Rocca di Papa 22. února 2020

202002koronavirus

Všem, kdo patří k Hnutí fokoláre v celém světě

Sdělení týkající se Koronaviru (COVID-19)

V důsledku zjištěných případů nákazy koronavirem (COVID-19) také v Itálii

Mezinárodní centrum Hnutí fokoláre,

které má své sídlo v Itálii a je organizátorem a místem setkání, na nichž se účastní osoby pocházející z mnoha zemí, vybízí velkou rodinu Hnutí fokoláre ve světě, aby tuto krizovou zdravotní situaci žila s potřebnou pozorností a s velkým
smyslem pro zodpovědnost s ohledem na osobní zdraví a společné dobro.

Hnutí fokoláre zvláště doporučuje dodržovat velmi přísně opatření prevence a bezpečnosti vyhlášené zdravotními autoritami dané země a sledovat pozorně příslušná sdělení. Co se týká akcí organizovaných Mezinárodním centrem, Centrum je v těsném kontaktu se zdravotnickými autoritami a místními samosprávami, aby sledovalo vývoj a uplatnilo opatření, která se ukáží jako nezbytná. Mezinárodní centrum doporučuje, aby se stejně postupovalo pro velká setkání v ostatních zemích.

Nadále však platí výzva Marie Voce (Emmaus) z 1. února, abychom měli (právě jako celosvětová rodina fokoláre) bezpodmínečnou lásku ke všem, lásku, „která nedělá rozdíly a která nemá strach. Vždyť i bratr, který tě může nakazit, je stále tvůj bratr a ty se o něho musíš postarat“.

Leták ve formátu PDF.

202002koronavirus letk

27. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

Srdečně zveme na východočeskou Mariapoli, která se uskuteční prvomájový prodloužený víkend v romantickém údolí řeky Svratky.

Termín: 29. dubna (večer) - 3. května 2020.

Místo: Rekreační středisko Prudká, mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem

Jedná se o přírodní areál na krásném místě s velkým sportovním zázemím.
Více viz stránky www.prudka.cz

Náklady na pobyt a stravu (plná penze): 3.200,- Kč - dospělí 1.400,- Kč - děti a mládež 3 - 17 let

Děti do 2 let (včetně) bez potřeby společného stravování a vlastní postele zdarma.

Pokud máte zájem o účast či jakékoliv dotazy, ozvěte se Ludmile Barborkové na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 602 257 045 (vzhledem k omezené kapacitě co nejdříve).

20200429 mp prudk

27. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

U příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, Vás srdečně zveme na přednášku Hnutí fokoláre a jeho přínos naší společnosti v době totality, která se koná v neděli 15. března 2020 v 15 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce (vchod recepcí C2), Valdštejnské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana.

Přednášku povede doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR, dále vystoupí kazatel Církve bratrské ThDr. Pavel Černý, Th.D., Věra Luxová, Ing. Jiří Kratochvíl, Dominika Špaňhelová a Jan Šebor.

Přednáška proběhne pod záštitou Ing. Petra Šilara, předsedy senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí.

Na přednášku přijďte, prosíme, s dostatečným předstihem, bude probíhat kontrola občanských průkazů.

Účast Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (kapacita sálu je omezená).

zp202003

19. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

15. března 2020 si Vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnost k 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre do olomoucké katedrály sv. Václava, kde v 10:00 hodin zahájíme mší svatou, po které bude následovat setkání s Mons. Janem Graubnerem.

20200315 pozvanka olomouc chiara lubichova

18. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

Rocca di Papa (Řím) 22. ledna 2020

Dnes je 22. leden 2020. Před 100 lety, 22. ledna 1920, se narodila Chiara Lubichová. Dnes na celém světě stoupá k nebi chvalozpěv díků za ten nesmírný dar, který Bůh dal světu skrze narození Chiary.

200122 chiara

Chiara – žena, která žila pro to, aby všichni na světě znovu objevili, že jsou si bratry, a aby se mohla utvářet rodina dětí Božích spojená vzájemnou láskou. Dělala to den za dnem, navazovala vztahy se všemi lidmi, se kterými se setkala, aniž by se nechala zastavit jakýmikoli kulturními, náboženskými nebo etnickými rozdíly, odlišností pohlaví nebo věku, protože byla přesvědčena, že Bůh je Otec všech a že tedy všichni muži a všechny ženy jsou bratry a sestrami. Její poselství jednoty je, myslím, ještě i dnes nanejvýš aktuální a je důležité, protože se neustále objevují proudy různých partikularismů a rozdělení, vznikají stále nové zdi a nové hranice. Vnímám naléhavou touhu navrátit důraz na náš jediný cíl, jediný pro všechny: žít a konat tak, aby se budoval svět odlišný od toho, v němž jsme, svět sjednocený podle Ježíšovy vize: „Aby všichni byli jedno.“ To je smysl motta „Slavení jako příležitost k setkání“, které jsme zvolili pro oslavy tohoto 100. výročí. Nechceme nostalgicky vzpomínat na Chiaru, ale setkat se s Chiarou, setkat se s ní živou, v duchu, který nám předala, v hnutí, které založila, živou v nespočetném množství následovníků rozesetých ve všech částech světa. Proto vyzývám vás všechny, kteří jste se jednoho dne setkali s Chiarou a jejím charismatem – ať už jste momentálně v kontaktu s naším hnutím, anebo ne – abyste žili to, co je naší snad základní charakteristikou: totiž být lidmi, kteří jsou schopní vytvářet vztahy, přijímat druhé bez předsudků, bez zaujetí, bez schémat, propojovat je s druhými. Slavme toto výročí Chiary. Nesme dál její poselství, její velký sen jednoty, slavme a dělejme to všichni společně. Chiara nás vidí a přeje si, abychom byli sjednocení. A účastněme se různých událostí, které se konají na celém světě a zvláště těch, které se konají v Tridentu, jejím rodném městě, a v Mezinárodním centru Hnutí fokoláre zde, v Rocca di Papa. Buďte si jistí, že jste všichni s radostí očekáváni a vítáni!

Via Frascati, 306 - 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – Tel. +39-0694798-9 – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.focolare.org

 

7. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

O vigilii při příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové - 21. ledna – stejně jako ve svatovítské katedrále v Praze – jsme i v Brně při mši svaté u sv. Augustina děkovali za dar, který Bůh skrze zakladatelku Hnutí fokoláre daroval církvi, za charisma jednoty.

20200121 ch brno sv.aug.pruvod

Slavnostní mši svatou sloužil Mons. Jiří Mikulášek a dalších 8 kněží ze tří diecézí. Homilie P. Jiřího byla silná, jako je vždy silné osobní svědectví. Brněnský biskup Československé církve husitské, Juraj Dovala, přítomný jako vzácný host, pronesl inspirovanou zdravici ke cti Chiary a jejího přínosu lidstvu a sklidil velký potlesk. Mimo jiné řekl: „Chiara Lubichová byla i pro mne úžasnou ženou, moudrou ženou, naplněnou Duchem (…). Duch Svatý nerozděluje, ale sjednocuje celý svět. Ona sjednocovala a idea Fokoláre je postavená na jednotě. Proto tato žena dokázala sjednotit katolíky, protestanty, pravoslavné. V Hnutí fokoláre mají své místo dokonce nekřesťané, budhisté, muslimové… Ona je všechny dokázala sjednotit pod praporem Kristovy lásky.“ Salve Regina na závěr bylo mohutným chvalozpěvem.

20200121 ch brno zslerchova

Do jídelny Cyrilometodějské základní školy s kapacitou 60 dětí se potom vešlo nejméně 90 dospělých, noví, staronoví, sestřičky, lidé z jiných církví, zástupci mladých rodin. Viděli jsme společně krátkou reportáž - ten zcela prapůvod Chiařiny duchovní zkušenosti, kdy cestou pro mléko zaslechla: „Dej se mi celá!“ a odpověděla „Ano!“ Osobní setkání a rozhovory pokračovaly do pozdních hodin. Díky všem, s kterými jsme mohli tyto chvíle prožít!

F. a M. Stehlíkovi, 23. 1. 2020

30. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

V sobotu 18. ledna jsme toto významné výročí oslavili i ve Zlíně krásným setkáním.

20180118 ch zln dsc 0919

Začalo v kostele sv. Filipa a Jakuba v 9.30 mší svatou s hlavním celebrantem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, metropolitou moravským, a dalšími pěti koncelebranty, kněžími z Hnutí. Svým bezvadným a mohutným zpěvem doprovodila mši zlínská mužská schóla doplněná několika aktivními členkami schóly dívčí. Na konci nescházelo ani mohutné Salve regina zpívané s radostí všemi přítomnými z Díla.

20180118 ch zln dsc 0936

Po mši svaté proběhla rovněž v kostele beseda, v níž se se členy Hnutí fokoláre i mnohými zlínskými farníky rozdělili o zkušenosti ze svého života podle Ideálu Mons. Jan Graubner, Alena Voráčová a P. František Slavíček. Odpovídali velmi konkrétně na otázku Petra Macha „Jak Chiara Lubichová ovlivnila Váš život?“. Jejich osobní sdělení vyvolala často dojetí a také velký potlesk přítomných.

20180118 ch zln dsc 0944

Všichni pak byli pozváni do farního klubu Pod kánoí na bohaté občerstvení, připravené farníky i místními členy Díla.
Rozcházeli a rozjížděli jsme se radostní a šťastní až dlouho po poledni.
Velké díky otci Ivanovi, Petrovi a všem, kteří nám tento nezapomenutelný společný prožitek připravili.

Marie Matulová

 

30. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Mimořádné bylo už jenom to, že se jí účastnili všichni čeští biskupové, kteří právě končili zasedání České biskupské konference, i apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Celebroval ji kardinál Dominik Duka a hned mezi jeho prvními slovy zaznělo, že to byl jeho předchůdce v roli primase českého, Miloslav kardinál Vlk, jenž byl od počátku svého kněžství formován fokolarínskou spiritualitou. Když kardinál Duka zmínil rozdělenou společnost a posteskl si, jak toto napětí na nás na všechny doléhá, znělo to jako reflexe nedávné nepříjemné události. (Debatu z 8. ledna o mariánském sloupu na Staroměstském náměstí s bratrským kazatelem Pavlem Černým, bývalým předsedou Ekumenické rady církví, totiž kardinál Duka ukončil v hněvu a opustil nahrávání...)
...Po skončení mše se kardinál jdoucí v průvodu biskupů zastavil u Pavla Černého, který seděl v první lavici mezi hosty, a v krátkém soukromém rozhovoru učinil první krok k narovnání jejich dlouholetého a nedávno narušeného vztahu.

Zdroj: dingir.cz

20200121 ch dc

Pavel Černý k usmíření v katedrále
"Připomenutí odkazu ženy, která založila Hnutí focolare, se mě velmi dotýkalo. Chiara byla nositelkou charismatu jednoty a její duchovní odkaz je i dnes nástrojem ke smíření a budování jednoty. Zaznívaly přímluvné modlitby za jednotu v Kristu i ekumenickou spolupráci. Když slavnostní mše skončila, pan kardinál vykročil z průvodu celebrantů a přistoupil ke mně. Vyslovil omluvu za svá slova a já jsem učinil totéž. Stačil jsem mu ještě říct, že i přes tvrdý názorový spor ho mám rád jako bratra v Kristu."

Zdroj: christnet.eu

20200121 me za ch obr

30. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault