Mezi dětmi a mládeží od 10 do 35 let chce soutěž ocenit ty, kdo uměleckým způsobem vyjádří, co v nich vyvolalo setkání s Chiarou Badano.
Termín odevzdání prací je 30. června 2021.

chiara luce

Také letos je možné se zúčastnit soutěže o Cenu Chiary „Luce“ Badano, která vznikla v roce 2018 a toto bude její 4. ročník. Cena je věnována památce Chiary Badano, dívce z Hnutí fokoláre, z městečka Sassello (Itálie). Chiara Luce byla blahořečena 25. září 2010. Soutěž chce podpořit vznik uměleckých děl, která jsou inspirována životem a příkladem Chiary Badano, má za cíl podpořit a napomáhat poznání její osoby a jejího příběhu a nabídnout ji jako vzor života pro mnoho mladých lidí.
V 17 letech se u Chiary zjistilo, že má rakovinu kostí. Uvědomuje si vážnost nemoci, ale její nekonečná láska k Bohu je silnější. S rozhodností vše obětuje: „Pro tebe, Ježíši, chceš-li to ty, chci to i já!“

Má blízký a hluboký vztah s Chiarou Lubichovou, zakladatelkou Hnutí fokoláre, která jí píše: „Bůh Tě nesmírně miluje, chce proniknout do nitra Tvojí duše a dát Ti zakusit kapky nebe. Chiara Luce (luce = světlo, pozn. překl.) je jméno, které jsem vybrala pro Tebe; líbí se Ti? Je to světlo Ideálu, který zvítězí nad světem…“
Chiara Badano odchází do nebe 7. října 1990 ve věku 19 let. Dnes je její život, přestože tak krátký, avšak velmi intenzivní ve vztahu s Bohem Láskou, příkladem pro tisíce dětí a mladých lidí celého světa.

Soutěž o cenu Chiary „Luce“ Badano je otevřená pro všechny mladé od 10 do 35 let a chce ocenit ty, kteří uměleckým způsobem, vyjádří jakou inspiraci v nich setkání s Chiarou Badano vyvolalo.
Účastníci budou rozděleni do dvou věkových kategorií: od 10 do 16 let a od 17 do 35 let. Zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny z celého světa. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující datum zapsání do soutěže.

Mladí umělci se mohou zúčastnit předložením kreativního vyjádření, které upřednostňují: kresby, poezie, vyprávění, písně, tance nebo pantomimy, komiksu, videoklipu či dalších. Jejich díla musí být porotě doručena do 30. června 2021, podle pravidel a podmínek uvedených na webu www.chiarabadano.org.

Kompetentní porota, které předsedá maminka Chiary, Maria Teresa Badano, bude hlasovat o pracích rozdělených do dvou uvedených věkových kategorií.

29. října letošního roku se v Sassello, v den každoročního liturgického svátku, plánuje předání skleněné plakety znázorňující Chiaru Badano a výstava, resp. předvedení vítězných děl.

Lorenzo Russo

Převzato ze zdroje Premio Chiara “Luce” Badano 2021 | Movimento dei Focolari (focolare.org)

 

0
0
0
s2sdefault