Zkušenost publikovaná v časopise Nové Město 04/2018

lid zezadu a domy mj

Panna Maria na svatbě v Káni nabádá ostatní – a tím také nás: „Udělejte všechno, co vám řekne!“ A Ježíš v evangeliích říká spoustu důležitých věcí, například to, že má-li tvůj bratr něco proti tobě, jdi a smiř se s ním. Někdy se ale dostaneme do situace, kdy s někým veškerá naše dobrá vůle zklamává. Asi po patnácti letech mé práce na radnici došlo ke změně vedení města, kdy těmto novým lidem silně vadily mé přátelské vztahy se zastupiteli, kteří byli momentálně v opozici. Mně konkrétně začala být práce silně znepříjemňována, ale i celkově se atmosféra na radnici zhoršila. Několikrát jsem tedy nechal svůj dar před oltářem, zašel za starostou, nabídl jsem mu smíření, má-li něco proti mně. To ale nepomohlo, výsledkem bylo pouze zhoršování situace. Chtěl jsem žít evangelium a vím, že v tomto je mé svědomí čisté. Nakonec mi nezbylo, než jinak zajímavou a relativně dobře placenou práci v místě bydliště opustit a raději začít za prací dojíždět. Dokonce jsem tím zřejmě pomohl kolegům tím, že i další našli odvahu odejít – žili jsme do té doby v přesvědčení, že na nás nikde nikdo nečeká, že se musíme držet zaměstnání, které máme. Během roku a půl od této události už odešlo několik dalších kolegů, dlouholetých zkušených pracovníků. Všichni jsme si polepšili, i když ne finančně, tak pracovním prostředím, vztahy na pracovišti a podobně. Maria nám ukazuje cestu.

M. H., Česká republika

1. 10. 2020

0
0
0
s2sdefault

 

20200912 154852 m 1536x437

Třídenní videokonferencí delegátů Hnutí fokoláre zodpovědných za různé oblasti světa a členů generální rady začala další přípravná fáze na generální shromáždění Hnutí, které se bude konat v lednu 2021. 

Setkání zodpovědných za Hnutí fokoláre ve světě skončilo 12. září; letos se uskutečnilo formou videokonference. Je to datum, které by za normálních okolností také znamenalo poslední den mandátu současné prezidentky Marie Voce. Avšak ten se prodloužil, protože kvůli pandemii Covidu bylo generální shromáždění, jehož úkolem je volba všech řídících orgánů Hnutí, odloženo ze začátku září 2020 na rok 2021 (24. ledna - 7. února).

Co můžeme dělat, aby se tato „doba čekání“ proměnila v čas milosti? Na tuto otázku, která zahájila a provázela setkání zodpovědných, odpověděla Maria Voce výstižně a do hloubky: „Jsme povoláni, abychom svědčili o tom, že vztahy lze žít po vzoru Nejsvětější Trojice. To jednoduše znamená: každý ať dělá vše pro to, aby dal prostor druhému.“

Sezení věnovaná sdílení na téma, jak žijí komunity Hnutí fokoláre v různých oblastech světa, zdůraznila všeobecné odhodlání, čelit výzvám a novým důsledkům koronavirové pandemie. Nebylo možné organizovat osobní setkání, což vedlo ke zvýšení počtu video konferencí, které se často dostávají k více lidem a překračují územní nebo kategoriální schémata, jež jsou v současné situaci různým způsobem omezena.

Ekonomické potíže vyžadují nové úvahy o tom, jak hledat řešení pro střídmý a udržitelný životní styl v duchu, který bude odpovídat jednotlivým aktivitám a strukturám. Atmosféra rostoucí nejistoty v lidech i společenstvích vede k novému rozhodnutí pro život podle evangelia zaměřený na větší jednotu ve světě.Třetí den setkání proběhl začátek další přípravné fáze na generální shromáždění hnutí v roce 2021. Získaný čas poslouží k větší spoluúčasti a větší kapilárnosti na synodální cestě. Do 24. října budou mít členové hnutí příležitost se hlouběji seznámit s dosud shromážděnými problematikami, aby určili preference, které budou zahrnuty do pracovního dokumentu.

Před Vánoci budou mít účastníci shromáždění příležitost poznat potenciální kandidátky na prezidentku a kandidáty na spoluprezidenta. Řada webinářů se s pomocí externích odborníků bude moci zabývat hlavními problémy. Příprava pak skončí v prvních lednových týdnech prací ve skupinách.

Joachim Schwind

Související: Přijímat bolest světa

Zdroj: www.focolare.org

 

14. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault

meditzione 14.09.2020 men

Kdo miluje, vládne. Je to přesně tak. Platí to pro tebe i toho, kdo je chudý a nemocný a setkává se s lidmi bohatými a plnými zdraví. Vždyť ten, kdo miluje, dává. Dává stále. Svým dáváním se stává pánem a má v sobě plnost, která nikdy nekončí.

Snad právě proto nám Bůh přikázal milovat – proto, aby nám dal radost z pocitu, že (…) jsme dětmi Boha, Krále králů.

Každý, kdo je vedle mě, je stvořený jako dar pro mě a já jsem stvořena jako dar pro něj. Na zemi je všechno se vším ve vztahu lásky – každá věc s každou věcí. Je však třeba být Láskou, abychom mezi všemi bytostmi našli zlatou nit.

Chiara Lubichová (Výbor z díla, Nové Město 2016)

14. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault

 

1 2

„Musíme zapomínat na sebe a jako hnutí se více otevřít přijetí bolestí světa.“ Touto silnou výzvou udala prezidentka Maria Voce jasný směr mezinárodnímu celosvětovému setkání zodpovědných za Hnutí fokoláre.Ve svém vystoupení během nedávného setkání s generální radou hovořila Maria Voce o své úzkosti ze spousty utrpení, o němž především v tomto období pandemie každodenně referují sdělovací prostředky. Se svými nejbližšími spolupracovníky sdílela tuto otázku: „Kdo jen dokáže na sebe vzít všechnu tu bolest? Zdá se mi, že Bůh od nás chce, abychom byli blíže bolesti světa, byli více ochotni ji přijímat, milovat, modlit se … ale také dělat něco více.“ Odpovědět na ni je třeba duchovně i prakticky.

Program setkání delegátů hnutí z celého světa (10.-12. září) byl charakterizován rozsáhlým sdílením lokálních problémů, specifických v různých zeměpisných oblastech, ale v tomto zvláštním období také společných, přinášejících obrovské bolesti i nové možnosti.

Při dialogu a sdílení byla snaha nalézat osobitý příspěvek Hnutí fokoláre k probíhajícím epochálním změnám, současným i budoucím.Je to téma, které samozřejmě nebylo vyčerpáno během těchto dní, ale zůstává i pro nastávající generální shromáždění hnutí, které bylo původně plánováno na první polovinu září 2020, ale z důvodu krize způsobené covidem-19 bylo odloženo na začátek příštího roku: od 24. ledna do 7. února 2021. Delegáti hnutí byli rovněž informováni o návrzích přípravné komise všeobecného shromáždění s cílem využít „získaný“ čas k tomu, aby se všichni členové hnutí mohli více do přípravy shromáždění zapojit.

Autor: Joachim Schwind, www.focolare.org

12. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault

 

header 1 settembre

Na 1. září připadá „Světový den modliteb za péči o stvoření“. Hnutí fokoláre se zapojuje do iniciativy „Čas tvorstva“ a mítinkem, který se bude konat v říjnu 2020. 

Dne 1. září, jako každoročně, proběhl „Světový den modliteb za péči o tvorstvo“. Ustanovil ho papež František v roce 2015, kdy byla vydána encyklika Laudato si’. Papež v ní všechny vyzývá, aby se angažovali při péči o tvorstvo. Je to náš domov, naše nejcennější dobro. Žádá, abychom změnili současné sociálně-ekonomické uspořádání. Nemůžeme už dále využívat planetu Zemi, jako by její přírodní zdroje byly neomezené. Je třeba jednat rychle a najít jiný rozvojový model. Co můžeme dělat, abychom byli konkrétnější? Encyklika Laudato si’ ukazuje cestu k „ekologické konverzi“: změnit životní styl a snažit se uvádět do praxe zásady integrální ekologie. V textu se tedy nehovoří jen o životním prostředí, ale i o politice, ekonomice a společnosti. Musíme začínat sami od sebe, od svých každodenních rozhodování při spotřebě, od volby politiků vnímavějších na ochranu přírody; více ovlivňovat společnost ve směru většího využívání energií z obnovitelných zdrojů a snižování fosilních zdrojů.

planting tree soc institutional 768x512

 I letos se Hnutí fokoláre připojuje k iniciativě „Čas tvorstva“, spočívající v modlitbách a akcích ve prospěch našeho společného domova. Iniciativa začala 1. září a končí 4. října, na svátek svatého Františka z Assisi, patrona ekologie, kterého mají rádi křesťané mnoha vyznání. Všichni jsou povzbuzováni, aby organizovali různé události a registrovali je na stránkách web. Tato iniciativa má ekumenický rozměr s třicetiletými kořeny v roce 1989, kdy konstantinopolský patriarcha pravoslavné církve Demetrios vyzval rozhodným způsobem různé křesťanské církve, aby den 1. září společně vyhlásily jako „Světový den modliteb za péči o tvorstvo“. Tématem pro letošní rok je „Výroční den Země: nový rytmus, nová naděje“. Tato událost je užitečná pro uvažování o integrálním vztahu mezi potřebným oddychem pro Zemi a ekologickým, ekonomickým, sociálním a politickým způsobem života, především v důsledku obrovských důsledků globální pandemie covidu-19.  Od 23. do 25. října se bude v Castelgandolfu (Itálie) konat mítink organizovaný ekologickou sítí Hnutí fokoláre EcoOne. Zúčastní se ho odborníci, politici, univerzitní profesoři, organizace a sdružení, aby se zabývali dopadem encykliky Laudato sì’ na současný svět a výzkumem nových cest směřujících k integrální ekologii. Tato akce má poukázat na úlohu, jakou mohou sehrávat jednotlivci i společenské skupiny při péči o náš společný domov. Letošek je rovněž speciálním rokem, protože 24. května, u příležitosti 5. výročí vydání encykliky, ho papež František vyhlásil jako „Rok encykliky Laudato sì’“, který bude trvat do 24. května 2021.  

temo del creato

Situace je tak naléhavá, že vyžaduje konkrétní a bezprostřední odpovědi všech a na každé úrovni: lokální, regionální, národní i mezinárodní. Především je třeba odspodu vytvořit „lidové hnutí“ jako alianci všech lidí dobré vůle. Proto je důležité zúčastnit se na iniciativách jako je „Čas tvorstva“ a mítink EcoOne plánovaný na letošní říjen. Jak nám připomíná papež František, „všichni můžeme spolupracovat jako nástroje Boží v péči o stvoření, každý podle vlastní kultury a zkušenosti, vlastní iniciativy a schopností“ (LS 14). Lorenzo Russo

12. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault

Zprávy z místa katastrofy na stránkách humanitární organizace hnutí Fokoláre AMU - Azione per un mondo unito (Akce pro sjednocený svět)

bejrut

Po ničivém výbuchu v Bejrútu ve večerních hodinách 4. srpna 2020, přijala místní komunita hnutí Fokoláre spolu se sdružením Humanité Nouvelle (Nové lidstvo) opatření k uspokojení nejnaléhavějších potřeb lidí postižených katastrofou.
Obrovská exploze, ke které došlo ten den v oblasti poblíž přístavu libanonského hlavního města Bejrútu, způsobila přes 100 úmrtí a 4 000 zraněných. Kromě devastace budov byly do 10 km od oblasti katastrofy rozbity a zničeny veškerá okna a výlohy. Vláda hovoří o 300 000 bezdomovcích.
Ještě před touto katastrofou čelila země cedrů silné hospodářské krizi, která byla v poslední době dramaticky ovlivněna pandemií Coronavirus. Podle oficiálních zdrojů žije více než 45% populace v chudobě a nezaměstnanost vzrostla na 35%.
Výbuch 4. srpna tedy představuje další velmi silnou ránu nejen pro hospodářství a infrastrukturu Libanonu, ale také pro morálku lidí, kteří v posledních desetiletích strádali.
Stejně jako všechna humanitární sdružení začala organizace Fokoláre „Humanité Nouvelle“ pomáhat těm, kteří byli nejvíce zasaženi. S pomocí místní komunity hnutí bylo zpřístupněno centrum Mariapoli „La Sorgente“ v Ainu Aar poblíž Bejrútu, pro potřeby těch, kteří přišli o domov.
Skupiny mladých lidí a dospělých se daly k dispozici, aby pomohly rodinám a nejvíce postiženým lidem. Shromažďují jídlo a další potřebný materiál, a sledují další vznikající potřeby.
_______________________________________
Aktivována byla také nouzová koordinace hnutí Fokoláre, která bude zasahovat prostřednictvím organizací AMU a AFN.
Pro ty, kteří by chtěli spolupracovat na pomoci, mohou prostřednictvím následujících bankovních účtů:
Akce pro jednotný svět ONLUS (AMU)
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
SWIFT / BIC kód: CCRTIT2T
v Banca Popolare Etica
Akce pro nové rodiny ONLUS (AFN)
IBAN: IT11G0306909606100000001060
SWIFT / BIC kód: BCITITMM
ve společnosti Banca Intesa San Paolo
Do poznámky je třeba napsat: Emergenza Libano

Odkaz na článek slovenského Nového Města: https://nm.sk/8872/bejrutska-katastrofa/

11. 8. 2020

0
0
0
s2sdefault

Na základě výzvy Mezinárodního centra Hnutí fokoláre (HF) se začátkem května HF v ČR připojilo k celosvětové pomoci lidem postiženým pandemií COVID-19 (viz https://www.focolare.cz/12-clanky/590-celosvetova-pomoc-lidem-postizenim-pandemii-covid-19)

foko logo

K dnešnímu dni (10.8.2020) se pro tento účel shromáždily finanční prostředky ve výši 300 267,- Kč.

Dosavadní použití prostředků sbírky: 

  • pro potřebné v tzv. „fialové zóně“ – zasláno prostřednictvím sdružení Nové ľudstvo Bratislava: 65 000,- Kč
  • pro použití v rámci celosvětového společenství majetku prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 30 000,- Kč
  • pro potřebné v Sýrii – zasláno prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 135 000,- Kč
  • bankovní poplatky za převody do zahraničí: 2400,- Kč
  • disponibilní dosud nerozdělené prostředky: 67 867,- Kč 

Znovu srdečně děkujeme všem dárcům jménem těch, komu tyto prostředky aspoň trochu ulehčí jejich složitou situaci. Sbírka dále trvá.

Michaela Harantová a Jiří Kratochvíl,
koordinátoři akce za Hnutí fokoláre v ČR

 

10. 8. 2020

0
0
0
s2sdefault

*#daretocare in my city*# – *#odvážit se starat o své město*# - LATINSKÁ AMERIKA

20200808 daretocare

Tato setkání online (na Zoomu) budou příležitostí ke sdílení zkušeností a projektů a pro inspiraci těch, kteří chtějí něco změnit, kteří dávají impulz ke konkrétním akcím zaměřených na komunity, kde žijí.
Je to aktivita v rámci projektů Hnutí fokoláre pro sjednocený svět (United World Project).

Každé 2 měsíce budeme virtuálně cestovat z jednoho kontinentu na druhý, abychom objevili lidi a komunity, které se starají o své obce.

*DATUM*: SOBOTA 8. srpna 2020 ve 22 hodin našeho času 

Jazyky: angličtina, italština, španělština a portugalština

Pro účast je nutná registrace.
Na jejím základě dostanete pozvánku a link na seminář.

 *Registrace je zde*: https://bit.ly/daretocareinmycitylatinamerica

5. 8. 2020

0
0
0
s2sdefault