O vigilii při příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové - 21. ledna – stejně jako ve svatovítské katedrále v Praze – jsme i v Brně při mši svaté u sv. Augustina děkovali za dar, který Bůh skrze zakladatelku Hnutí fokoláre daroval církvi, za charisma jednoty.

20200121 ch brno sv.aug.pruvod

Slavnostní mši svatou sloužil Mons. Jiří Mikulášek a dalších 8 kněží ze tří diecézí. Homilie P. Jiřího byla silná, jako je vždy silné osobní svědectví. Brněnský biskup Československé církve husitské, Juraj Dovala, přítomný jako vzácný host, pronesl inspirovanou zdravici ke cti Chiary a jejího přínosu lidstvu a sklidil velký potlesk. Mimo jiné řekl: „Chiara Lubichová byla i pro mne úžasnou ženou, moudrou ženou, naplněnou Duchem (…). Duch Svatý nerozděluje, ale sjednocuje celý svět. Ona sjednocovala a idea Fokoláre je postavená na jednotě. Proto tato žena dokázala sjednotit katolíky, protestanty, pravoslavné. V Hnutí fokoláre mají své místo dokonce nekřesťané, budhisté, muslimové… Ona je všechny dokázala sjednotit pod praporem Kristovy lásky.“ Salve Regina na závěr bylo mohutným chvalozpěvem.

20200121 ch brno zslerchova

Do jídelny Cyrilometodějské základní školy s kapacitou 60 dětí se potom vešlo nejméně 90 dospělých, noví, staronoví, sestřičky, lidé z jiných církví, zástupci mladých rodin. Viděli jsme společně krátkou reportáž - ten zcela prapůvod Chiařiny duchovní zkušenosti, kdy cestou pro mléko zaslechla: „Dej se mi celá!“ a odpověděla „Ano!“ Osobní setkání a rozhovory pokračovaly do pozdních hodin. Díky všem, s kterými jsme mohli tyto chvíle prožít!

F. a M. Stehlíkovi, 23. 1. 2020

30. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

V sobotu 18. ledna jsme toto významné výročí oslavili i ve Zlíně krásným setkáním.

20180118 ch zln dsc 0919

Začalo v kostele sv. Filipa a Jakuba v 9.30 mší svatou s hlavním celebrantem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, metropolitou moravským, a dalšími pěti koncelebranty, kněžími z Hnutí. Svým bezvadným a mohutným zpěvem doprovodila mši zlínská mužská schóla doplněná několika aktivními členkami schóly dívčí. Na konci nescházelo ani mohutné Salve regina zpívané s radostí všemi přítomnými z Díla.

20180118 ch zln dsc 0936

Po mši svaté proběhla rovněž v kostele beseda, v níž se se členy Hnutí fokoláre i mnohými zlínskými farníky rozdělili o zkušenosti ze svého života podle Ideálu Mons. Jan Graubner, Alena Voráčová a P. František Slavíček. Odpovídali velmi konkrétně na otázku Petra Macha „Jak Chiara Lubichová ovlivnila Váš život?“. Jejich osobní sdělení vyvolala často dojetí a také velký potlesk přítomných.

20180118 ch zln dsc 0944

Všichni pak byli pozváni do farního klubu Pod kánoí na bohaté občerstvení, připravené farníky i místními členy Díla.
Rozcházeli a rozjížděli jsme se radostní a šťastní až dlouho po poledni.
Velké díky otci Ivanovi, Petrovi a všem, kteří nám tento nezapomenutelný společný prožitek připravili.

Marie Matulová

 

30. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Mimořádné bylo už jenom to, že se jí účastnili všichni čeští biskupové, kteří právě končili zasedání České biskupské konference, i apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Celebroval ji kardinál Dominik Duka a hned mezi jeho prvními slovy zaznělo, že to byl jeho předchůdce v roli primase českého, Miloslav kardinál Vlk, jenž byl od počátku svého kněžství formován fokolarínskou spiritualitou. Když kardinál Duka zmínil rozdělenou společnost a posteskl si, jak toto napětí na nás na všechny doléhá, znělo to jako reflexe nedávné nepříjemné události. (Debatu z 8. ledna o mariánském sloupu na Staroměstském náměstí s bratrským kazatelem Pavlem Černým, bývalým předsedou Ekumenické rady církví, totiž kardinál Duka ukončil v hněvu a opustil nahrávání...)
...Po skončení mše se kardinál jdoucí v průvodu biskupů zastavil u Pavla Černého, který seděl v první lavici mezi hosty, a v krátkém soukromém rozhovoru učinil první krok k narovnání jejich dlouholetého a nedávno narušeného vztahu.

Zdroj: dingir.cz

20200121 ch dc

Pavel Černý k usmíření v katedrále
"Připomenutí odkazu ženy, která založila Hnutí focolare, se mě velmi dotýkalo. Chiara byla nositelkou charismatu jednoty a její duchovní odkaz je i dnes nástrojem ke smíření a budování jednoty. Zaznívaly přímluvné modlitby za jednotu v Kristu i ekumenickou spolupráci. Když slavnostní mše skončila, pan kardinál vykročil z průvodu celebrantů a přistoupil ke mně. Vyslovil omluvu za svá slova a já jsem učinil totéž. Stačil jsem mu ještě říct, že i přes tvrdý názorový spor ho mám rád jako bratra v Kristu."

Zdroj: christnet.eu

20200121 me za ch obr

30. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Když se před třiceti lety ujímali naši první porevoluční biskupové svého úřadu, vešla poprvé do širšího povědomí existence Hnutí fokoláre. Mnozí z nich totiž byli během totality jako kněží jeho aktivními členy. Hnutí v té době mělo v někdejším Československu za sebou už dvacet let bohatého života a působení.
Zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová na návštěvě v České republice při setkání s tehdejším prezidentem Václavem Havlem v doprovodu kardinála Miloslava Vlka, který se k tomuto společenství také hlásil.

20200114 kt lubichova havel vlk

To bylo ještě za života zakladatelky tohoto celosvětově rozšířeného společenství Chiary Lubichové. Ta se narodila před sto lety a její nedožité výročí připomene bohoslužba v pražské katedrále 21. ledna v 18 hodin. Na mši svatou zve Hnutí fokoláre, povede ji kardinál Dominik Duka a zúčastní se jí i čeští a moravští biskupové. Vzpomínkové akce se budou konat i v dalších diecézích.

Rodinný krb

Chiara Lubichová se narodila v severoitalském Tridentu do rodiny, o které říká, že byla její první školou dialogu: představme si diskusi u nedělního stolu, kterou vedli její maminka – hluboce věřící katolička, otec – přesvědčený socialista a bratr – komunista a pozdější partyzán.

Do katolické církve přinesla tato žena novinku zvanou duchovní laické hnutí. V době války, kdy byl rodný Trident sužován bombardováním a kolem padaly budovy i životní sny Chiary a jejích kamarádek, si dívky kladly otázku, jaký si zvolit ideál života, pokud by zítra měly zemřít. Čtou evangelium a jejich pozornost přitáhne Ježíšova velekněžská modlitba. Zvláště slova: „Aby všichni jedno byli jako ty, Otče, ve mně a já v tobě…“ Ta se později stávají základem spirituality nově vzniklého hnutí.

Vzorem prvních skupinek zasvěcených osob byl život Svaté rodiny – obyčejný, přitom s Bohem v jejím středu. Rodina kolem společného krbu. Ten se italsky řekne „fokoláre“. Přestože oficiální název zněl Dílo Mariino, neformální název fokoláre, který mu dali jeho příznivci, se ujal.

Jednota i mezi náboženstvími

Během svého života přivedla Chiara Lubichová do celého světa bohatou a moderní spiritualitu. Vznikla formační centra zvaná citadely, z nichž první je v Loppianu nedaleko Florencie. Rozrostl se i moderní způsob duchovního života mládeže, který přitáhl k hnutí tisíce mladých a stal se inspirací pro zakladatele katolických mládežnických center v České republice.

K Hnutí fokoláre se během let přihlásilo i mnoho příslušníků jiných křesťanských církví, a dokonce členové jiných náboženství. Na místech, kde hnutí žije v nekatolickém, nebo dokonce nekřesťanském prostředí, se rodí ekumenismus života a hluboký mezináboženský dialog.

Inspiraci v hnutí nacházejí též politici – zvláště v Itálii a Brazílii. U nás byl takovým politikem porevoluční předseda KDU-ČSL Josef Lux a řada dalších. Díky působení v chudých státech Jižní Ameriky vznikl koncept ekonomiky společenství, kdy firmy nedbají jen na poctivý zisk, z něhož přispívají chudým, ale i na lidské a duchovní potřeby svých zaměstnanců a ochranu životního prostředí. Rovněž mezi nimi najdeme několik firem z Čech a Moravy. Služba bližním prostřednictvím žurnalistiky a práce v médiích spojila zase mnoho profesionálů do sítě NetOne, kde sdílí své profesní zkušenosti.

V posledních letech života Chiary Lubichové vznikly vzdělávací teologické uskupení, škola Abba a vysokoškolský institut Sofia v Loppianu, kterým prošlo i několik studentů z Čedské republiky.

Výsadek za železnou oponou

Vraťme se však do bývalého Československa a vydejme se po stopách hnutí na našem území. Starší čtenáři Katolického týdeníku si jistě vzpomenou na pravidelnou rubriku Slovo života ve vysílání Vatikánského rozhlasu. Tehdy z bezpečnostních důvodů bez uvedení autora – přesto mělo jasný původ. V začátcích hnutí bylo zvykem společně číst a žít evangelium a vyprávět si zkušenosti, jaké převratné věci působí. Z toho se ustálila praxe vzít jednu větu z evangelia s komentářem Chiary Lubichové a nabídnout ji jako duchovní plán na příští měsíc. Skupinky lidí kolem tohoto Slova života se scházely za komunismu i u nás. Vytvořily základnu tehdejší československé komunity Hnutí fokoláre. Pozorní návštěvníci kostelů najdou zajisté i dnes výtisky Slova života na stolcích nebo ve vývěskách řady chrámů.

Jak se stalo, že v tehdejším Československu zapustila tak silně kořeny spiritualita z daleké Itálie? Cest bylo několik. Na začátku jedné z nich byla žádost z církevních kruhů ve Vatikánu, zda by někdo z hnutí nebyl ochoten zamířit za „železnou oponu“ a zjistit, jaká je tam situace katolické církve. První, kdo byl ochotný výsadek do ČSSR podniknout, byl fokolarín Guido Mirti. Pod záminkou obchodu s hračkami k nám jezdil až do doby, než byl udán a půl roku žalářován v ruzyňské věznici.

Z Východního Německa do ČSSR

Mezitím v sousedním Východním Německu začali prchat do exilu lékaři. Krizi v nemocnicích tamější vláda zaplňovala zahraničními pracovníky. Několik lékařů fokolarínů využilo tuto příležitost a přesídlili pracovně do Lipska, kde založili první společenství fokoláre v socialistických zemích. Tohle vzácné sousedství později objevila skupina kněží a laiků v čele s P. Karlem Pilíkem. Ten když se o Hnutí fokoláre dozvěděl, rozpoznal ho jako svou, ve vězení vysněnou spiritualitu a stal se opěrným sloupem hnutí u nás. Komunita v Československu díky němu tiše rostla.

V roce 1969 přišla do Bratislavy fokolarínka Tereza Cifaldi, s jejíž podporou postupně vzniklo ženské i mužské fokoláre a rozvíjí se všechny aktivity hnutí, jak to jen bylo kvůli bezpečnosti možné. Pořádají se i letní duchovní cvičení zvaná Mariapoli. Probíhají nejdříve v lesích a přijíždí na ně desítky lidí. Po republice se tímto způsobem ve skrytosti (ale s co možná největší otevřeností k nově příchozím) setkávají a žijí rodiny, mládež i kněží. O všem, co se odehrává, je spravován kardinál Tomášek, který opětuje tyto aktivity podporou a požehnáním.

Ve svobodě

Po roce 1989 se Hnutí fokoláre otevírá ještě více veřejnosti. Lidé formovaní spiritualitou jednoty vstupují do politiky, angažují se v obnově společenských a církevních struktur. Mnoho z českých a moravských fokolarínů odchází posílit komunity do Itálie, Ruska, Litvy, Kanady nebo Afriky – a k nám zase přijíždějí posily z Itálie, Německa, Brazílie atd.

V roce 2001 přijíždí do České republiky Chiara Lubichová. Při setkání na stadionu v Praze s dojetím sděluje, že na tuto příležitost čekala čtyřicet let. Během své návštěvy v Praze-Vinoři zakládá formační Centrum Mariapoli symbolickým zasetím mariánské medailky v zahradě budoucího domu. Do roka tu vyrostla stavba, která od té doby slouží nejen jako místo setkávání, ale i turistům nebo vinořským občanům. Do blízkosti Centra Mariapoli se přestěhovalo mnoho rodin, aby mohly spolupracovat na rodící se citadele, kde má být jediným zákonem vzájemná evangelní láska.

Hnutí fokoláre má ve svém pomyslném erbu Jednotu. Žádá-li to okolí, kde žije (např. v chudých částech světa), dělá sociální práci, staví školy a nemocnice. V bohatých zemích se pak snaží mírnit duchovní chudobu a bez okázalosti přinášet Boha do mezilidských vztahů na základě Ježíšova slibu: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

HELENA FILCÍKOVÁ, členka Hnutí fokoláre a redaktorka dívčího časopisu In!

Převzato: Katolický týdeník, 14.1.2020

Krátké video (sestřih) z návštěvy Chiary Lubichové v ČR v roce 2001

20. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

V roce 100. výročí narození Chiary Lubichové srdečně zveme Vás a Vaše přátele na mezinárodní setkání pořádané Hnutím fokoláre na téma JEŽÍŠ MEZI NÁMI.

Je určeno všem příznivcům a přátelům Hnutí fokoláre, kteří chtějí blíže poznat a prohloubit jeho spiritualitu.

20200227 setkani cg pozvanka

Začíná 27. února 2020 ráno (čtvrtek) a končí v neděli 1. března obědem. Předpokládaný příjezd je 26. února večer. (Zájemci mohou dorazit dříve a zúčastnit se středeční generální audience.)

Doprava:
Doporučujeme dopravu letecky (nebo dle svého uvážení autobusem, vlakem či autem). Dopravu si zajistí každý účastník sám (doporučujeme předem se obrátit na kontaktní osobu kvůli případné koordinaci a propojení účastníků).

Zajištěno tlumočení do slovenštiny.

Cena pobytu:
Cca 160 eur (ubytování, plná penze, režijní náklady). Nezahrnuje cestu z letiště a zpět.

Informace a přihlášky, prosím, do 5. února 2020:
Marie Stehlíková, tel.: +420 737 273 875, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

21. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Dílo Mariino – Hnutí fokoláre ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství
českobudějovického vás srdečně zve na výstavu ke 100. výročí narození Chiary
Lubichové.

Výstava v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích bude
zahájena 22. 1. 2020 v 16.00 mší svatou za Chiaru Lubichovou a poté vernisáží.

Po skončení vás všechny zveme na setkání do sálu děkanství.
Výstava bude v katedrále přístupná do 24. 2. 2020.

20200122 chiara cb

14. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Zlín 18. ledna 2020 – 100. výročí narození Chiary Lubichové

Srdečně Vás zveme na mši sv. v sobotu 18. ledna 2020 v 9:30 hod. ve Zlíně, v kostele sv. Filipa a Jakuba, kterou budou sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světicí biskup Antonín Basler.

Po mši sv. následuje beseda s těmito vzácnými hosty, k nimž se připojí také MUDr. František Slavíček – fokolarín, kněz a misionář i další.

Těšíme se na Vás.

P. Ivan Fišar, Petr Mach, Milan Kopřiva

20200121 chiara zlin

10. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Brněnská komunita Hnutí fokoláre Vás srdečně zve na slavnostní mši sv. při příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové, která se bude konat v Brně v úterý 21. ledna 2020 v 18 hod. v kostele sv. Augustina na Náměstí Míru.

Po mši sv. všechny rádi uvítáme na agapé s programem v budově Základní školy na ul. Lerchova.

Ludmila Šturmová, Marie a František Stehlíkovi

20200121 chiara brno

10. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault