11. listopadu 2021 zemřel člověk, bez kterého by Nové město nebylo takovým, jakým je.

filcik

Jméno Štěpán Filcík nebo pseudonym Tomáš Pavel najdete v Novém městě u mnoha rozhovorů a fotografií. Snad ještě častěji ale jeho práce není ani „podepsaná“, pouze shrnutá drobným písmem v tiráži, kde je uveden jako člen redakční rady. A tím byl od chvíle, kdy se připravovalo vydávání samostatné české verze, tedy od roku 1997.

Byly to nevyčíslitelné hodiny konzultací, času stráveného na redakčních radách, výběru fotografií, přípravy článků a rozhovorů… „Speciály“ nedávného období věnované kardinálu Miloslavu Vlkovi (č. 5-6 /2017) a 50. výročí Hnutí fokoláre v České republice (č. 5-6 a 7-9/2018), by bez jeho nápadů a nasazení těžko vznikly. Byl jejich iniciátorem a mnohé na nich osobně odpracoval.

Svou profesní zkušeností, širokým záběrem a nadhledem nasměrovával naši práci a napomáhal tomu, abychom se zlepšovali z hlediska novinářského, a aby Nové město bylo nástrojem, který přispívá k jednotě, solidaritě a bratrství.

4. října 2021 s námi při redakční radě uvažoval nad obsahem posledního čísla. Před uzávěrkou, ráno 11. listopadu, ještě pohled do mailu, zda již poslal křížovku, kterou věrně mnoho let pravidelně připravoval. O chvíli později jsme pochopili, že ji už nepošle – přišla zpráva, že zemřel na Covid.

Milý Štěpáne! Ty sis nikdy nepotrpěl na nadnesená slova. Nechceme tě jimi častovat ani nyní. Pouze bychom ti rádi řekli, že jsi byl vzácným a spolehlivým kolegou a hlavně přítelem. Pomáhal jsi nám mimo jiné pochopit, že víra či nevíra je niternou záležitostí každého člověka a nelze je uzavírat do černobílého vidění. Někdy jsi říkal: „V tom, abyste se za mne pomodlili, vám nemohu bránit.“ Tak to rádi činíme, s nadějí, že nějakým tajemným způsobem s námi i nadále zůstáváš spojen.

Redakční rada časopisu Nové město

(Zdroj: Nové město 9/2021)

0
0
0
s2sdefault