Michele Zanzucchi / Citta‘ Nuova

202003koronavirus

Opravdu nevěřím, že tato nákaza je bičem, který na nás seslalo nebe kvůli našemu obrácení. Nevěřím, že by se ho mohla dovolávat Panna Maria, aby nás vrátila na správnou cestu. Paradoxně to potvrzují jevy, které pozorujeme: nouze vede k růstu lidskosti a přináší řadu drobných požehnání.

Zdá se, že se kvůli nepatrnému viru vše zastavilo. Globalizace snad poprvé vykazuje závažné příznaky svých anomálií. Nečekaný virus z Wu-chanu narušuje zaběhnuté zvyklosti nás všech, zejména však v bohatém světě. Mění se téměř všechno, co jinak probíhá rok, co rok naprosto bezproblémově. Vylidňují se náměstí, letadla zůstávají na zemi, vznikají nové bariéry, vážným omezením podléhají vztahy lidí na pracovišti, ve školách či ve sportovních klubech. Obchodní výměně jsou přistřižena křídla, narůstá strach jednotlivců i celé společnosti, šíří se nákupní panika, mnohé firmy omezují výrobu a také narůstá riziko nekontrolovaného pohybu velkých mas lidí. A tak dále, stačí otevřít jakýkoliv informační web se soupisem škod napáchaných virem.

Zároveň se projevuje dosud nedoceněný společenský rozměr epidemie a jejích následků. Vedle známých negativ a dramat přináší virová epidemie také posilování vztahů mezi lidmi. Řekl bych, že společnost jako celek znovu začíná přemýšlet o hlubší kvalitě života, o budoucnosti a o společném dobru. Projevuje se to v řadě zdánlivě malých, avšak nadějných zlepšení:

1. Situace nás vede k větší pozornosti vůči našim nejbližším, navracíme pravou hodnotu rodině a domovu jako místu bezpečí a dobrých vztahů.
2. Je to šance k větší pokoře, abychom se přestali považovat za nadřazené ve vztahu vůči přírodním silám.
3. Jsme donuceni k střízlivějšímu životnímu stylu, méně zaměřenému na nepřetržitou zábavu.
4. Zkracuje se čas, který trávíme nakupováním věcí často velmi nepodstatných.
5. Znovu objevujeme knihy, které se řadí mezi první oběti mánie chytrých telefonů.
6. Máme šanci více se modlit a dát větší váhu modlitbě srdce, tím spíše že nemáme možnost tolik setrvávat na modlitbách v kostele.
7. Nutí nás to uvažovat nad světem více sjednoceným a propojeným, více vzájemně blízkým.
8. Nemůžeme se nadále považovat za „čistší a civilizovanější“, tedy za „nadřazené“ vůči mnoha jiným národům.
9. Je nejvyšší čas, abychom se zbavili namyšlenosti vůči chudším zemím, jako by jen ony byly zdrojem infekcí a prostředím předurčeným k jejich šíření.
10. Viditelně se zmenšilo znečišťování životního prostředí, a to dokonce i v Číně.
11. Znovu si můžeme připomenout, že zisk není jediným smyslem života.
12. Omezujeme formální objímání a líbání na pozdrav a můžeme se namísto toho soustředit na vyjádření ryzího vztahu pohledem, úsměvem a gesty.
13. Můžeme se více soustředit na přítomný okamžik a nedělat příliš velké plány do budoucnosti.
14. Rozvíjí se lékařský výzkum, který spojuje odborníky z různých zemí do chvályhodného společného úsilí.
15. Všude pozorujeme mimořádnou obětavost velkého množství lékařů a zdravotníků.
16. Herci, politici, novináři a sportovci spontánně vnímají, že je potřebné mírnit se ve výrazivu.
17. Sportovní události přestávají být nabubřelou show, což vůbec není špatné, spíše naopak.
18. Jsme méně otravováni agresivní reklamou.
19. Ve veřejné diskusi se častěji objevují vážná témata a zmenšuje se prostor pro omílání hloupostí.
20. Ubývá klepů ve prospěch seriózních, pravdivých výpovědí.
21. Jako odpověď na aktuální situaci ve společnosti se znovu objevuje zdravý humor okořeněný sebeironií.
22. Vlády a instituce konečně spolupracují v boji proti fake news.
23. Více se zajímáme o starší lidi, abychom je uchránili před nákazou.
24. Je zřetelněji vidět, jak normální chod života závisí na tolika důležitých a běžně nepříliš znatelných společenských vazbách.
25. Otevírají se lidská srdce a spolu s nimi se v zájmu pomoci otevírají konta mnoha ekonomických a finančních institucí ve světě.
26. Snažíme se být lidštější, vzdor všem našim slabostem a omezením.

Každý by mohl do uvedeného seznamu přidat své postřehy. Není však pochyb o tom, že Covid-19 je pohromou, že je to skutečná rána. Ale jak připomněl svatý Augustin, pokud utržíte úder do tváře, určitě to není proto, že by to chtěl Bůh, protože Bůh nechce zlo a trápení. Pokud ale pocítíte bolest, Boží záměr v tom určitě je. Na bolestech a utrpení můžete růst ve své lidskosti. Bolest nás může přimět, abychom se vrátili k základnímu smyslu našeho života.

Po útoku na newyorská Dvojčata jsme se zeptali Chiary Lubichové, co si o tom myslí. Překvapilo nás, když řekla, že díky této dramatické události lépe pochopíme, že jsme všichni bratři. Možná, že tato její intuice platí i pro Covid-19.

12. 3. 2020

0
0
0
s2sdefault

Rocca di Papa 22. února 2020

202002koronavirus

Všem, kdo patří k Hnutí fokoláre v celém světě

Sdělení týkající se Koronaviru (COVID-19)

V důsledku zjištěných případů nákazy koronavirem (COVID-19) také v Itálii

Mezinárodní centrum Hnutí fokoláre,

které má své sídlo v Itálii a je organizátorem a místem setkání, na nichž se účastní osoby pocházející z mnoha zemí, vybízí velkou rodinu Hnutí fokoláre ve světě, aby tuto krizovou zdravotní situaci žila s potřebnou pozorností a s velkým
smyslem pro zodpovědnost s ohledem na osobní zdraví a společné dobro.

Hnutí fokoláre zvláště doporučuje dodržovat velmi přísně opatření prevence a bezpečnosti vyhlášené zdravotními autoritami dané země a sledovat pozorně příslušná sdělení. Co se týká akcí organizovaných Mezinárodním centrem, Centrum je v těsném kontaktu se zdravotnickými autoritami a místními samosprávami, aby sledovalo vývoj a uplatnilo opatření, která se ukáží jako nezbytná. Mezinárodní centrum doporučuje, aby se stejně postupovalo pro velká setkání v ostatních zemích.

Nadále však platí výzva Marie Voce (Emmaus) z 1. února, abychom měli (právě jako celosvětová rodina fokoláre) bezpodmínečnou lásku ke všem, lásku, „která nedělá rozdíly a která nemá strach. Vždyť i bratr, který tě může nakazit, je stále tvůj bratr a ty se o něho musíš postarat“.

Leták ve formátu PDF.

202002koronavirus letk

27. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

Srdečně zveme na východočeskou Mariapoli, která se uskuteční prvomájový prodloužený víkend v romantickém údolí řeky Svratky.

Termín: 29. dubna (večer) - 3. května 2020.

Místo: Rekreační středisko Prudká, mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem

Jedná se o přírodní areál na krásném místě s velkým sportovním zázemím.
Více viz stránky www.prudka.cz

Náklady na pobyt a stravu (plná penze): 3.200,- Kč - dospělí 1.400,- Kč - děti a mládež 3 - 17 let

Děti do 2 let (včetně) bez potřeby společného stravování a vlastní postele zdarma.

Pokud máte zájem o účast či jakékoliv dotazy, ozvěte se Ludmile Barborkové na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 602 257 045 (vzhledem k omezené kapacitě co nejdříve).

20200429 mp prudk

27. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

U příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, Vás srdečně zveme na přednášku Hnutí fokoláre a jeho přínos naší společnosti v době totality, která se koná v neděli 15. března 2020 v 15 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce (vchod recepcí C2), Valdštejnské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana.

Přednášku povede doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR, dále vystoupí kazatel Církve bratrské ThDr. Pavel Černý, Th.D., Věra Luxová, Ing. Jiří Kratochvíl, Dominika Špaňhelová a Jan Šebor.

Přednáška proběhne pod záštitou Ing. Petra Šilara, předsedy senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí.

Na přednášku přijďte, prosíme, s dostatečným předstihem, bude probíhat kontrola občanských průkazů.

Účast Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (kapacita sálu je omezená).

zp202003

19. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

15. března 2020 si Vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnost k 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre do olomoucké katedrály sv. Václava, kde v 10:00 hodin zahájíme mší svatou, po které bude následovat setkání s Mons. Janem Graubnerem.

20200315 pozvanka olomouc chiara lubichova

18. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

Rocca di Papa (Řím) 22. ledna 2020

Dnes je 22. leden 2020. Před 100 lety, 22. ledna 1920, se narodila Chiara Lubichová. Dnes na celém světě stoupá k nebi chvalozpěv díků za ten nesmírný dar, který Bůh dal světu skrze narození Chiary.

200122 chiara

Chiara – žena, která žila pro to, aby všichni na světě znovu objevili, že jsou si bratry, a aby se mohla utvářet rodina dětí Božích spojená vzájemnou láskou. Dělala to den za dnem, navazovala vztahy se všemi lidmi, se kterými se setkala, aniž by se nechala zastavit jakýmikoli kulturními, náboženskými nebo etnickými rozdíly, odlišností pohlaví nebo věku, protože byla přesvědčena, že Bůh je Otec všech a že tedy všichni muži a všechny ženy jsou bratry a sestrami. Její poselství jednoty je, myslím, ještě i dnes nanejvýš aktuální a je důležité, protože se neustále objevují proudy různých partikularismů a rozdělení, vznikají stále nové zdi a nové hranice. Vnímám naléhavou touhu navrátit důraz na náš jediný cíl, jediný pro všechny: žít a konat tak, aby se budoval svět odlišný od toho, v němž jsme, svět sjednocený podle Ježíšovy vize: „Aby všichni byli jedno.“ To je smysl motta „Slavení jako příležitost k setkání“, které jsme zvolili pro oslavy tohoto 100. výročí. Nechceme nostalgicky vzpomínat na Chiaru, ale setkat se s Chiarou, setkat se s ní živou, v duchu, který nám předala, v hnutí, které založila, živou v nespočetném množství následovníků rozesetých ve všech částech světa. Proto vyzývám vás všechny, kteří jste se jednoho dne setkali s Chiarou a jejím charismatem – ať už jste momentálně v kontaktu s naším hnutím, anebo ne – abyste žili to, co je naší snad základní charakteristikou: totiž být lidmi, kteří jsou schopní vytvářet vztahy, přijímat druhé bez předsudků, bez zaujetí, bez schémat, propojovat je s druhými. Slavme toto výročí Chiary. Nesme dál její poselství, její velký sen jednoty, slavme a dělejme to všichni společně. Chiara nás vidí a přeje si, abychom byli sjednocení. A účastněme se různých událostí, které se konají na celém světě a zvláště těch, které se konají v Tridentu, jejím rodném městě, a v Mezinárodním centru Hnutí fokoláre zde, v Rocca di Papa. Buďte si jistí, že jste všichni s radostí očekáváni a vítáni!

Via Frascati, 306 - 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – Tel. +39-0694798-9 – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.focolare.org

 

7. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

O vigilii při příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové - 21. ledna – stejně jako ve svatovítské katedrále v Praze – jsme i v Brně při mši svaté u sv. Augustina děkovali za dar, který Bůh skrze zakladatelku Hnutí fokoláre daroval církvi, za charisma jednoty.

20200121 ch brno sv.aug.pruvod

Slavnostní mši svatou sloužil Mons. Jiří Mikulášek a dalších 8 kněží ze tří diecézí. Homilie P. Jiřího byla silná, jako je vždy silné osobní svědectví. Brněnský biskup Československé církve husitské, Juraj Dovala, přítomný jako vzácný host, pronesl inspirovanou zdravici ke cti Chiary a jejího přínosu lidstvu a sklidil velký potlesk. Mimo jiné řekl: „Chiara Lubichová byla i pro mne úžasnou ženou, moudrou ženou, naplněnou Duchem (…). Duch Svatý nerozděluje, ale sjednocuje celý svět. Ona sjednocovala a idea Fokoláre je postavená na jednotě. Proto tato žena dokázala sjednotit katolíky, protestanty, pravoslavné. V Hnutí fokoláre mají své místo dokonce nekřesťané, budhisté, muslimové… Ona je všechny dokázala sjednotit pod praporem Kristovy lásky.“ Salve Regina na závěr bylo mohutným chvalozpěvem.

20200121 ch brno zslerchova

Do jídelny Cyrilometodějské základní školy s kapacitou 60 dětí se potom vešlo nejméně 90 dospělých, noví, staronoví, sestřičky, lidé z jiných církví, zástupci mladých rodin. Viděli jsme společně krátkou reportáž - ten zcela prapůvod Chiařiny duchovní zkušenosti, kdy cestou pro mléko zaslechla: „Dej se mi celá!“ a odpověděla „Ano!“ Osobní setkání a rozhovory pokračovaly do pozdních hodin. Díky všem, s kterými jsme mohli tyto chvíle prožít!

F. a M. Stehlíkovi, 23. 1. 2020

30. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

V sobotu 18. ledna jsme toto významné výročí oslavili i ve Zlíně krásným setkáním.

20180118 ch zln dsc 0919

Začalo v kostele sv. Filipa a Jakuba v 9.30 mší svatou s hlavním celebrantem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, metropolitou moravským, a dalšími pěti koncelebranty, kněžími z Hnutí. Svým bezvadným a mohutným zpěvem doprovodila mši zlínská mužská schóla doplněná několika aktivními členkami schóly dívčí. Na konci nescházelo ani mohutné Salve regina zpívané s radostí všemi přítomnými z Díla.

20180118 ch zln dsc 0936

Po mši svaté proběhla rovněž v kostele beseda, v níž se se členy Hnutí fokoláre i mnohými zlínskými farníky rozdělili o zkušenosti ze svého života podle Ideálu Mons. Jan Graubner, Alena Voráčová a P. František Slavíček. Odpovídali velmi konkrétně na otázku Petra Macha „Jak Chiara Lubichová ovlivnila Váš život?“. Jejich osobní sdělení vyvolala často dojetí a také velký potlesk přítomných.

20180118 ch zln dsc 0944

Všichni pak byli pozváni do farního klubu Pod kánoí na bohaté občerstvení, připravené farníky i místními členy Díla.
Rozcházeli a rozjížděli jsme se radostní a šťastní až dlouho po poledni.
Velké díky otci Ivanovi, Petrovi a všem, kteří nám tento nezapomenutelný společný prožitek připravili.

Marie Matulová

 

30. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault