papa

Slovo papeže Františka ke zodpovědným za církevní hnutí a nové komunity. Požádali jsme Margaret Karramovou a Jesúse Morána, aby nám sdělili svůj první dojem po setkání se Svatým otcem.

Pohled do budoucnosti s nohama pevně zasazenýma v přítomnosti. Je to jakoby začátek cesty směřující k rozlišování, kterou papež František navrhl 16. září moderátorům různých sdružení věřících, církevních hnutí a nových komunit, kteří se shromáždili ve Vatikánu na jednodenním setkání pořádaném Dikastériem pro laiky, rodinu a život. V centru této události, při jejímž zahájení Svatý otec neočekávaně promluvil, stálo téma: Odpovědnost za vedení laických sdružení: služba církvi.

  1. Přítomni byli také prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karramová a spoluprezident Jesús Morán Cepedano.„Vidět Svatého otce na samém začátku setkání bylo velkým překvapením,“ řekla Margaret Karramová. „Jeho příspěvek byl mimořádný, velmi hutný a objasňující; předal nám správný výklad všeobecného dekretu týkajícího se doby trvání řídících funkcí v církevních hnutích a v nových komunitách, který letos v červnu dikastérium vydalo.1

whatsapp image 2021 09 16 at 16.13.37 1 600x338

Jesús Morán, Margaret Karramová a Giovanni Ramonda (moderátor Sdružení papeže Jana XXIII.) Je to otcovské povzbuzení, které ukazuje cestu učenlivosti a pokory, po které je třeba jít; ta je potřebná pro neustálé hlubší poznávání charismatu, k němuž náležíme, a k úvaze o tom, jak jej nejlépe vtělovat do každodenního života. Dekret vydaný letos 11. června, adresovaný mezinárodním sdružením věřících, jde tímto směrem; máme přijmout některé změny a připravovat budoucnost počínaje přítomností.

Odpovědnost za vedení laických sdružení, nad níž papež uvažoval 16. září, rovněž převrací pyramidu anebo, jinak řečeno, navrací správný řád a staví službu na její vrchol: „Vládnout znamená sloužit,“  vysvětloval František, „(...) učme se říkat 'jsme služebníci neužiteční' (Lk 17,10). Mějme na paměti tento výraz, který působí v církvi velké dobro a vyzývá ke správnému postoji při práci pro ni; vyzývá k pokorné službě, jejímž příkladem nám byl Ježíš, když umýval učedníkům nohy.“

„Po papežově příspěvku,“ řekl Jesús Morán, „není možné číst pouze samotný dekret; je nutné k němu přidat i slova, která pronesl dnes ráno. Je to jako malé pojednání o tom, jak se má vykonávat vedení ve světle evangelia.“„Prožíváme hluboce církevní událost týkající se velkého společenství“, doplnila prezidentka Karramová. „Myslím, že v nadcházejících měsících budeme muset hlouběji poznat toto důležité téma i proto, abychom lépe žili naše charisma.“ „Musíme uznat a ocenit velkou lásku, s níž dikastérium pečuje o hnutí; jeho záměrem je chránit charismata, což ukázal i papež, když několikrát zopakoval své poděkování přítomným církevním uskupením, zejména za jejich nasazení v tomto okamžiku utrpení celého lidstva“, uzavřel Morán.

Maria Grazia Berretta e Carlos Mana 

Zdroj: www.focolare.org

[1] Jedná se o dekret Dikastéria pro laiky, rodinu a život Sdružení věřících, který upravuje výkon řídících funkcí v mezinárodních soukromých i veřejných sdruženích věřících; mimo jiné stanovuje maximální dobu výkonu těchto funkcí na pět let s možností jednoho následného opakování (pozn. překl.) 

0
0
0
s2sdefault