V Praze, pátek 25. června 2021

Drazí přátelé!

Jak jsme se dozvěděli nejen ze sdělovacích prostředků, ale přímo od postižených, bouře s kroupami i s tornádem se ve čtvrtek večer prohnala především na Břeclavsku a Hodonínsku. Zanechala škody na domech, autech i zeleni. Mnozí z Vás se hlásí, že by rádi pomohli.

Pro pomoc postiženým v rámci Díla Mariina je možno použít stejný účet a variabilní symbol jako u sbírky pro zasažené covidem-19, tj. číslo účtu: 474026843 / 0300, variabilní symbol: 557, poznámka pro příjemce: Morava.

Případně lze přispět prostřednictvím sbírky vyhlášené pro tento účel Diecézní charitou Brno:
číslo účtu: 4211325188 / 6800, variabilní symbol: 2002

Za vaší pomoc děkujeme!

Michaela Harantová a Jirka Kratochvíl

pomoc jhm 210625

0
0
0
s2sdefault