Jihočeši z Hnutí Fokoláre – Díla Mariina se rozhodli naplnit výzvu papeže Františka po generální audienci nového vedení Díla Mariina, kde papež František vybízel, abychom vyšli k potřebným. Přemýšleli jsme, jak to konkrétně udělat a oslovili jsme několik neziskových organizací na jihu, abychom věděli, kam namířit své síly. A zároveň jsme napsali do všech společenství v jihočeské oblasti, abychom vše dělali společně. Z odpovědí, které jsme dostali, bylo zjevné, že někdo může pomoci v modlitbě za potřebné, někdo se může podílet finančně a někdo zase konkrétní činností.
A z oslovených neziskových organizací přišly také konkrétní požadavky. Výsledkem je, že několik členů Díla Mariina se spojilo s hospicem Kleofáš a pravidelně dostávají informace, za koho se mají modlit. Kdo mohl, připojil se k projektu Balíček pro zdravotníky, který se podařil zorganizovat hned pro tři jihočeské nemocnice a do kterého se zapojilo mnoho farností. Další velkou pomocí byl nákup dvou nových počítačů, které jsme přes Diecézní charitu věnovali dvěma rodinám. Průběh předání a poděkování z Diecézní charity je níže.
Na nové počítače jsme použili peníze z jihočeského účtu, který slouží nejen pro potřeby Díla Mariina, např. jako příspěvek na Mariapoli, na cesty na setkání v Centru Díla apod., ale také pro ty, kteří nejsou v Díle Mariině. Na tento účet přispívá pravidelně i nepravidelně několik členů Díla Mariina v naší oblasti. Také jsme z tohoto účtu poslali dar pro Covidem zasažené oblasti ve světě.

Za Jihočechy Martina Fürstová

jihocesi pc fokolare2 dunn 

Jeden počítač jsme předali manželům Dunn, kterým se počítač rozbil a hojně ho využívají pro práci s autistickou dcerou. V době Covidu měla maminka omezené možnosti výdělku a tatínek – Angličan má jen částečný úvazek ve školství s ohledem na péči o postiženou dceru a také jejich mladšího syna. Dar je velmi dojal a ihned začali PC využívat. Jsou vám všem velmi vděčni. Já přikládám prosbu o modlitby za tuto rodinu.

Druhý počítač jsem předala Markétě Vondráškové – sociální pracovnici z poradny pro ženy a dívky v nouzi, která jej předala paní, která pochází z ciziny a dlouhodobě se starala o těžce nemocného manžela. Z důvodu zhoršení zdravotního stavu se rodina přesunula do ČR, kde však tatínek na komplikace spojené s covidem-19 zemřel. Paní ani jejich dceři nenáleží žádná možná sociální dávka, a to z objektivních důvodů, kterých se sešlo více dohromady. Maminka je klientkou poradny již řadu měsíců, chodí do práce v dělnické sféře, ač původně pochází z univerzitního prostředí. Tuto práci v ČR také zkomplikoval Covid a rodině tedy opakovaně charita pomáhá v zajištění základních životních potřeb. Paní se omlouvá, ale fotografovat se nechtěla.

S velkým díky za vaše dobrá srdce!
Mgr. Petra Brychtová
vedoucí služeb Střediska DCHCB

jihocesi pc fokolare 1

0
0
0
s2sdefault