vakcna pro vechny

20. května odstartovala světová kampaň za zpřístupnění vakcíny proti Covid-19 pod názvem A VACCINE FOR ALL - Vakcína pro každého.

Jejími iniciátory jsou Mezinárodní politické hnutí pro jednotu a Mladí za sjednocený svět (oba subjekty jsou součástí Hnutí fokoláre) spolu s dalšími asi čtyřiceti partnery, kteří tuto kampaň podporují a berou ji za svou. Kampaň je otevřena všem lidem každého věku, víry a přesvědčení a všem organizacím, které věří ve všeobecně platné právo na zdravotní péči.

Nápad vznikl na začátku května v rámci Týdne sjednoceného světa - United World Week. Jeho mottem bylo letos #DareToCare - Neváhej, pomáhej.

Iniciativu otevřela tisková konference, která se konala den před zahájením Celosvětového summitu o zdraví. Ten proběhl v Římě dne 21. května a jeho pořadatelem byla Itálie, coby předsedající země skupiny G20 spolu s Evropskou komisí. Vedoucí představitelé skupiny G20, lídři mezinárodních a regionálních organizací a zástupci celosvětových zdravotnických orgánů si  vyměnili zkušenosti získané v souvislosti s pandemií s cílem zabránit podobné celosvětové zdravotní krizi v budoucnu, a to v duchu solidarity.

Tiskové konference se kromě zástupců Hnutí fokoláre zúčastnila například Sr. Alessandra Smerilli, která je náměstkyní vatikánského Dikasteria pro lidský rozvoj, dále Yassine Lafram, předseda islámské unie islámských komunit v Itálii a také Vinu Aram z Indie, vedoucí Shanti Ashram (India).

Prvním cílem, který si kampaň konkrétně vytýčila, je pomoc lidem v Amazonii; jde o tak zvané „ribeirinhos“ - obyvatelé rybářských osad při velkých řekách. Tento projekt se rozbíhá ve spolupráci s asociací  l’Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus pod názvemPrevence, vakcína a péče pro “ribeirinhos”. Bude ji vykonávat plovoucí nemocnice papeže Františka. „Lékařské ošetření bude probíhat v rámci stávajícího zdravotního programu nemocničních lodí s diagnostikou a v případě potřeby se specializovanou péčí. Pokud jde o prevenci a profylaxi, proběhnou akce zaměřené na orientaci a povědomí o hygieně, rozestupech, budou dodány ochranné a hygienické balíčky. Odhadované náklady na balíčky jsou 15 EUR. Program pomoci nejzranitelnějším rodinám zajišťuje distribuci potravinových balíčků a předmětů pro osobní hygienu a dezinfekci", referuje Stefano Comazzi prezident nevládní organizace Azione per un Mondo Unito (AMU),

Informace o možnosti projekt podpořit finančním darem či partnerstvím, najdete na těchto stránkách:

header articolo 5 7.png

Z manifestu této iniciativy:

„Pandemie Covid-19 znovu potvrzuje, jak jsou národy na této zemi mezi sebou propojeny. Každé lokální rozhodnutí má dopad na celou společnost. Globalizace, jejíž jsme součástí, není jen ekonomická, politická a sociální, kulturní, ale také zdravotní. Cestování, různé přesuny za prací apod., které k našemu každodennímu životu patří a budou stále častější, mají za důsledek, že s námi cirkulují také viry.

Globální „zlo“, kterým je virus Covid-19, může být přemoženo jen větším globálním dobrem, jako je možnost vakcíny pro každého. Víme, že virus je tu stále s námi a je rizikem. Abychom tento boj vyhráli, je třeba, abychom byli očkováni pokud možno všichni. V rodině je vždy péče zaměřena na toho, kdo ji nejvíce potřebuje. Stejně tak i my, iniciátoři kampaně „A Vaccien for all #daretocare“ se chceme zaměřit na lidi nejvíce zranitelné a potřebné, bez ohledu na jejich finanční možnosti.

Bratrství musí být zcela konkrétní: Žádáme proto, aby každý člověk na zemi měl přístup k vakcíně, která je výsledkem spolupráce mezinárodní vědecké komunity. Je třeba, aby vakcína byla přístupná každému, zdarma a rychle. Chceme podpořit proaktivní akce ve prospěch národů, které zůstaly mimo dosah zdravotnické péče: vybízíme vlády, aby k vakcíně přistupovaly v duchu „internacionalismu“. Ten je opakem uzavřeného nacionalismu, který sám nikdy nebude moci virus porazit.

Zdroj: www.focolare.org

redakčně upraveno

0
0
0
s2sdefault