V neděli 12. září se v rámci iniciativy  Zlatá Praha uskutečnilo představení knihy rozhovorů s dětským psychologem Jaroslavem Šturmou "Nejlepší dramatik je život sám". 

Program tohoto odpoledne, který byl v nynější - pro konání těchto akcí nejisté - době připravovaný již během letních prázdnin přesně v duchu názvu této knihy, započal úderem 16. hodiny. Jeho organizátoři přivítali v zaplněném velkém sále Centra Mariapoli v Praze - Vinoři také zástupce Karmelitánského nakladatelství, jež tuto knihu vydalo, jeho vedoucího redaktora Pavla Mareše, který se vzápětí ujal své role moderátora celého programu.

V úvodu autor knihy, filmový režisér, dokumentarista a scenárista Vít Hájek, nejprve popsal okolnosti a průběh jejího vzniku. A pák již následovaly otázky na samotného Jaroslava Šturmu, které postupně obsáhly všechny etapy jeho života, lidské i odborné formace. V otevřeném dialogu nechyběl ani prostor pro objevení duchovních kořenů a spirituality, z níž vyrůstaly jeho postoje a vztahy - jak ke klientům a jejich příbuzným, tak i ke spolupracovníkům a nejrůznějším lidem, s nimiž postupně přicházel do styku díky svému povolání.

A jelikož Jaroslav Šturma nezapřel svůj osobitý smysl pro humor, který je nedílnou součástí jeho života a pomohl mu překonat mnohé obtíže, na tvářích všech přítomných se během celého odpoledne často objevoval úsměv, ať už se vyprávění týkalo století minulého či současného. Všechny tematické okruhy pak citlivě a inspirativně propojoval svými hudebními improvizacemi Petr Štěpán.

Na závěr se dostalo i na všechny zájemce, kteří si na místě mohli knihu zakoupit a při troše trpělivosti také nechat podepsat, neboť součástí programu byla i autogramiáda.

zp20210912

26. 9. 2021

0
0
0
s2sdefault

 

papa

Slovo papeže Františka ke zodpovědným za církevní hnutí a nové komunity. Požádali jsme Margaret Karramovou a Jesúse Morána, aby nám sdělili svůj první dojem po setkání se Svatým otcem.

Pohled do budoucnosti s nohama pevně zasazenýma v přítomnosti. Je to jakoby začátek cesty směřující k rozlišování, kterou papež František navrhl 16. září moderátorům různých sdružení věřících, církevních hnutí a nových komunit, kteří se shromáždili ve Vatikánu na jednodenním setkání pořádaném Dikastériem pro laiky, rodinu a život. V centru této události, při jejímž zahájení Svatý otec neočekávaně promluvil, stálo téma: Odpovědnost za vedení laických sdružení: služba církvi.

  1. Přítomni byli také prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karramová a spoluprezident Jesús Morán Cepedano.„Vidět Svatého otce na samém začátku setkání bylo velkým překvapením,“ řekla Margaret Karramová. „Jeho příspěvek byl mimořádný, velmi hutný a objasňující; předal nám správný výklad všeobecného dekretu týkajícího se doby trvání řídících funkcí v církevních hnutích a v nových komunitách, který letos v červnu dikastérium vydalo.1

whatsapp image 2021 09 16 at 16.13.37 1 600x338

Jesús Morán, Margaret Karramová a Giovanni Ramonda (moderátor Sdružení papeže Jana XXIII.) Je to otcovské povzbuzení, které ukazuje cestu učenlivosti a pokory, po které je třeba jít; ta je potřebná pro neustálé hlubší poznávání charismatu, k němuž náležíme, a k úvaze o tom, jak jej nejlépe vtělovat do každodenního života. Dekret vydaný letos 11. června, adresovaný mezinárodním sdružením věřících, jde tímto směrem; máme přijmout některé změny a připravovat budoucnost počínaje přítomností.

Odpovědnost za vedení laických sdružení, nad níž papež uvažoval 16. září, rovněž převrací pyramidu anebo, jinak řečeno, navrací správný řád a staví službu na její vrchol: „Vládnout znamená sloužit,“  vysvětloval František, „(...) učme se říkat 'jsme služebníci neužiteční' (Lk 17,10). Mějme na paměti tento výraz, který působí v církvi velké dobro a vyzývá ke správnému postoji při práci pro ni; vyzývá k pokorné službě, jejímž příkladem nám byl Ježíš, když umýval učedníkům nohy.“

„Po papežově příspěvku,“ řekl Jesús Morán, „není možné číst pouze samotný dekret; je nutné k němu přidat i slova, která pronesl dnes ráno. Je to jako malé pojednání o tom, jak se má vykonávat vedení ve světle evangelia.“„Prožíváme hluboce církevní událost týkající se velkého společenství“, doplnila prezidentka Karramová. „Myslím, že v nadcházejících měsících budeme muset hlouběji poznat toto důležité téma i proto, abychom lépe žili naše charisma.“ „Musíme uznat a ocenit velkou lásku, s níž dikastérium pečuje o hnutí; jeho záměrem je chránit charismata, což ukázal i papež, když několikrát zopakoval své poděkování přítomným církevním uskupením, zejména za jejich nasazení v tomto okamžiku utrpení celého lidstva“, uzavřel Morán.

Maria Grazia Berretta e Carlos Mana 

Zdroj: www.focolare.org

[1] Jedná se o dekret Dikastéria pro laiky, rodinu a život Sdružení věřících, který upravuje výkon řídících funkcí v mezinárodních soukromých i veřejných sdruženích věřících; mimo jiné stanovuje maximální dobu výkonu těchto funkcí na pět let s možností jednoho následného opakování (pozn. překl.) 

21. 9. 2021

0
0
0
s2sdefault

Jihočeši z Hnutí Fokoláre – Díla Mariina se rozhodli naplnit výzvu papeže Františka po generální audienci nového vedení Díla Mariina, kde papež František vybízel, abychom vyšli k potřebným. Přemýšleli jsme, jak to konkrétně udělat a oslovili jsme několik neziskových organizací na jihu, abychom věděli, kam namířit své síly. A zároveň jsme napsali do všech společenství v jihočeské oblasti, abychom vše dělali společně. Z odpovědí, které jsme dostali, bylo zjevné, že někdo může pomoci v modlitbě za potřebné, někdo se může podílet finančně a někdo zase konkrétní činností.
A z oslovených neziskových organizací přišly také konkrétní požadavky. Výsledkem je, že několik členů Díla Mariina se spojilo s hospicem Kleofáš a pravidelně dostávají informace, za koho se mají modlit. Kdo mohl, připojil se k projektu Balíček pro zdravotníky, který se podařil zorganizovat hned pro tři jihočeské nemocnice a do kterého se zapojilo mnoho farností. Další velkou pomocí byl nákup dvou nových počítačů, které jsme přes Diecézní charitu věnovali dvěma rodinám. Průběh předání a poděkování z Diecézní charity je níže.
Na nové počítače jsme použili peníze z jihočeského účtu, který slouží nejen pro potřeby Díla Mariina, např. jako příspěvek na Mariapoli, na cesty na setkání v Centru Díla apod., ale také pro ty, kteří nejsou v Díle Mariině. Na tento účet přispívá pravidelně i nepravidelně několik členů Díla Mariina v naší oblasti. Také jsme z tohoto účtu poslali dar pro Covidem zasažené oblasti ve světě.

Za Jihočechy Martina Fürstová

jihocesi pc fokolare2 dunn 

Jeden počítač jsme předali manželům Dunn, kterým se počítač rozbil a hojně ho využívají pro práci s autistickou dcerou. V době Covidu měla maminka omezené možnosti výdělku a tatínek – Angličan má jen částečný úvazek ve školství s ohledem na péči o postiženou dceru a také jejich mladšího syna. Dar je velmi dojal a ihned začali PC využívat. Jsou vám všem velmi vděčni. Já přikládám prosbu o modlitby za tuto rodinu.

Druhý počítač jsem předala Markétě Vondráškové – sociální pracovnici z poradny pro ženy a dívky v nouzi, která jej předala paní, která pochází z ciziny a dlouhodobě se starala o těžce nemocného manžela. Z důvodu zhoršení zdravotního stavu se rodina přesunula do ČR, kde však tatínek na komplikace spojené s covidem-19 zemřel. Paní ani jejich dceři nenáleží žádná možná sociální dávka, a to z objektivních důvodů, kterých se sešlo více dohromady. Maminka je klientkou poradny již řadu měsíců, chodí do práce v dělnické sféře, ač původně pochází z univerzitního prostředí. Tuto práci v ČR také zkomplikoval Covid a rodině tedy opakovaně charita pomáhá v zajištění základních životních potřeb. Paní se omlouvá, ale fotografovat se nechtěla.

S velkým díky za vaše dobrá srdce!
Mgr. Petra Brychtová
vedoucí služeb Střediska DCHCB

jihocesi pc fokolare 1

29. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

V Praze, pátek 25. června 2021

Drazí přátelé!

Jak jsme se dozvěděli nejen ze sdělovacích prostředků, ale přímo od postižených, bouře s kroupami i s tornádem se ve čtvrtek večer prohnala především na Břeclavsku a Hodonínsku. Zanechala škody na domech, autech i zeleni. Mnozí z Vás se hlásí, že by rádi pomohli.

Pro pomoc postiženým v rámci Díla Mariina je možno použít stejný účet a variabilní symbol jako u sbírky pro zasažené covidem-19, tj. číslo účtu: 474026843 / 0300, variabilní symbol: 557, poznámka pro příjemce: Morava.

Případně lze přispět prostřednictvím sbírky vyhlášené pro tento účel Diecézní charitou Brno:
číslo účtu: 4211325188 / 6800, variabilní symbol: 2002

Za vaší pomoc děkujeme!

Michaela Harantová a Jirka Kratochvíl

pomoc jhm 210625

25. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

Zveme Vás na červencovou on-line diskuzi v rámci Františkovy ekonomiky - na téma Společné dobro - co to znamená?

spolecne dobro mlcoch

Papež František nás vyzývá k obnově společného dobra. Co to ale znamená?

Pozvání na diskuzi přijal prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Společné dobro se neobejde bez obětí, a bez ochoty těch, kdo dávají ze svého nadbytku více nejen absolutně, ale i relativně v porovnání s těmi, kdo dávají ze svého nedostatku. Společné zlo Covidu (jako „dobra s opačným znaménkem“) nás o potřebě oběti přesvědčovalo denně.
Jak můžeme přispět ke společnému dobru? Jsme ochotni se uskromnit a být více štědří?

Registrujte se do 12.7. přes formulář zde: https://forms.gle/67YP5tfUvX3Jhy689
Poté Vám bude zaslán odkaz na diskuzi, která proběhne přes Google Meet.

Diskuze jsou vždy druhé úterý v měsíci od 19. hodin.

24. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Mariapoli 2021 v Prudké.

Loni jsme akci na poslední chvíli zrušili kvůli omezením, ale věříme, že tentokrát už se to povede! Počítáme jak s rozvolněnými podmínkami, tak s novými možnostmi testování zdarma. 

prudka letecky

Termín bude svatováclavský: (pátek večer) 24. - 28. září 2021 (úterý)

Místo: Rekreační středisko Prudká, mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem. Je to přírodní areál na krásném místě v údolí řeky Svratky, s velkým sportovním zázemím.
Více viz stránky www.prudka.cz
Na mapě zde: https://mapy.cz/s/dohatopove
Ubytování je v příjemném rekreačním standardu s možností vytápění, pokud by to počasí vyžadovalo. 

Přihlášení: Kapacita je omezená asi na 140 účastníků., proto se přihlaste co nejdřív, a to pomocí elektronického formuláře. Najdete ho na tomto odkazu: https://forms.gle/gpUx9VurgL3Vmj589 

Náklady na pobyt a stravu (plná penze):
4.000,- Kč - dospělí
2.500,- Kč - mladí, dosud nepracující dospělí
1.600,- Kč - děti a mládež 3 - 17 let
Děti do 2 let (včetně) bez potřeby společného stravování a vlastní postele zdarma

Jak jste si všimli, cena nám se změnou místa a vyšší kvalitou ubytování výrazně poskočila na takovou běžnější, ale stále ještě příznivou cenovou hladinu.
Pokud je to pro někoho moc, domluvte se, prosíme, s Lídou Barborkovou. Byli bychom neradi, aby cena byla překážkou účasti. Jestli chce někdo přispět víc a podpořit tím jiné, může poslat víc na účet předem nebo po akci. 

Úhrada
Prosíme o zaslání zálohy 50% anebo rovnou celé platby hned anebo nejpozději do  měsíce od přihlášení na účet Rodiny, z.s.: 2700527638/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR. 
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka, za kterého je platba (případně jméno zástupce rodiny). Úhradu za rodinu proveďte jednou platbou.
Upozornění: při neuhrazení zálohy v termínu bude rezervace stornována. 
Doplatek: na výše uvedený účet do 31. července 2021.
Pomozte dobré organizaci. Přihlaste se a uhraďte zálohu včas. 

Pojetí Mariapoli v Prudké 2021
Rádi bychom navázali na rodinný duch Mariapoli na Klučance, kde jsme se nedělili na organizátory a účastníky a každý svým způsobem přispíval do společného. I tentokrát bychom vás rádi přizvali ke spolupráci. V přihlášce najdete konkrétní návrhy.
Budeme se snažit připravit co nejlepší program i pro děti a mládež. 
Můžete přizvat další přátele. 

Kontakt pro případné dotazy ohledně ubytování:
Regina Marková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  603 227 554
Kontakt pro případné dotazy ohledně ubytování nebo technických problémů s platbou:
Milan Marek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 603 529 903 

Přejeme krásné dny! 

Za všechny, kdo se snaží Mariapoli nastartovat
zdraví
Liduš Barborková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob:  602 257 045

 

17. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

Mezi dětmi a mládeží od 10 do 35 let chce soutěž ocenit ty, kdo uměleckým způsobem vyjádří, co v nich vyvolalo setkání s Chiarou Badano.
Termín odevzdání prací je 30. června 2021.

chiara luce

Také letos je možné se zúčastnit soutěže o Cenu Chiary „Luce“ Badano, která vznikla v roce 2018 a toto bude její 4. ročník. Cena je věnována památce Chiary Badano, dívce z Hnutí fokoláre, z městečka Sassello (Itálie). Chiara Luce byla blahořečena 25. září 2010. Soutěž chce podpořit vznik uměleckých děl, která jsou inspirována životem a příkladem Chiary Badano, má za cíl podpořit a napomáhat poznání její osoby a jejího příběhu a nabídnout ji jako vzor života pro mnoho mladých lidí.
V 17 letech se u Chiary zjistilo, že má rakovinu kostí. Uvědomuje si vážnost nemoci, ale její nekonečná láska k Bohu je silnější. S rozhodností vše obětuje: „Pro tebe, Ježíši, chceš-li to ty, chci to i já!“

Má blízký a hluboký vztah s Chiarou Lubichovou, zakladatelkou Hnutí fokoláre, která jí píše: „Bůh Tě nesmírně miluje, chce proniknout do nitra Tvojí duše a dát Ti zakusit kapky nebe. Chiara Luce (luce = světlo, pozn. překl.) je jméno, které jsem vybrala pro Tebe; líbí se Ti? Je to světlo Ideálu, který zvítězí nad světem…“
Chiara Badano odchází do nebe 7. října 1990 ve věku 19 let. Dnes je její život, přestože tak krátký, avšak velmi intenzivní ve vztahu s Bohem Láskou, příkladem pro tisíce dětí a mladých lidí celého světa.

Soutěž o cenu Chiary „Luce“ Badano je otevřená pro všechny mladé od 10 do 35 let a chce ocenit ty, kteří uměleckým způsobem, vyjádří jakou inspiraci v nich setkání s Chiarou Badano vyvolalo.
Účastníci budou rozděleni do dvou věkových kategorií: od 10 do 16 let a od 17 do 35 let. Zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny z celého světa. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující datum zapsání do soutěže.

Mladí umělci se mohou zúčastnit předložením kreativního vyjádření, které upřednostňují: kresby, poezie, vyprávění, písně, tance nebo pantomimy, komiksu, videoklipu či dalších. Jejich díla musí být porotě doručena do 30. června 2021, podle pravidel a podmínek uvedených na webu www.chiarabadano.org.

Kompetentní porota, které předsedá maminka Chiary, Maria Teresa Badano, bude hlasovat o pracích rozdělených do dvou uvedených věkových kategorií.

29. října letošního roku se v Sassello, v den každoročního liturgického svátku, plánuje předání skleněné plakety znázorňující Chiaru Badano a výstava, resp. předvedení vítězných děl.

Lorenzo Russo

Převzato ze zdroje Premio Chiara “Luce” Badano 2021 | Movimento dei Focolari (focolare.org)

 

8. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault