Zlatá Praha po­kra­ču­je 18. února 2018 od 16 ho­din. Hosty setkání budou doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR a PhDr. Jaroslav Šturma, místopředseda Českomoravské psychologické společnosti.

Se­tká­ní s názvem "Moudrost je plodem lásky", které více přiblíží právě tento aspekt spirituality Hnutí fokoláre, se usku­teč­ní v za­se­da­cím sále ÚMČ Pra­ha 5, Šte­fá­ni­ko­va 15.

zp201802

9. 2. 2018

0
0
0
s2sdefault

Setkání se uskutečnilo na  Svatém Hostýně o víkendu 26. – 28. ledna 2018. Členové Díla Mariina rádi využívají možnost strávit společné chvíle na tomto krásném poutním místě posvěceném modlitbami, prosbami a díky poutníků, kteří sem po staletí přicházejí.

180218 hostyn

0
0
0
s2sdefault

Zlatá Praha po­kra­čovala v neděli 18. února 2018 podvečerním setkáním pod názvem "Moudrost je plodem lásky". Jeho hosty byli doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR a PhDr. Jaroslav Šturma, místopředseda Českomoravské psychologické společnosti.

180218 moudrost

Jiří Kratochvíl, který stál u zrodu těchto setkání, v úvodu nejprve všem přítomným více přiblížil právě tento aspekt spirituality Hnutí fokoláre.

Následoval rozhovor s Jaroslavem Šturmou, který na praktických příkladech ze života ukázal rozdíl mezi lidskou inteligencí či chytrostí a opravdovou moudrostí, která se zrcadlí i v životech některých vzácných osobností.

Po přestávce pokračoval rozhovor s Jaroslavem Šebkem, jež poukázal nejen na své duchovní kořeny, z nichž jeho vztah k moudrosti vyrůstá a dozrává, ale přenesl nás i do současnosti, kdy měl vícekrát příležitost uplatnit a vyzkoušet jej v nejrůznějších situacích dotýkajících se aktuálního společenského i politického dění.

28. 2. 2018

0
0
0
s2sdefault

180228 kneziVe dnech 5.–9. února 2018 se v Centru Mariapoli v Praze Vinoři uskutečnilo mezinárodní setkání kněží fokolarínů za účasti 107 kněží z Česka, Slovenska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovinska, včetně 3 českých a moravských biskupů a dalších hostů z Itálie.

0
0
0
s2sdefault

Zlatá Praha po­kra­ču­je 18. března 2018 od 16 ho­din se­tká­ním, kte­ré se usku­teč­ní v za­se­da­cím sále ÚMČ Pra­ha 5, Šte­fá­ni­ko­va 15.

Při příležitosti 10. výročí jejího úmrtí si připomeneme jedinečnou osobnost Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre a iniciativy Zlatá Praha.

Výročí padesáti let od rozšíření Hnutí fokoláre v naší zemi si přiblížíme očima místních pamětníků i těch, kdo do naší komunity přišli ze zahraničí.

zp201803

11. 3. 2018

0
0
0
s2sdefault

180314 chlPři příležitosti výročí úmrtí zakladatelky Hnutí fokoláre Vás srdečně zveme na mši svatou v olomoucké katedrále a na následující setkání v arcibiskupském paláci.

Proběhne v neděli 18. března. Více informací najdete v pozvánce.

 

12. 3. 2018

0
0
0
s2sdefault

Prezidentka Hnutí fokoláre Maria (Emmaus) Voce sdělila všem členům Hnutí fokoláre po celém světě zprávu o úmrtí Giselly Calliariové, která zemřela poklidně dne 20. ledna 2018 po dlouhém životě zcela odevzdaném jednotě. Maria Voce vyjádřila „vděčnost za její příklad hrdinské věrnosti Božímu záměru v jejím životě“. „I když pociťujeme bolest z této velké ztráty“, pokračuje prezidentka, „zůstáváme s ní jedno srdce a jedna duše“.

gisella calliari

Gisella Calliariová se narodila v Lavis (Trident, Itálie) 18. dubna 1920. Byla známa jednoduše jako Gis. Byla jednou z prvních mladých dívek, které se spolu se svou sestrou Ginettou seznámily s Chiarou Lubichovou. Pustila se tak do „dobrodružství jednoty“, které znamenalo počátky Hnutí fokoláre a jeho rozvoj ve světě. Gis byla nejmladší ze tří sester. S Chiarou se setkala v roce 1944 v malém bytě, který hostil první fokoláre na náměstí „Piazza Cappuccini“ v Tridentu. Den na to uzrálo její rozhodnutí následovat Chiaru na její cestě. Počáteční nevole zbytku rodiny opadla ve chvíli, kdy její maminka poznala Igina Giordaniho (Foco), jehož sekretářkou se Gisella v Římě stala. Ve svém dlouhém životě prožila Gis 40 let vedle Chiary. Byla zodpovědná za fokoláre v Itálii (Trident, Řím, Miláno, Florencie), následně jí byla svěřena sekce fokolarínek. Poté, společně s Orestem Basso, stála po boku Chiary a sledovala rozvoj Díla Mariina. Díky této úloze vícekrát navštívila různé komunity fokoláre ve světě.

Její život byl hluboce spojen s charismatem jednoty, kterému zůstala věrná až do konce, což mělo za následek velkou duchovní plodnost v ní a okolo ní.

Převzato: http://www.focolare.org/news/2018/01/20/grazie-gis/

 

22. 1. 2018

0
0
0
s2sdefault