Zprávy z místa katastrofy na stránkách humanitární organizace hnutí Fokoláre AMU - Azione per un mondo unito (Akce pro sjednocený svět)

bejrut

Po ničivém výbuchu v Bejrútu ve večerních hodinách 4. srpna 2020, přijala místní komunita hnutí Fokoláre spolu se sdružením Humanité Nouvelle (Nové lidstvo) opatření k uspokojení nejnaléhavějších potřeb lidí postižených katastrofou.
Obrovská exploze, ke které došlo ten den v oblasti poblíž přístavu libanonského hlavního města Bejrútu, způsobila přes 100 úmrtí a 4 000 zraněných. Kromě devastace budov byly do 10 km od oblasti katastrofy rozbity a zničeny veškerá okna a výlohy. Vláda hovoří o 300 000 bezdomovcích.
Ještě před touto katastrofou čelila země cedrů silné hospodářské krizi, která byla v poslední době dramaticky ovlivněna pandemií Coronavirus. Podle oficiálních zdrojů žije více než 45% populace v chudobě a nezaměstnanost vzrostla na 35%.
Výbuch 4. srpna tedy představuje další velmi silnou ránu nejen pro hospodářství a infrastrukturu Libanonu, ale také pro morálku lidí, kteří v posledních desetiletích strádali.
Stejně jako všechna humanitární sdružení začala organizace Fokoláre „Humanité Nouvelle“ pomáhat těm, kteří byli nejvíce zasaženi. S pomocí místní komunity hnutí bylo zpřístupněno centrum Mariapoli „La Sorgente“ v Ainu Aar poblíž Bejrútu, pro potřeby těch, kteří přišli o domov.
Skupiny mladých lidí a dospělých se daly k dispozici, aby pomohly rodinám a nejvíce postiženým lidem. Shromažďují jídlo a další potřebný materiál, a sledují další vznikající potřeby.
_______________________________________
Aktivována byla také nouzová koordinace hnutí Fokoláre, která bude zasahovat prostřednictvím organizací AMU a AFN.
Pro ty, kteří by chtěli spolupracovat na pomoci, mohou prostřednictvím následujících bankovních účtů:
Akce pro jednotný svět ONLUS (AMU)
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
SWIFT / BIC kód: CCRTIT2T
v Banca Popolare Etica
Akce pro nové rodiny ONLUS (AFN)
IBAN: IT11G0306909606100000001060
SWIFT / BIC kód: BCITITMM
ve společnosti Banca Intesa San Paolo
Do poznámky je třeba napsat: Emergenza Libano

Odkaz na článek slovenského Nového Města: https://nm.sk/8872/bejrutska-katastrofa/

11. 8. 2020

0
0
0
s2sdefault

*#daretocare in my city*# – *#odvážit se starat o své město*# - LATINSKÁ AMERIKA

20200808 daretocare

Tato setkání online (na Zoomu) budou příležitostí ke sdílení zkušeností a projektů a pro inspiraci těch, kteří chtějí něco změnit, kteří dávají impulz ke konkrétním akcím zaměřených na komunity, kde žijí.
Je to aktivita v rámci projektů Hnutí fokoláre pro sjednocený svět (United World Project).

Každé 2 měsíce budeme virtuálně cestovat z jednoho kontinentu na druhý, abychom objevili lidi a komunity, které se starají o své obce.

*DATUM*: SOBOTA 8. srpna 2020 ve 22 hodin našeho času 

Jazyky: angličtina, italština, španělština a portugalština

Pro účast je nutná registrace.
Na jejím základě dostanete pozvánku a link na seminář.

 *Registrace je zde*: https://bit.ly/daretocareinmycitylatinamerica

5. 8. 2020

0
0
0
s2sdefault

Dílo Mariino – Hnutí fokoláre vás srdečně zve na výstavu k 100. výročí narození Chiary Lubichové. Výstavu v kostele sv. Jakuba v Brně zahájíme v neděli 23. srpna 2020 v 16 hodin vernisáží, při které úvodní slovo pronese Mons. Jiří Mikulášek, hudebně-meditační doprovod připravili Radek a Martina Komínkovi, moderuje Radek Mezuláník. Po skončení zveme na setkání do sálu svatojakubské fary. Výstava bude přístupná denně do 15. září 2020.

plakat a4 chiara brno mail

2. 8. 2020

0
0
0
s2sdefault

Na pozvání Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, se ve spolupráci s olomouckým společenstvím Hnutí fokoláre konalo v arcibiskupské rezidenci v sobotu 23. května 2020 setkání u příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre.

20200523 olm sebek

Při této příležitosti přednesl Doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky projev na téma Hnutí fokoláre a jeho přínos společnosti v době totality. V přednášce rozebral počátky Hnutí v období totalitního režimu u nás i v dalších zemích východního bloku – NDR, Maďarsku a Polsku. Jaroslav Šebek poutavým způsobem uvedl vybrané dokumenty z tajných svazků II. oddělení STB, týkající se Hnutí. Představil osobnosti, které se o rozšíření a rozvoj Díla Mariina, jak se také Hnutí fokoláre nazývá, u nás zasloužily. Byli to slovenský biskup Pavol Hnilica a italský fokolarín Quido Mirti, přezdívaný „Cengia“. Ten cestoval po zemích východního bloku jako obchodník a zprostředkovával kontakt mezi „podzemní“ místní církví, hlavně řádem jezuitů, a Vatikánem. Mezi prvními českými kněžími, kteří žili spiritualitu Hnutí fokoláre, byli P. Karel Pilík, P. Bohumil Kolář, P. František Kohlíček, tehdejší kněz bez státního souhlasu a budoucí kardinál Miloslav Vlk, P. Jan Graubner, budoucí arcibiskup, P. Pavel Jančík, P. Jan Kutáč a řada dalších kněžských osobností.

Po skončení přednášky se rozvinula živá diskuze na dané téma. Větší část přítomných si tyto doby dobře pamatuje. Mnozí obohatili program svým osobním svědectvím.

Karel Kavička

19. 6. 2020

0
0
0
s2sdefault

Co tato pandemie způsobila v životě společnosti a církve? Co vyvolala v Hnutí fokoláre? Jak prožívat novou nepředvídatelnou dobu, která je před námi? Interview rádia Inblu (Itálie) s Marií Voce ze dne 8. května 2020. 

O.: Od 18. května se znovu budou moci sloužit mše svaté, samozřejmě při vší opatrnosti. Jak byste to krátce komentovala?

copia di 1230x350 1Maria Voce: Stále jsme sledovali papežovy mše a bylo zde tisíc příležitostí se společně modlit při streamingu. Nemůžeme však zapomínat, že křesťanství je náboženstvím vtělení, což vyžaduje naši fyzickou přítomnost, přímo a co nejživěji se účastnit na tajemstvích samotného křesťanství. Takže účast na eucharistii reálným způsobem je něco, co nám určitě chybělo, a je to dar, jenž se nyní vrací. Jsme proto připraveni být všemožně pozorní a opatrní, abychom o tuto příležitost nepřišli.

O.: Ano, určitě. V této době se stalo mnoho věcí, museli jsme si znovu položit otázku o způsobech chování, nakupování ... Co podle vás příchod pandemie způsobuje v životě společnosti, a tedy i v životě církve?

Maria Voce: Dává vystoupit na povrch krásným věcem, které ale mohou být také špatné. První věc, kterou je myslím třeba zdůraznit, je rovnost mezi všemi; to znamená, že pandemie nám ukázala, že před tímto malým mikrobem, před virem, který nás zasáhl, jsou všichni lidé stejní, protože zasahuje mocného stejně jako ubohého, bohatého stejně jako někoho, kdo nemá nic, dítě stejně jako dospělého, toho, kdo je ve vězení, stejně jako člověka na svobodě. V tomto smyslu jsme si opravdu všichni rovni.Zároveň tato pandemie odhalila také mnoho nerovností, které nejsou dány faktem, že jsme lidskými bytostmi, ale jsou způsobeny kulturou, předsudky a životním stylem, takže existuje někdo, kdo si může dovolit léčbu, ale i ten, kdo si ji dovolit nemůže; existují lidé, kteří mají domy, kde se mohou zdržovat v izolaci, ale i jiní, kteří jsou nuceni přebývat s více lidmi ve velmi malém prostoru; jsou zde ti, kteří při ztrátě práce mohou čerpat z úspor na bankovním účtu, ale i takoví, kteří nemají kde brát, a proto jim i jejich rodinám hrozí při ztrátě zaměstnání hlad.Nerovnosti se tedy bohužel projevily ještě více. A to nás má vést k zamyšlení, protože logicky vzato jsou to nerovnosti, které Bůh nechce a nechce je ani lidská přirozenost, ale jsou chtěny zlou vůlí lidí, kteří nebyli schopni dobře spravovat dary, jež nám Bůh dal. Musíme tedy tyto nerovnosti napravit, abychom, až pandemie pomine, se nenacházeli ve stavu horším než předtím, ale abychom se naopak cítili být pokročilejší ve snaze o rovnost při vytváření programů, které by uznávali stejnou důstojnost všech.

O.: A jak je to na církevní úrovni?

Maria Voce: Zdá se mi, že pro církevní společenství se ukázalo to, co je podstatné, protože mnoho věcí padlo. Viděli jsme, že pro církev nejsou podstatné kostelní zdi, ale nezbytná je církev jako společenství; že není nutné každý den dělat vizitu Ježíše přítomného ve svátosti, ale je nezbytné milovat bratra, je nezbytné odpovídat s láskou tomu, kdo je vedle nás, je nezbytné odzrcadlovat slova evangelia, která nám On zanechal a jimiž se musíme inspirovat. Takže padlo mnoho věcí i na církevní úrovni.Tohle na nás však působí jako něco dobrého, protože nás to táhne k onomu znovuzrození, o kterém papež František neustále hovoří, ke vzkříšení a k novému počátku, aby začala skutečná životně důležitá obnova církve, a nikoli pouze reforma institucionální nebo formální.

O.: Co ze všeho podstatného je to nejpodstatnější?

Maria Voce: Zdá se mi, že nejdůležitější je mít na paměti, že jsme jediná lidská rodina. Vědomí jediné lidské rodiny nás musí všechny nutit, abychom se o sebe navzájem starali, abychom pečovali také o stvoření, které je jediným domovem pro život této jediné lidské rodiny; abychom se starali zodpovědně a pozorně právě proto, že křesťanství nás nutí dívat se na všechno také zodpovědně. Všichni jsme členy jedné rodiny, ale všichni jsme za tuto rodinu odpovědní, a proto každý člověk z této rodiny je důležitý; má svá práva, ale také má své povinnosti. Je to tato kolektivní odpovědnost.Myslím si, že nás to musí vést k předkládání návrhů, k tvorbě programů, k tomu, abychom viděli, co lze udělat, abychom skutečně dosáhli zapojení všech. Jak v ekonomice, tak v politice máme předkládat návrhy, které doopravdy usilují o společné dobro, nikoli o dobro jednoho nebo druhého, nejsou v zájmu jedné nebo druhé strany, ale jde jim o dobro všech. Předkládat návrhy, jež směřují ke společenství majetku na univerzálnější úrovni.Církev – a ostatně i my jako Hnutí fokoláre – je univerzální a nemá hranice. Církev v jistém smyslu konkuruje viru stejnou zbraní; virus se nebojí hranic, ale ani církev se nebojí hranic, církev je univerzální, protože je to Boží rodina na celé zemi.Na tuto rodinu Boží se musíme dívat, abychom viděli, jak to dělat; to znamená, jak vytvářet struktury, které upřednostňují integrální rozvoj všech, takové, které respektují historii každého člověka, kulturu každého člověka, způsob života každého národa, aniž bychom někoho chtěli přimět k rozvoji podle našich modelů a podle našich programů. Zároveň máme dávat k dispozici všechny talenty, kterými Bůh obdařil všechny lidi, každou kulturu a každého člověka; máme je dávat k dispozici jeden druhému, abychom společně dokázali vytvářet svět jako společný dům, který je ještě krásnější a je stále důstojnějším obydlím pro Boží děti.

 whatsapp image 2020 05 11 at 19.22.34 600x450

O.: Co tato doba vyvolala u vás v Hnutí fokoláre? Jaké jsou vaše úvahy?

Maria Voce: Vyvolala u nás to, co ve všech ostatních, v tom smyslu, že jsme se z jednoho dne na druhý také ocitli v situaci, kdy jsme již nemohli svobodně nic dělat ani jako jednotlivci, ani jako Hnutí. Takže jsme museli změnit všechny programy. Pro nás je to důležitý rok, protože na něj připadá sté výročí narození Chiary Lubichové. Na září plánujeme generální shromáždění Hnutí. Na programu bylo několik přípravných setkání pro toto shromáždění. A to všechno padlo z jednoho okamžiku na druhý, ze dne na den, takže jsme konstatovali naprostou neschopnost předvídat, plánovat uvažovat o tom, co by se dalo dělat. To nám logicky obrátilo vše naruby.Zároveň jsme se od Chiary Lubichové naučili žít přítomný okamžik, tedy přát si a konat jen to, co od nás Bůh žádá, abychom nechtěli nic víc než jeho vůli a abychom ji hledali společně – tím, že si navzájem nasloucháme a snažíme se porozumět potřebám každého – abychom naslouchali společně tomu, co nám Bůh chce touto věcí říci. Především proto jsme změnili všechny programy, ale vždy s ohledem jak na zájmy těch, kteří se měli těchto programů účastnit, tak i na zájmy těch, kteří kvůli změně možná utrpěli ekonomické ztráty, utrpěli otřesy, a tak podobně.Udělali jsme to, udělali jsme to s radostí, aniž bychom se tím nechali nějak rozrušit. A vidíme, že to bylo v Božím plánu, protože nás to vedlo k větší podstatnosti v životě a k tomu, abychom přehodnotili i svůj životní styl; vedlo nás to k větší střídmosti při rozhodování, zda něco koupit anebo nekoupit to hned a odložit plánované výdaje; odložit nebo úplně zrušit, abychom dali k dispozici to, o čem jsme si mysleli, že to potřebujeme okamžitě.

Přimělo nás to, abychom viděli, v jaké situaci žijí všechny naše rodiny. Mnozí z našich lidí, stejně jako ostatní, přišli o práci a nevědí, co si počít; to vyvolalo úplnější, otevřenější a transparentnější společenství majetku mezi všemi. Více jsme si sdělovali své potřeby, ale také to, co nám poslala Prozřetelnost. A skutečně je třeba říci, že Prozřetelnost nám znovu ukázala, jak pravdivé a reálné je, že Otec posílá svým dětem to nezbytné, pokud jeho děti chtějí žít pro něj a žijí ve vzájemné lásce.V jistém smyslu to byla pro nás pružina, která námi hýbe, a láska, jež je láskou Bohem vloženou do našich srdcí, nikoli jako fokolarínů, ale jako lidí, jako lidských bytostí. Pro nás jako fokolaríny se zabarvuje ještě více, protože se stává láskou směřující k jednotě, to znamená láskou, která je schopna dávat život za sebe navzájem a riskovat cokoli. To bylo skutečně něčím, co pohánělo Hnutí po celém světě.Hnutí je stejně jako církev univerzální, takže jsme trpěli tím, čím trpěli naši lidé v Číně, naši v Americe, naši na Blízkém východě, všude, právě tak jako v Itálii. Prožívali jsme to všichni společně, takže ti z nás, kteří měli více, dávali těm, kteří měli méně. Pomoc přišla z Číny, Koreje, Japonska, Blízkého východu i ze Sýrie. Možná to byla pomoc pro povzbuzení, pozdravná poselství, ale vše hovořilo o tom, že tato velká rodina, jež žije Ideál, který nám zanechala naše zakladatelka Chiara Lubichová, chce být sjednocena a díky své jednotě být k dispozici ostatním, aby pomáhala světu stávat se sjednoceným.

Alessandra Giacomucci pro pořad Církev, 8. května 2020 

31. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

V přípravě na Slavnost Seslání Ducha Svatého přinášíme pro inspiraci modlitbu Chiary Lubichové

Ó, Duchu Svatý,

jak moc bychom ti měli děkovat a jak málo to děláme! Je nám útěchou, že jsi jedno s Ježíšem a s Otcem, k nimž se část obrací, ale to nás neomlouvá. Chceme být s tebou… „předobrý Utěšiteli, něžný duší příteli, ty, který občerstvuješ duši“.

Ty jsi světlo, radost, krása. Ty strhuješ duše, zapaluješ srdce, pomáháš vytvářet hluboké a rozhodné myšlenky pobízející ke svatosti s nečekanými osobními závazky.

Ty způsobuješ to, co by nás ani mnohá kázání nenaučila. Ty posvěcuješ. Duchu Svatý, jsi velmi jemný a zároveň naléhavý a nezadržitelný. Vaneš jako lehký vánek, jejž je schopen zaslechnout a pocítit jen málokdo. Shlédni na naši hrubost a neotesanost a učiň z nás své ctitele.

Dej, abychom tě každý den vzývali, děkovali ti, klaněli se ti, milovali tě a žili jako tví vytrvalí učedníci. Prosíme tě o tuto milost.

Obklop nás svým velkým světlem lásky především ve chvíli nejhlubší tmy, kdy se uzavře pohled na tento život, aby se rozšířil na pohled do věčnosti.

Chiara Lubichová

96420334 10213912532286604 8457837684491026432 o

Foto: Marek Trizuljak

26. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

Týden „Laudato si’’“ – 5 let od vydání encykliky papeže Františka  Tisíce věřících se zapojilo skrze různé interaktivní a formační semináře online do týdne, zaměřeného na „péči o společný domov“.  Týden vyhlásil papež František a jeho organizace je v režii Dikasteria pro integrální lidský rozvoj ve spolupráci s několika katolickými skupinami. 

lsw english

Týden u příležitosti 5. výročí vydání encykliky papeže Františka Laudato Si’ probíhal od 16. do 24. května pod názvem: „Vše je propojené“. Aktivně se zapojila různá uskupení: diecéze, farnosti, hnutí, asociace, instituce, aby se hlouběji věnovaly otázce ochrany přírody a podpory integrální ekologie.  Mezi spolupořadateli je také hnutí „Global Catholic Climate Movement“, které sdružuje více než 900 katolických organizací po celém světě, ke kterým patří i Hnutí fokoláre. Během týdne proběhlo mnoho iniciativ online, které se věnovaly tématům obsaženým v encyklice Laudato si. Dne 24. května byl týden ukončen společnou modlitbou ve 12 hodin. 

laudato si kopie web

V měsíci březnu zaslal papež video poselství, ve kterém povzbuzuje věřící, aby se zapojili do ochrany našeho společného domu. Společně, činem i vírou, můžeme přispět k vyřešení ekologické krize. Papež říká: „Jaký svět chceme přenechat těm, kdo přijdou po nás, dětem? Znovu naléhavě vyzývám, abychom na tuto ekologickou krizi reagovali. Nářek země a nářek chudých už nemůže dále čekat. Začněme pečovat o přírodu, dar našeho dobrého Boha Stvořitele.“ Během uplynulých pěti let, rozhýbala papežova encyklika svědomí mnohých. Vznikly různé skupiny s cílem udělat něco pro životní prostředí, motivovány papežovými slovy o ekologii, která je vnímavá ke „společnému domu.“

V tomto týdnu se nehovořilo jen o ekologii. Organizátoři si položili otázku: Do jaké míry ovlivňuje životní prostředí ekonomie? Ve čtvrtek, 21. května, proběhl online seminář, (anglicky lze shlédnout zde), ve kterém vystoupila známa anglická ekonomka Kate Raworth z Oxfordské univerzity, a ekonom Luigino Bruni (Hnutí fokoláre). Podle něj ekonomie a ochrana přírody spolu úzce souvisí: „Ekonomie zasahuje do životního prostředí nejméně z padesáti procent, pokud vezmeme v úvahu individuální ekonomii, ekonomii podniků a států a podíváme se na celkový vliv na znečištění planety. Pak sem patří také politika, náš životní styl atd. (…) Pokud zkoumáme, odkud v posledních desetiletích pramení negativní vlivy, mající například za důsledek globální oteplování, pak si uvědomujeme, že velkou roli tu sehrává kapitalistická ekonomie. Pokud tedy chceme něco změnit, pak musíme změnit ekonomii.“  

Žít Laudato sí znamená, být vnímaví k ochraně přírody, ale také k ekonomii a osobnímu životnímu stylu. Můžeme osobně přispět k hluboké ekonomické a ekologické konverzi konkrétními skutky. V neposlední řadě je třeba se zamyslet nad tím, jakou politiku podporovat, abychom skutečně naslouchali nářku země a nářku chudých.

24. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

U příležitosti 14. května - dne modlitby, postu a proseb za lidstvo - přinášíme modlitbu Marie Emmaus Voce, prezidentky Hnutí fokoláre.

V tomto čase zkoušky, osamocení, úzkosti a zděšení, chceme znovu nalézt smyslu života, smrti, toho, co nepomíjí a je věčné. Naše srdce očištěná a odzbrojená bolestí se spojují, aby vzývala Tebe, všemohoucího, odpouštějícího, milosrdného Otce nás všech.

Posilni nás, abychom věřili, že vše, co dopouštíš, je pro větší dobro, a nic z toho, co se přihodí, není mimo Tvou nekonečnou dobrotu.Pomoz nám pokračovat na naší životní cestě s novou důvěrou a s nadějí. Dej, ať jsme ukotveni ve Tvé božské vůli v každém přítomném okamžiku.

Potěš ty, kdo trpí, protože ztratili své příbuzné a přátele, dej jim sílu jít dál, dej jim trpělivost v nesnázích.

740100 10201187989940998 5047031833069733225 o

Dej, abychom v obavách z budoucnosti, ze ztráty zaměstnání, strachu z ekonomických a sociálních dopadů, které pandemie vyvolává, dokázali objevit šanci k solidaritě a spravedlnosti.Rozhojňuj v nás velkorysou a konkrétní lásku, abychom sdíleli bolest s plačícími a těšili se s těmi, kdo se radují.

Dej, abychom si druhých vážili jako sebe a přáli jim to, co přejeme sobě.Nejvyšší a všemohoucí Bože, dej nám zakusit, že o co více zapomeneme na sebe a zintenzivníme svou lásku k bližnímu, o to více se umenší bolest a naše srdce zaplaví Tvá nevýslovná, hmatatelná a něžná přítomnost.

Dej sílu, zdraví, ochranu a moudrost lékařům, zdravotním sestrám, zdravotnímu personálu a všem, kdo se vydávají pro své nemocné bratry a sestry, aby mohli být Tvým nástrojem při doprovázení všech, kdo byli svěřeni jejich srdci.Bože, Světlo světa, učiň, aby vědci byli osvíceni Tvou moudrostí a dali k dispozici své schopnosti pro dobro celého lidstva.

Pomoz všem státníkům a těm, kdo rozhodují o osudech národů, aby dokázali rozhodovat prozíravě a našli sociální a ekonomické řešení ve prospěch nejslabších. Dotkni se jejich svědomí, aby hledali veškeré prostředky k zamezení konfliktů a prosazování míru.Dej, aby každý z nich cítil zodpovědnost nejen za svůj vlastní národ, ale i za celé lidstvo.

Kéž Maria, kterou mnozí milujeme a uctíváme, nám pomůže vytrvat ve víře a přinášet útěchu a naději všem.

Amen

Ilustrační foto: Marek Trizuljak

14. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault