Když se před třiceti lety ujímali naši první porevoluční biskupové svého úřadu, vešla poprvé do širšího povědomí existence Hnutí fokoláre. Mnozí z nich totiž byli během totality jako kněží jeho aktivními členy. Hnutí v té době mělo v někdejším Československu za sebou už dvacet let bohatého života a působení.
Zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová na návštěvě v České republice při setkání s tehdejším prezidentem Václavem Havlem v doprovodu kardinála Miloslava Vlka, který se k tomuto společenství také hlásil.

20200114 kt lubichova havel vlk

To bylo ještě za života zakladatelky tohoto celosvětově rozšířeného společenství Chiary Lubichové. Ta se narodila před sto lety a její nedožité výročí připomene bohoslužba v pražské katedrále 21. ledna v 18 hodin. Na mši svatou zve Hnutí fokoláre, povede ji kardinál Dominik Duka a zúčastní se jí i čeští a moravští biskupové. Vzpomínkové akce se budou konat i v dalších diecézích.

Rodinný krb

Chiara Lubichová se narodila v severoitalském Tridentu do rodiny, o které říká, že byla její první školou dialogu: představme si diskusi u nedělního stolu, kterou vedli její maminka – hluboce věřící katolička, otec – přesvědčený socialista a bratr – komunista a pozdější partyzán.

Do katolické církve přinesla tato žena novinku zvanou duchovní laické hnutí. V době války, kdy byl rodný Trident sužován bombardováním a kolem padaly budovy i životní sny Chiary a jejích kamarádek, si dívky kladly otázku, jaký si zvolit ideál života, pokud by zítra měly zemřít. Čtou evangelium a jejich pozornost přitáhne Ježíšova velekněžská modlitba. Zvláště slova: „Aby všichni jedno byli jako ty, Otče, ve mně a já v tobě…“ Ta se později stávají základem spirituality nově vzniklého hnutí.

Vzorem prvních skupinek zasvěcených osob byl život Svaté rodiny – obyčejný, přitom s Bohem v jejím středu. Rodina kolem společného krbu. Ten se italsky řekne „fokoláre“. Přestože oficiální název zněl Dílo Mariino, neformální název fokoláre, který mu dali jeho příznivci, se ujal.

Jednota i mezi náboženstvími

Během svého života přivedla Chiara Lubichová do celého světa bohatou a moderní spiritualitu. Vznikla formační centra zvaná citadely, z nichž první je v Loppianu nedaleko Florencie. Rozrostl se i moderní způsob duchovního života mládeže, který přitáhl k hnutí tisíce mladých a stal se inspirací pro zakladatele katolických mládežnických center v České republice.

K Hnutí fokoláre se během let přihlásilo i mnoho příslušníků jiných křesťanských církví, a dokonce členové jiných náboženství. Na místech, kde hnutí žije v nekatolickém, nebo dokonce nekřesťanském prostředí, se rodí ekumenismus života a hluboký mezináboženský dialog.

Inspiraci v hnutí nacházejí též politici – zvláště v Itálii a Brazílii. U nás byl takovým politikem porevoluční předseda KDU-ČSL Josef Lux a řada dalších. Díky působení v chudých státech Jižní Ameriky vznikl koncept ekonomiky společenství, kdy firmy nedbají jen na poctivý zisk, z něhož přispívají chudým, ale i na lidské a duchovní potřeby svých zaměstnanců a ochranu životního prostředí. Rovněž mezi nimi najdeme několik firem z Čech a Moravy. Služba bližním prostřednictvím žurnalistiky a práce v médiích spojila zase mnoho profesionálů do sítě NetOne, kde sdílí své profesní zkušenosti.

V posledních letech života Chiary Lubichové vznikly vzdělávací teologické uskupení, škola Abba a vysokoškolský institut Sofia v Loppianu, kterým prošlo i několik studentů z Čedské republiky.

Výsadek za železnou oponou

Vraťme se však do bývalého Československa a vydejme se po stopách hnutí na našem území. Starší čtenáři Katolického týdeníku si jistě vzpomenou na pravidelnou rubriku Slovo života ve vysílání Vatikánského rozhlasu. Tehdy z bezpečnostních důvodů bez uvedení autora – přesto mělo jasný původ. V začátcích hnutí bylo zvykem společně číst a žít evangelium a vyprávět si zkušenosti, jaké převratné věci působí. Z toho se ustálila praxe vzít jednu větu z evangelia s komentářem Chiary Lubichové a nabídnout ji jako duchovní plán na příští měsíc. Skupinky lidí kolem tohoto Slova života se scházely za komunismu i u nás. Vytvořily základnu tehdejší československé komunity Hnutí fokoláre. Pozorní návštěvníci kostelů najdou zajisté i dnes výtisky Slova života na stolcích nebo ve vývěskách řady chrámů.

Jak se stalo, že v tehdejším Československu zapustila tak silně kořeny spiritualita z daleké Itálie? Cest bylo několik. Na začátku jedné z nich byla žádost z církevních kruhů ve Vatikánu, zda by někdo z hnutí nebyl ochoten zamířit za „železnou oponu“ a zjistit, jaká je tam situace katolické církve. První, kdo byl ochotný výsadek do ČSSR podniknout, byl fokolarín Guido Mirti. Pod záminkou obchodu s hračkami k nám jezdil až do doby, než byl udán a půl roku žalářován v ruzyňské věznici.

Z Východního Německa do ČSSR

Mezitím v sousedním Východním Německu začali prchat do exilu lékaři. Krizi v nemocnicích tamější vláda zaplňovala zahraničními pracovníky. Několik lékařů fokolarínů využilo tuto příležitost a přesídlili pracovně do Lipska, kde založili první společenství fokoláre v socialistických zemích. Tohle vzácné sousedství později objevila skupina kněží a laiků v čele s P. Karlem Pilíkem. Ten když se o Hnutí fokoláre dozvěděl, rozpoznal ho jako svou, ve vězení vysněnou spiritualitu a stal se opěrným sloupem hnutí u nás. Komunita v Československu díky němu tiše rostla.

V roce 1969 přišla do Bratislavy fokolarínka Tereza Cifaldi, s jejíž podporou postupně vzniklo ženské i mužské fokoláre a rozvíjí se všechny aktivity hnutí, jak to jen bylo kvůli bezpečnosti možné. Pořádají se i letní duchovní cvičení zvaná Mariapoli. Probíhají nejdříve v lesích a přijíždí na ně desítky lidí. Po republice se tímto způsobem ve skrytosti (ale s co možná největší otevřeností k nově příchozím) setkávají a žijí rodiny, mládež i kněží. O všem, co se odehrává, je spravován kardinál Tomášek, který opětuje tyto aktivity podporou a požehnáním.

Ve svobodě

Po roce 1989 se Hnutí fokoláre otevírá ještě více veřejnosti. Lidé formovaní spiritualitou jednoty vstupují do politiky, angažují se v obnově společenských a církevních struktur. Mnoho z českých a moravských fokolarínů odchází posílit komunity do Itálie, Ruska, Litvy, Kanady nebo Afriky – a k nám zase přijíždějí posily z Itálie, Německa, Brazílie atd.

V roce 2001 přijíždí do České republiky Chiara Lubichová. Při setkání na stadionu v Praze s dojetím sděluje, že na tuto příležitost čekala čtyřicet let. Během své návštěvy v Praze-Vinoři zakládá formační Centrum Mariapoli symbolickým zasetím mariánské medailky v zahradě budoucího domu. Do roka tu vyrostla stavba, která od té doby slouží nejen jako místo setkávání, ale i turistům nebo vinořským občanům. Do blízkosti Centra Mariapoli se přestěhovalo mnoho rodin, aby mohly spolupracovat na rodící se citadele, kde má být jediným zákonem vzájemná evangelní láska.

Hnutí fokoláre má ve svém pomyslném erbu Jednotu. Žádá-li to okolí, kde žije (např. v chudých částech světa), dělá sociální práci, staví školy a nemocnice. V bohatých zemích se pak snaží mírnit duchovní chudobu a bez okázalosti přinášet Boha do mezilidských vztahů na základě Ježíšova slibu: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

HELENA FILCÍKOVÁ, členka Hnutí fokoláre a redaktorka dívčího časopisu In!

Převzato: Katolický týdeník, 14.1.2020

Krátké video (sestřih) z návštěvy Chiary Lubichové v ČR v roce 2001

20. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

V roce 100. výročí narození Chiary Lubichové srdečně zveme Vás a Vaše přátele na mezinárodní setkání pořádané Hnutím fokoláre na téma JEŽÍŠ MEZI NÁMI.

Je určeno všem příznivcům a přátelům Hnutí fokoláre, kteří chtějí blíže poznat a prohloubit jeho spiritualitu.

20200227 setkani cg pozvanka

Začíná 27. února 2020 ráno (čtvrtek) a končí v neděli 1. března obědem. Předpokládaný příjezd je 26. února večer. (Zájemci mohou dorazit dříve a zúčastnit se středeční generální audience.)

Doprava:
Doporučujeme dopravu letecky (nebo dle svého uvážení autobusem, vlakem či autem). Dopravu si zajistí každý účastník sám (doporučujeme předem se obrátit na kontaktní osobu kvůli případné koordinaci a propojení účastníků).

Zajištěno tlumočení do slovenštiny.

Cena pobytu:
Cca 160 eur (ubytování, plná penze, režijní náklady). Nezahrnuje cestu z letiště a zpět.

Informace a přihlášky, prosím, do 5. února 2020:
Marie Stehlíková, tel.: +420 737 273 875, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

21. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Dílo Mariino – Hnutí fokoláre ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství
českobudějovického vás srdečně zve na výstavu ke 100. výročí narození Chiary
Lubichové.

Výstava v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích bude
zahájena 22. 1. 2020 v 16.00 mší svatou za Chiaru Lubichovou a poté vernisáží.

Po skončení vás všechny zveme na setkání do sálu děkanství.
Výstava bude v katedrále přístupná do 24. 2. 2020.

20200122 chiara cb

14. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Zlín 18. ledna 2020 – 100. výročí narození Chiary Lubichové

Srdečně Vás zveme na mši sv. v sobotu 18. ledna 2020 v 9:30 hod. ve Zlíně, v kostele sv. Filipa a Jakuba, kterou budou sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světicí biskup Antonín Basler.

Po mši sv. následuje beseda s těmito vzácnými hosty, k nimž se připojí také MUDr. František Slavíček – fokolarín, kněz a misionář i další.

Těšíme se na Vás.

P. Ivan Fišar, Petr Mach, Milan Kopřiva

20200121 chiara zlin

10. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Brněnská komunita Hnutí fokoláre Vás srdečně zve na slavnostní mši sv. při příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové, která se bude konat v Brně v úterý 21. ledna 2020 v 18 hod. v kostele sv. Augustina na Náměstí Míru.

Po mši sv. všechny rádi uvítáme na agapé s programem v budově Základní školy na ul. Lerchova.

Ludmila Šturmová, Marie a František Stehlíkovi

20200121 chiara brno

10. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Pod tímto názvem se nesou celé prosincové zprávy z Hnutí fokoláre, které připomínají 100. výročí narození jeho zakladatelky, Chiary Lubichové.

 http://collegamentoch.focolare.org/en/project/slovencina-38/

20191207 foto chiara ch

V prvním příspěvku se přeneseme do Chiařina rodiště - Tridentu, kde se dozvíme, jak Chiara
nastoupila na cestu dobrodružství žitého evangelia spolu s rodící se komunitou. Poznáme také, že její charisma zde s plnou silou působí dodnes.
V další části nám ředitel městského muzea představí výstavu, kterou Trident uspořádal své
slavné rodačce, a vysvětlí, proč si ji město připomíná a za co si jí cení.
K tomu se váže pasáž, ve které sama Chiara vypráví, jak pochopila a odpověděla na Boží volání.
Hnutí, které se později zrodilo, má i výrazný ekumenický charakter a tak vyslechneme pozdrav z
Ottmaringu, kde se sešlo 300 účastníků z 55 hnutí napříč křesťanskými církvemi, kteří se hlásí k iniciativě Společně pro Evropu. Tu inspirovala Chiara Lubichová v devadesátých letech, aby vyšla najevo i křesťanská duše Evropy.
Pak navštívíme zemětřesením postiženou Albánii, podíváme se na běžný život fokoláre ve
Sockholmu a nově založené fokoláre na ostrovech Fidži. V poutavém dokumentu nahlédneme do
mužského fokoláre žijícího na periferii, uprostřed chudinské čtvrti v brazilské Florianopolis. Provede nás jím otec Vilson Groh, kněz zamilovaný do Ježíše Opuštěného, kterého v pozdějším vstupu označí Jesús Morán, spolupresident Hnutí, za mystika kontemplujícího opuštěného Boha v lidech na okraji.
Na závěr se s námi podělí prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce – Emaus o dojmy z vernisáže
výstavy v Tridentu a o své pocity při přebírání medaile, kterou jí poctil kraj Tridentsko.
Nás upoutá i skutečnost, že medaile nese svatováclavskou plaménkovou orlici. Tu obdrželo
město Trident od Jana Lucemburského v roce 1339 na žádost místního biskupa, Mikuláše Eberharda z Brna. Zdejší biskupství do té doby žádný znak nemělo a svatováclavská orlice byla po vymření Přemyslovců volná.

10. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Zveme vás srdečně k účasti na děkovné mši svaté, která se koná v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 21. ledna v 18 hodin. Předsedat bude pan kardinál Duka, přítomni budou všichni biskupové, kteří se sejdou na svém pravidelném zasedání právě v tomto datu. Máme velkou radost, že můžeme toto velké výročí oslavit společně.

Těšíme se na vás!

Za Hnutí Fokoláre v ČR

Jaroslava Malíková a Josef Bambas

20200121 mse pri prilezitosti 100. vyroci chiary

8. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20)

„Ježíš je s námi, stejně jako byl s Marií a Josefem před dvěma tisíci lety. Jeho přítomnost je však duchovní.

Nehledejme ho pouze ve svatostáncích. Je mezi námi, chce s námi sdílet naše myšlenky, plány, starosti a radosti…

Přišel na zem také proto, abychom ho neustále mohli mít mezi sebou, aby nám dával světlo, naději, dar porozumění – to, co s sebou přinášejí Vánoce.“

20191224 vanoce

Drazí, přejeme vám všem radostné a milostiplné Vánoce a požehnaný nový rok 2020.
Kéž je narozený Ježíš stále mezi námi a kéž ho milujeme v každém bližním!

Za Dílo Mariino v České republice

Jaroslava Malíková a Josef Bambas

24. 12. 2019

0
0
0
s2sdefault