V pátek 25. března zasvětí papež František během kajícné liturgie Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Mezi modlitbami za mír, které v tomto období stoupají k nebi, zazněla i modlitba Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre, kterou vyslovila 18. března, během duchovních cvičení Generální rady Hnutí fokoláre, v bazilice sv. Františka v Assisi, modlitbu za mír na celém světě.

margaret assisi

Dnes, 18. března 2022, u hrobu svatého Františka, který je příkladem bratrství celého lidského rodu, my, členové Generální rady Hnutí fokoláre, shromáždění v těchto dnech v Assisi, chceme naléhavě prosit o dar míru!
Jsme zde v zastoupení všech členů Hnutí: křesťanů různých církví, věřících různých náboženství a všech těch, kteří se navzájem přijímají jako bratři a sestry v jediné lidské rodině.
Bereme za svůj výkřik a zoufalství národů, které v této chvíli trpí násilím, konflikty a válkou. Otče nás všech, obracíme se na tebe touto modlitbou:

„Bože náš, Bože pokoje, který miluješ každého věčnou a bezpodmínečnou láskou,
daruj nám milost vidět v každém člověku, se kterým se setkáme,
tvoji tvář a pomoz nám zbourat zdi nepřátelství, nenávisti a ničení.

Neúnavně a s vírou tě prosíme o dar míru, o pokoj v srdci každého člověka,
zvlášť o pokoj v srdcích těch, kteří spravují národy.
O mír mezi skupinami, etniky a národy.

Zvláště tě prosíme, s vírou, která hory přenáší, aby vyhasl válečný oheň
a zvítězil dialog při hledání mírových cest mezi Ruskem a Ukrajinou.

Prosíme tě o milost, aby skončily všechny probíhající vojenské konflikty,
zvláště ty, na které se zapomíná.

Pane, náš Bože, daruj nám milost vzájemného přijetí a odpuštění,
abychom žili jako jedna lidská rodina.
Otevři naše srdce a mysli potřebám našich bratrů a sester, jejich obavám a bolestem.

Daruj nám milost milovat vlast druhých jako svoji vlastní!
Bože milosrdenství a svornosti, učiň z nás nástroje tvého pokoje.

Tobě patří naše chvála a sláva, nyní i na věky věků. Amen.

Odkaz na video z této události: https://youtu.be/qFUJptVBrFA

0
0
0
s2sdefault