Ještě před třemi měsíci konstruoval 3D tiskárny v pražských Holešovicích, teď je Josef Zvoníček koordinátorem česko-slovenské větve Františkovy ekonomiky (FE), iniciativy založené papežem Františkem, jejímž cílem je vrátit zpět do středu ekonomického uvažování péči o člověka a stvoření. Z pražského velkoměsta se s rodinou přestěhoval na okraj Zlína a společně s lidmi z ekonomiky společenství (ES) se snaží o Františkově nové vizi ekonomiky šířit povědomí. 

11 josef zvonek

Jak jsi poznal ES a FE?

O ekonomice společenství jsem věděl již delší dobu. Pamatuju si, že asi před sedmi lety jsem byl na setkání gen, kde o ní mluvil ekonom Petr Láska. Tehdy mi to jako studentovi strojírenství na VUT v Brně nic moc neříkalo a dál jsem informaci o ekonomice společenství pustil z hlavy. Františkova ekonomika tehdy ani neexistovala a když jsem na ni někdy v roce 2020 narazil v jednom článku, moc mě svým názvem nezaujala. 

Řekni nám, co tě vedlo k tomu, věnovat se na částečný úvazek ES a FE?

Zpětně to vidím jako delší proces v mém osobním a duchovním životě. Bůh ke mně promlouval skrze různé situace, příběhy lidí a knihy, které se mi v tomto období dostaly do rukou. Nazval bych to jako takový proces zrání, kdy jsem se po svatbě, přestěhování do Prahy, nástupu do prvního zaměstnání a celkovém osamostatnění musel začít zamýšlet, jak budu utvářet svůj život, co jsou pro mě priority a jaké malé kroky k nim můžu podniknout.
Byl a je to komplexní proces, jehož středem je pro mě partnerství s nebeských Otcem. Pokud bych měl ale mluvit o konkrétních bodech, které mě touto cestou nasměrovaly, první z nich byl životopis Martina Luthera Kinga, který jsem našel v covidovém období při prohlídce kostela na Velký pátek v poličce s knížkami po nedávno zemřelém knězi. Jeho příběh mě velmi zaujal. Jeho urputnost a nasazení života v boji proti segregaci ve mně probudila vnitřní zápal v odevzdanosti pro dobro.
Následovalo několik příběhů lidí, kteří projevili ve svém životě věrnost křesťanským ideálům i přes ohrožení svého života. Například Franz Jägerstätter, který odmítnul bojovat za nacistické Německo a zaplatil za to životem. Nebo Lucia Pisapia Apicella, která po 2. světové válce, vedena láskou ke všem padlým vojákům, shromažďovala jejich ostatky v kostelíku, kde se za ně modlila a oplakávala je jako jejich vlastní matka.
Velmi se mě také dotýkaly myšlenky papeže Františka. Pár týdnů po přečtení jeho encykliky Fratelli tutti o bratrství jsem si silně uvědomil, že bych se mohl věnovat šíření papežových myšlenek. Zkrátil jsem si pracovní úvazek o jeden den a začal v knihovně místní fary přemýšlet a modlit se, co by to mělo být. Zjišťoval jsem, jestli něco podobného už neexistuje a náhodou jsem po nějaké době narazil i na setkání Františkovy ekonomiky, které mělo být za pár dní na kraji Prahy. A tam to začalo. 

Co na tvé rozhodnutí říkala tvoje manželka?

Všechny věci spolu konzultujeme, takže byla v tom procesu se mnou a plně mě podporovala. 

Co tě na práci pro ES a FE baví?

Ve své bývalé práci jsem zjistil, že mě baví propojovat lidi. Proto si užívám být v kontaktu s nejrůznějšími inspirativními lidmi a objevovat synergie mezi vztahy, projekty nebo iniciativami, které můžou dát dohromady nový obraz reality nebo nové způsoby, jak věci mohou fungovat. 

Jaké máš sny a vize, jak přiblížit ES a FE nám v ČR?

Rád bych v lidech objevil nový vnitřní zápal pro společné dobro a pozornost k lidem na okraji společnosti. Myslím si, že je to jednou z esencí sociálního učení církve a evangelijních hodnot, které ES a FE reprezentuje. Papež František nás vyzývá, abychom byli protagonisty změny, a proto vidím jako důležité přinést tento nový pohled ekonomického myšlení do veřejného prostoru k diskuzi a nacházet nové cesty, jak ho naplnit. K tomu je zapotřebí šířit o Františkově ekonomice povědomí, ale především ji žít. 

Jaké aktivity s ES a FE plánujete v nejbližší době?

Aktuálně se zaměřujeme převážně na prezentaci Františkovy ekonomiky. Proto plánujeme 11. června 2022 uspořádat jednodenní konferenci v Centru Mariapoli v Praze s názvem Ekonomika zítřka. Rádi bychom také vytvořili vzdělávací program zejména pro střední školy, ve kterém chceme mladé generaci předat nový pohled uvažování v ekonomicko-sociálně-environmentálních oblastech. A mimo jiné budeme o FE mluvit koncem května na konferenci pro křesťanské podnikatele na Velehradě. 

Za rozhovor děkuje Marie Trutnovská 
Více viz www.frantiskovaekonomika.org a www.ekonomikaspolecenstvi.cz

frantiskova ekonomika

11 josef zvonek

0
0
0
s2sdefault