzývá, zejména v této době, k většímu sdílení a ideál jednoty Hnutí fokoláre k tomu všemu může a musí přispět."

Margaret Karramová připomněla slova Chiary Lubichové těm, kteří si vzali za svou spiritualitu jednoty "být rodinou", a na závěr vyslovila přání uskutečnit "program, který jsme si předsevzali na posledním generálním shromáždění Hnutí fokoláre, to znamená: "obejmout svět a naslouchat výkřiku lidstva, stvoření a nových generací".

"Pandemie nadále kosí lidské životy, jen stěží se daří prosadit mír v mezinárodních vztazích", řekl spoluprezident Hnutí fokoláre Morán v homilii při mši. "Potřebujeme intenzivnější, horlivější modlitbu, ale aby tomu tak bylo, je nutné, aby se křesťané rozhodli zůstávat v Kristu, v jeho lásce a uvádět do praxe přikázání vzájemné lásky".

Když se prezident loučil, řekl ještě: "Nejprve jste mi ukázali kapli s nádhernou mozaikou za oltářem a s hrobkami Chiary Lubichové a Igina Giordaniho, kterého jsem měl to štěstí poznat, když jsem byl chlapec; a také hrobku dona Foresiho: mimořádné osobnosti".

O Giordanim hovoří italský prezident také v předmluvě k nedávno zveřejněné biografii "Igino Giordani - odzbrojený hrdina" (Alberto Lo Presti, Città Nuova) a definoval ho: "svědek křesťanského života, jímž je třeba se inspirovat".

Stefania Tanesiniová

Z TISKOVÉ ZPRÁVY - 2. 5. 2021

mattarella foco

0
0
0
s2sdefault