Dne 24. května proběhne druhá celosvětová stávka za lepší klimatické podmínky na popud šestnáctileté Grety Thunbergové ze Švédska. Téhož dne si připomeneme i čtvrté výročí vydání encykliky papeže Františka věnované ochraně životního prostředí "Laudato Sí".

20190524 foto 2

Zeptali jsme se Lorny Goldové, ekonomky, členky Hnutí fokoláre, aby nám řekla, proč jsou tyto iniciativy, individuální i kolektivní, pro planetu Zemi potřebné. Lorna Goldová pracuje pro irskou katolickou agenturu pro rozvoj "Trócaire" a je autorkou knihy " Climate Generation: Awakening to our Children’s Future".

20190524 foto 1 lorna gold

Jsi odbornicí v oblasti mezinárodního rozvoje a pracuješ téměř dvě desetiletí v akademickém prostředí v nevládních organizacích. Jak vzniklo tvoje nasazení pro ochranu životního prostředí?
Toto nasazení začalo už v mém dětství. Spolu s chlapci a děvčaty z Hnutí fokoláre jsme podnikali různé akce ve prospěch jednoty světa. Zejména si vzpomínám na to, když mi mladí lidé z Amazonie (Brazílie) vyprávěli, jak je zde ničen prales. Byla jsem zděšena. Rychle jsem začala s kampaní u nás ve škole a ve své komunitě, abychom tuto oblast zachránili. Pak jsem začala studovat. Ve své dizertační práci jsem se věnovala tématu udržitelného rozvoje se zaměřením na ekonomiku společenství jako na příklad ekonomiky, ve které se lidé nesoustředí tolik na konzumismus, ale na sdílení a budování společného dobra. Ve své práci v rámci organizace "Trócaire", která se zabývá podporou lidí žijících v chudobě, jsem si uvědomila, že pokud nedokážeme ochránit zemi, bude to znamenat selhání nejen vůči chudým lidem, ale vůči nám všem. Bez záchrany základních životních podmínek, na nichž jsme všichni závislí, neexistuje žádná cesta z chudoby ven.

Zapojila ses do iniciativy "FridaysForFuture" (pozn. Pátky pro budoucnost), kterou založila Greta Thunbergová ze Švédska. Zapojili se do ní mladí lidé i jejich rodiče v Irsku. Co děláte každý pátek?
Velmi se obávám klimatických změn a celé roky pracuji na ovlivňování vládních politik. Greta Thunbergová mě velice oslovila. V minulosti tu už byli jiní jako ona, ale teď, s pomocí sociálních sítí je tu možnost, že slova dítěte se stanou „pohonem“ pro každého. Greta vyzvala všechny, aby protestovali v pátek, poprvé 15. prosince 2018. Hned od počátku jsem věděla, že je to pozvání i pro mě. Začala jsem protestovat před naším parlamentem. A každý pátek jsem se tam vrátila. Počet lidí, kteří jsou tam každý týden, roste a podobné skupiny vznikají po celém Irsku. 15. března 2019 byla mobilizována celá země: 15 000 dětí a dospělých vyšlo do ulic Dublinu i na 40 dalších místech.

Co dělat, aby naše úsilí změnilo i náš životní styl?
Musíme protestovat a jednat. Každý může zahájit páteční protesty ve svém místě a zaregistrovat jej na globální mapě na webových stránkách Fridaysforfuture.org . Můžeme ale také udělat pozitivní akci, jako je výsadba stromů. Mělo by to dvojí účinek: protest i výsadba stromů! Spolu s globálním katolickým klimatickým hnutím (Global Catholic Climate Movement), do kterého patří také členové Hnutí fokoláre, žádáme všechny lidi různých vyznání a různých společenství, aby se ke studentům v tento den připojili.

Do jaké míry ovlivnilo tvé setkání s charismatem fokoláre tvou práci a tvůj život?
Moje životní rozhodnutí byla setkáním s Hnutím fokoláre určitě ovlivněna. Naučila jsem se, že láska zvítězí nade vším. K řešení klimatického problému potřebujeme, aby všichni spolupracovali. Máme technologie, nápady, a dokonce i peníze, ale často chybí spolupráce a skutečná touha pracovat pro společné dobro. Věřím, že Hnutí fokoláre hraje důležitou roli při vytváření prostoru pro vzájemnou spolupráci.

Jak jsi dostala nápad napsat knihu? Jaké návrhy přináší pro ochranu planety?
Tato myšlenka vznikla z hlubokého znepokojení, že rodiče většinou nevidí, co se děje s klimatem a nechápou, jak to ovlivní děti. Na tomto tématu jsem pracovala dvacet let. Situace je děsivá. Nezměníme-li radikálně naši společnost, v příštích deseti letech budou naše děti muset čelit klimatickým změnám s nárůstem o 4 nebo 5 stupňů tepla ke konci století. To znamená, že civilizace, jak ji známe, nepřežije. Drtivá většina druhů by byla zničena. Naše děti by tížilo nesnesitelné břemeno. Pro mě, jako matku, to není přijatelné.
O knihu je zde v Irsku obrovský zájem, a právě byla vydána i v USA. Doufám, že vyjde i v dalších zemích. Navrhuji v ní tři věci: znovu se spojit se zemí, s nádherným Božím výtvorem, pochopit, že my sami jsme ve velkém společenství, nejen s ostatními lidmi, ale s celým vesmírem. Na druhém místě změnit svůj životní styl, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. Je k tomu zapotřebí „ekologické konverze“, jak ji nazývá papež František. Zkusit zjistit, co dělat, abychom snížili svůj vlastní negativní vliv na klima. Žádná z možností nebude jednoduchá, některé vyžadují důležité změny. Na třetím místě je třeba se spojit s ostatními, vyvíjet tlak, a to i na politické úrovni, a dosáhnout velkých změn. Jednotlivé akce nestačí. Ukončení veřejných investic do fosilních paliv je v tomto směru základním krokem. Nezbytné jsou také osvětové kampaně, které povedou ke změnám.

Anna Lisa Innocenti
(redakčně upraveno)

20190524 foto 3

související odkazy:
https://www.fridaysforfuture.cz/
https://fridaysforfuture.org/
https://www.youtube.com/watch?v=I7JiqPItrr4&feature=youtu.be

22. 5. 2019

0
0
0
s2sdefault

Spolu s celou církví i Hnutí fokoláre prochází sebereflexí. Na základě toho v březnu proběhlo mezinárodní setkání lidí, kteří jsou v Hnutí pověřeni podporou blaha a ochrany nezletilých. Na závěr prvního mezinárodního kongresu tohoto druhu napsala prezidentka Maria Voce a spoluprezident Jesús Morán dopis všem členům Hnutí.

20190317 nezletili

„Při této příležitosti bychom vás všechny rádi vyzvali, abychom se s plnou odpovědností zasazovali o tento tak důležitý cíl, jímž je podpora blaha a ochrany nezletilých.“ To jsou slova prezidentky Marie Voce a spoluprezidenta Jesúse Morána z dopisu zaslaného 27. března tohoto roku všem členům Hnutí fokoláre ve světě, na závěr prvního mezinárodního kongresu představitelů Hnutí fokoláre pověřených ochranou nezletilých.
Toto setkání, na které přijelo 162 účastníků ze 38 zemí všech kontinentů a které se konalo od 14. do 17. března v Castel Gandolfu u Říma, bylo příležitostí k bilancování úsilí fokolarínů o blaho a ochranu každého člověka; úsilí, které se už od počátku v Hnutí projevuje, jak dokazuje množství formačních aktivit, iniciativ a projektů realizovaných po celém světě na podporu dětí a dospívajících.

Zásady a Komise na podporu blaha a ochranu nezletilých
Od dubna 2014 má Hnutí také své „Zásady podpory blaha a ochrany nezletilých“ (na jejichž překladu a úpravě podle českého právního systému se pracuje – pozn. red.) a v roce 2015 byla ustanovena Centrální komise na podporu blaha a ochranu nezletilých (CO.BE.TU.). Ve světě pak byly ustanoveny místní komise nebo jsou tím pověřeny kvalifikované osoby. Jejich úlohou je „poskytovat ochranu, ale též iniciovat aktivity v oblasti formace našich členů, zvláště těch, kteří pracují s nezletilými“.
Úkolem komisí je také přijímat upozornění na údajná zneužití a provádět jejich interní prověření. Maria Voce a Jesús Morán v dopise vysvětlují, že v těchto letech dostali asi dvě desítky takových upozornění a sdělují: „S hlubokou bolestí musíme přiznat, že i v naší velké rodině Hnutí fokoláre se prokázaly některé případy zneužití nezletilých, způsobené osobami z Hnutí či osobami, které se účastnily akcí námi pořádaných. Většinou jde o epizody, jež se přihodily ve vzdálené minulosti (i před více než 20 lety). Ale k některým, bohužel, došlo v nedávné minulosti. Byli do nich zapleteni i členové zasvěceného života.“
Ustanovení centrální komise a místních komisí – prohlašuje s velkou vděčností prezidentka a spoluprezident – bylo velkou pomocí nejen jako usnadnění při upozorňování na případná zneužití, ale také v tom, „abychom pochopili, jak zjednat spravedlivou nápravu vůči obětem, jak doprovázet je i jejich rodiny a jaká interní opatření uplatnit vůči těm, kdo se dopustili zneužití, samozřejmě kromě soudního procesu podle legislativy příslušných zemí“.

Nulová tolerance
Maria Voce a Jesús Morán zdůrazňují zásadu „nulové tolerance“ Hnutí fokoláre vůči jakékoli formě násilí, zneužití, týrání, šikany a kyberšikany v případě kteréhokoli člověka, se zvláštní pozorností k nezletilým a zranitelným dospělým. Vysvětlují, že to „znamená také oznamovat místním komisím nebo centrální komisi každé podezření na zneužití nebo násilí“. A považují „za skutečné pokušení myslet si, že je možné případy neoznámit pro dobro našeho Hnutí, abychom se vyhnuli pohoršení, abychom ochránili něčí dobrou pověst“.
Zejména dodávají, že „každý jednotlivý případ znamená hluboké očišťování Hnutí. Přijměme je pokorně a s hlubokým soucitem pro toho, kdo – třeba i v důsledku naší nepozornosti – utrpěl nepopsatelná traumata“.
Jde tedy o globální úsilí, které se neomezuje jen na členy Hnutí fokoláre a které, jak upozorňují Maria Voce a Jesús Morán v závěru dopisu, by se mělo stále více týkat celého lidstva. „Nemůžeme neslyšet výkřik bolesti všech dětí a mladých lidí ve světě. (…) Patří k našemu povolání jít jim vstříc. Musíme proto stát v prvních řadách při obraně nejslabších osob, ať jsou kdekoli na světě obětí jakékoli formy násilí nebo zneužívání.“
Převzato z www.focolare.org

V Hnutí fokoláre v České republice jsou kontaktními osobami v otázkách podpory blaha a ochrany nezletilých:
Mgr. Alžběta Jantová: tel.: 723 084 016, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PhDr. Jaroslav Šturma: tel.: 606 437 151, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

20. 5. 2019

0
0
0
s2sdefault

Rovněž v malé balkánské republice, kterou navštívil papež od 5. do 7. května 2019, žije komunita Hnutí fokoláre, která usilovně pracovala pro přípravu této události. Hovoří o tom Mato Mikulec.

20190505 makedonie

„Základní charakteristikou této země byl vždycky dialog. I zdejší společenství Fokoláre tvoří křesťané (katolíci a pravoslavní) a muslimové.“ Mato Mikulec je průkopníkem Hnutí ve Skopji. Původem je Chorvat a před 30 lety se kvůli práci přestěhoval do Makedonie. Papežovu návštěvu prožívá s chvěním a s velkou radostí: „Vzhledem k tomu, že Františkovi velmi leží na srdci periférie, jeho prvním cílem je podpořit a povzbudit malé katolické společenství. Ale nejen to. Pro něj má nesmírnou hodnotu každý člověk, a tak sem přichází jako přítel všech lidí této země. Jistě je povzbuzován i duchem tolerance a soužití, který patří k přirozenosti tohoto lidu.“
Tuto zemi nyní Mato již považuje ze svou. Většina obyvatelstva jsou Makedonci (64%), dále zde žijí Albánci (25%), Turci (4%) a malé procento jiných národů. Dvěma hlavními náboženstvími jsou křesťanství a islám. Počet katolíků obou obřadů – západního i východního – dosahuje 1%.
Historie nám říká, že zdejší křesťanská tradice sahá až k časům apoštola Pavla a v dalších stoletích sílila a šířila se. Přispěly k tomu velké osobnosti evangelizátorů, jakými byli bratři Cyrila Metoděj v 9. století i mnozí další, kteří pak přinesli nedocenitelný příspěvek pro náboženský rozvoj slovanských národů a pro jejich alfabetizaci. Avšak Balkán je rovněž svědkem bolestného rozdělení mezi církvemi, bojů mezi mocnostmi a politickými zájmy, jako byla otomanská okupace, která trvala více než 500 let.
„Navzdory tomu“, pokračuje Mato, „si zdejší lidé zachovali mnoho hodnot, hluboké náboženské cítění, velkou otevřenost pro různost a touhu po společenství. Nelze se tedy divit, že právě v této zemi vyrašil tak krásný květ, jakým byla Matka Teresa.“
Říká dále, že návštěva papeže Františka se uskutečnila na pozvání místního biskupa Kira Stojanova a státních autorit. „Je krásnou tradicí, že každý rok nějaká státní delegace zavítá ke hrobu svatého Cyrila v římské bazilice svatého Klementa. Jejími členy jsou zástupci katolické i pravoslavné církve. Tato cesta zahrnuje i audienci u Svatého otce, a právě při této příležitosti ho pozvali k návštěvě u nás.“
Rovněž vypráví, že první kontakty s Hnutím fokoláre sahají do 70. let, kdy jeden z prvních fokolarínů, Antonio Petrilli, přijel navštívit svého přítele, kněze Luku Cirimotiće. Následně pak se v 80. letech jedna rodina ze Záhřebu přestěhuje do Skopje, a tak se rodí první společenství tvořené mladými i dospělými, rodinami i zasvěcenými osobami, lidmi z různých církví a náboženství a nebo osobami bez náboženského přesvědčení. Díky snaze biskupa Kira Stojanova bylo v roce 2006 otevřeno ve Skopji ženské fokoláre jako poslední, které Chiara Lubichová osobně schválila ještě před svým odchodem na věčnost.
„Vidíme, že různost není překážkou pro upřímné společenství a pro bratrství“, pokračuje Mato. „To je stále viditelnější a oceňují ho i hlavy náboženských komunit.“
Říká dále: „Pro nás z Hnutí fokoláre je tato událost zvláště radostná a věříme, že papeže přitahuje i naše láska a společenství mezi námi. Cítíme, že papež nám přináší novou tvář církve a objetí ze strany církve, v níž i naše společenství má své místo.“

Stefania Tanesini

pře­vza­to: https://www.focolare.org/news/2019/05/09/macedonia-terra-di-dialogo/

 

16. 5. 2019

0
0
0
s2sdefault

Komunita Hnutí fokoláre, která je v Bulharsku přítomná od 70. let, na přípravě této návštěvy různým způsobem aktivně spolupracovala: v pěveckém sboru, prací dobrovolníků při různých událostech, při liturgii, poskytováním interview.

20190501 papa bulgaria

Dva dny návštěvy papeže Františka v Bulharsku uběhly jako blesk. Vzbudila velký zájem nejen mezi katolíky, kteří tvoří jen 0,6% bulharského obyvatelstva, ale v celé společnosti. Sdělovací prostředky přikládaly této události velký význam a už během příprav vzbudily ve veřejném mínění velké očekávání. Hlavní televizní kanály země sledovaly během těchto dní návštěvu okamžik za okamžikem.
Velmi srdečné bylo setkání Jeho Svatosti s patriarchou Bulharské pravoslavné církve Neofitem, který přijal papeže velice vřele.
Účast lidí byla mohutná. Při liturgii konané na náměstí, kde se svého času odehrávaly manifestace režimu, jenž církev tvrdě pronásledoval (sakristie byla v bývalé budově strany), bylo přítomno více než 15 tisíc lidí, přičemž v jiných částech města ji sledovali na obřích obrazovkách, což je pro Bulharsko, zemi většinově pravoslavnou, něco neobvyklého. Navzdory jazykové bariéře dokázal papež oslovit srdce Bulharů; hovořil gesty, svým bytím a svou mimořádnou schopností komunikovat s kýmkoli.
Tak tomu bylo i následující den v městečku Rakovski, většinově katolickém, když papež překvapivě změnil program a podal svaté přijímání všem 245 prvopřijímajícím dětem místo původně plánovaných deseti. Vedl s nimi spontánní dialog, při němž zdůraznil základní body víry a posvátnost toho, co se odehrává.
Odpoledne se pak konalo setkání s katolickým společenstvím, provázené spontánními gesty a pozdravy, z nichž se radovalo všech 700 přítomných (setkání se odehrávalo v kostele a počet účastníků byl limitovaný). Po svědectvích jedné řádové sestry, jednoho kněze a jedné rodiny, papež přednesl svůj projev, který několikrát přerušil, aby hovořil spatra, a tak okamžitě vzbudil živou reakci přítomných.
Fokoláre přispělo v rozličných oblastech, kde bylo třeba: v pěveckém sboru, rozdáváním pozvánek v různých prostředích, prací dobrovolníků při různých událostech, při liturgii, poskytováním interview atd. Abychom pomáhali papežovi překonávat únavu těchto dní, rovněž jsme mu darovali balíček maté.
Hnutí fokoláre se dostalo do Bulharska v 70. letech jako jediné laické hnutí zde přítomné v letech komunismu a nejvíce zakořeněné v místní církvi. Od roku 1991 je v Sofii ženské fokoláre a komunity Hnutí existují v devíti městech země. Tvoří je katolíci, pravoslavní i lidé bez vysloveně náboženského přesvědčení. S představiteli pravoslavné církve na různých úrovních jsme spojeni silnými přátelskými vazbami.
Tato návštěva nám mimo jiné dala příležitost prohloubit vztahy vybudované během času, navázat kontakty s novými lidmi i obnovit vztahy z dřívějška.

Majda Šušteršič

převzato: https://www.focolare.org/news/2019/05/12/papa-francesco-in-bulgaria/

 

16. 5. 2019

0
0
0
s2sdefault

20190427 kolegamentoUslyšíme zprávy přímo ze Srí lanky, odkud vyzývají celý svět: Pomůžete nám i sobě, když začnete stavět mosty mezi rozdělenou společností.

Poslechneme si překvapivě aktuální vzkaz Chiary Lubichové z roku 1981 o tvůrcích pokoje.

Dále nás čeká Vietnam – Saigon, kde nám fokolarín Luigi Butor představí město a jeho chudé obyvatele. Školu, která vznikla z feťáckého brlohu a rodiny dětí, které tam docházejí. Představí pomoc uprchlíkům z Barmy, která přišla díky dětem z jeho rodného města. „Fokoláre je pro mě hnízdo, kde si odpočinu, ale komunita je pro mě celý svět.“

Dozvíme se o tajfunu v Mozambiku a jak probíhá pomoc.
V indické Mumbaji se do pomoci potřebným pustily děti. Vynalézavým způsobem pomáhají centru pro chudé matky s AIDS. Zapojily do něho 200 rodin všemožných vyznání. Kromě materiání pomoci uspořádaly odpoledne zábavy pro maminky a děti z centra. „Chceme eliminovat hlad a začali jsme od naší čtvrti”, říkají.

Venezuela produkuje miliony uprchlíků. Renzo z fokoláre v Boa Vista v Brazílii poslal reportáž, jak místní komunita spolu s lidmi z farností pomáhá. Zajišťují jídlo pro cca 1000 lidí.
Novinář Austin z Arkansasu, kde je násilí na denním pořádku, líčí, jak se s kolegy a dalšími organizacemi pustili do aktivit vytvářejících kulturu důvěry. Říká: „Láska k bližnímu je kořenem každé naší činnosti. Ale musíme se znát, abychom pomáhali vytvářet kulturu, kde se násilí nepodporuje.“ S pomocí 60 lídrů různých církví zorganizovali pomoc pro bývalé vězně a nezaměstnané. Aby lépe pochopil problémy policie, vystudoval Austin dokonce i policejní akademii a získal si tak uznání a důvěru šéfa místní policie. Ten po přestěhování do jedné ze čtvrtí New Yorku chce zavést podobné aktivity i tam.

Poslední část zpráv je věnovaná zneužívání nezletilých. Formou kulatého stolu představí, jak se s tímto problémem setkalo Hnutí fokoláre, jaké jsou vnitřní doporučení a postupy a jak vzdělává své členy v této problematice.

Kolegamento je možné shlédnout ZDE.

6. 5. 2019

0
0
0
s2sdefault

Den Evropy - 9. květen 2019 - slavnost iniciativy Společně pro Evropu, která probíhá v různých evropských městech.

V rámci této iniciativy zástupci křesťanských hnutí a společenství z různých církví v České republice zvou v předvečer tohoto dne ve středu 8. května 2019 ke společnému děkování za mír, k modlitbě a k zamyšlení nad budoucností Evropy, které pořádají od 17 hodin  v kostele Panny Marie Sněžné a refektáři kláštera františkánů ma Jungmannově náměstí v Praze 1.

Program:
17:00 ekumenická modlitba chval
18:00 mše svatá
19:15 panelová diskuze "Jaké jsou vize pro budoucí Evropu?"

Hosté:
Jan Čižinský, poslanec Parlamentu České republiky a starosta Městské části Praha 7
Zdeněk Papoušek, senátor Parlamentu České republiky
Jaroslav Šebek, historik z Historického ústavu Akademie věd České republiky
František Talíř, kandidát do Evropského parlamentu

se201905

30. 4. 2019

0
0
0
s2sdefault

Drazí, přijměte od nás srdečné přání milostiplných velikonočních svátků s radostnou jistotou pramenící z Kristova vítězství!

Ja­ro­sla­va Ma­lí­ko­vá a Jo­sef Bam­bas (de­le­gá­ti Hnu­tí fo­ko­lá­re v ČR)

20190419 velikonoce

Velikonoce jsou svátkem otevřených dveří.
Pán prošel zdí našich vin,
naší smrti,
naší samoty
a navždy nám otevřel dveře
božské budoucnosti.

Přišel zavřenými dveřmi
našeho strachu a naší bezmoci,
přišel do našeho života a znovu nám nabízí,
abychom žili s Ním.

Jeho láska a Jeho pokoj
nám otevřely dveře k lidem.
Tam, kde jsme sjednoceni v Jeho jménu,
je mezi námi On.

Klaus Hemmerle (*1927 - †1994), biskup z Cách

18. 4. 2019

0
0
0
s2sdefault

Drazí,
dovolte nám, abychom Vás pozvali v tomto předvánočním čase na Mariapoli 2019.
Podzimní Šumavu již známe, tak pojďme společně s Duchem svatým zažít léto v Srní.
Pokud máte zájem, přihlašte sebe, své blízké a rozpošlete pozvání všem, o kterých víte, že mohou mít zájem.
Přihláška a úhrada pobytu může být i milým dárkem.

Přihlašování je možné do konce března 2019on-line přihlášení na Mariapoli Srní 2019 ZDE.

20190607 mp srni

Za přípravný tým Mariapoli 2019
Petr a Lenka Ouškovi.

17. 12. 2018

0
0
0
s2sdefault