Zveme Vás na setkání Františkovy ekonomiky v září 2022. Mladí lidé z celého světa chtějí hledat řešení, diskutovat a inspirovat se, jak může vypadat ekonomika zítřka, která nikoho nevylučuje, naopak o všechny pečuje! Budeme rádi za sdílení pozvánky těm, kteří by o to mohli mít zájem.

pozv assisi 2022

Přihláška: https://francescoeconomy.org/event-2022/ 

Dej nám vědět, že jedeš: https://forms.gle/NJcnSCmwVwD4S4ha8 

Zapoj se: https://forms.gle/ZM6ueTVda58Ny7CQ9

PS. Zároveň hledáme někoho na pomoc se sociálními sítěmi a tvorbou obsahu Františkovy ekonomiky v ČR. Kdybyste o někom věděli, napište.

 fe wanted

 

24. 3. 2022

0
0
0
s2sdefault

Milí přátelé, přijměte pozvání na setkání
moravských komunit Hnutí fokoláre
s O. arcibiskupem Janem Graubnerem

Kdy: 3. dubna 2022
Kde: Katedrála sv. Václava v Olomouci, Arcibiskupství Olomoucké

Program:
10:00 slavení eucharistie v katedrále
11:00 – 12:00 pohoštění v předsálí arcibiskupského paláce
12:00 – 17:00 program v sále arcibiskupského paláce: písně, rozjímání, hudební vystoupení, přednáška doc. Jaroslava Šebka, zkušenosti z našeho života, program dětí,…

Pohoštění je zajištěno, hlídání dětí také!
Prosíme jen o sladké či slané dobroty ke kávě a čaji.

Srdečně zve O. arcibiskup Jan Graubner, O. biskup Antonín Basler a olomoucká komunita

setkn olomouc graubner

23. 3. 2022

0
0
0
s2sdefault

V pátek 25. března zasvětí papež František během kajícné liturgie Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Mezi modlitbami za mír, které v tomto období stoupají k nebi, zazněla i modlitba Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre, kterou vyslovila 18. března, během duchovních cvičení Generální rady Hnutí fokoláre, v bazilice sv. Františka v Assisi, modlitbu za mír na celém světě.

margaret assisi

Dnes, 18. března 2022, u hrobu svatého Františka, který je příkladem bratrství celého lidského rodu, my, členové Generální rady Hnutí fokoláre, shromáždění v těchto dnech v Assisi, chceme naléhavě prosit o dar míru!
Jsme zde v zastoupení všech členů Hnutí: křesťanů různých církví, věřících různých náboženství a všech těch, kteří se navzájem přijímají jako bratři a sestry v jediné lidské rodině.
Bereme za svůj výkřik a zoufalství národů, které v této chvíli trpí násilím, konflikty a válkou. Otče nás všech, obracíme se na tebe touto modlitbou:

„Bože náš, Bože pokoje, který miluješ každého věčnou a bezpodmínečnou láskou,
daruj nám milost vidět v každém člověku, se kterým se setkáme,
tvoji tvář a pomoz nám zbourat zdi nepřátelství, nenávisti a ničení.

Neúnavně a s vírou tě prosíme o dar míru, o pokoj v srdci každého člověka,
zvlášť o pokoj v srdcích těch, kteří spravují národy.
O mír mezi skupinami, etniky a národy.

Zvláště tě prosíme, s vírou, která hory přenáší, aby vyhasl válečný oheň
a zvítězil dialog při hledání mírových cest mezi Ruskem a Ukrajinou.

Prosíme tě o milost, aby skončily všechny probíhající vojenské konflikty,
zvláště ty, na které se zapomíná.

Pane, náš Bože, daruj nám milost vzájemného přijetí a odpuštění,
abychom žili jako jedna lidská rodina.
Otevři naše srdce a mysli potřebám našich bratrů a sester, jejich obavám a bolestem.

Daruj nám milost milovat vlast druhých jako svoji vlastní!
Bože milosrdenství a svornosti, učiň z nás nástroje tvého pokoje.

Tobě patří naše chvála a sláva, nyní i na věky věků. Amen.

Odkaz na video z této události: https://youtu.be/qFUJptVBrFA

19. 3. 2022

0
0
0
s2sdefault

Pavel Fischer, senátor a předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Ve chvíli, když píši tento text, má Ukrajina za sebou dvacet dnů neospravedlnitelné ruské agrese. Ruská armáda se zvláštní zvráceností útočí na obytné čtvrti, domy, nemocnice, školy a nezdráhají se ostřelovat ani humanitární koridory. Každou hodinu přibývá obětí, vojáků, ale i žen a dětí. To jsou válečné zločiny, z nichž se Putin jednou bude zodpovídat před mezinárodním tribunálem.

Mnozí nechápou, jak je možné, že Putina v jeho šílených plánech nikdo nezastavil. Jeho nejbližší suita, jak jsme viděli v záznamu jednání bezpečnostní rady Ruska v předvečer agrese, se toho neodvážila. A zbylí případní opozičníci? Politickou opozici Putinův režim doslova vyvraždil, uvěznil nebo zastrašil. Systematicky umlčoval také svobodná média a nezávislé novináře. Nevládní organizace byly šikanovány, nesměly přijímat prostředky ze zahraničí, a ty, které přesto přežily, byly zrušeny.

Těžší je pochopit, že se na stranu Putina stavělo tolik politiků svobodné Evropy. Donekonečna omlouvali jeho excesy a vojenské výpady, válku proti Gruzii nebo anexi Krymu. Někdy se tak dělo z důvodů ekonomických, často ale Putina dokonce obdivovali a považovali za vzor. Tváří v tvář zvěrstvům, která dnes páchá ruská armáda na Ukrajině, tito podporovatelé dnes přece jen musí měnit postoje a možná i zpytují svědomí. Například Marie Le Penová, kandidátka na francouzskou prezidentku, která nedávno dala skartovat milion svých propagačních letáků kvůli společné fotografii s Putinem. Bývalý francouzský premiér Fillon, který přestal spolupracovat s velkými ruskými firmami. Také český prezident ustal ve svých proruských projevech, vyjádřil podporu Ukrajině a prezidentovi Zelenskému chce udělit státní vyznamenání.

Jak je však možné, že církevní představitel patriarcha Kirill podporuje vojenskou agresi proti bratrskému ukrajinskému národu? Co se stalo s ortodoxní církví v Rusku, že ochotně žehnala zbraním a přitom včas veřejně nevystoupila, aby se Vladimíra Putina pokusila zastavit? Kam se ztratil prorocký hlas, jímž církve navazují na starozákonní proroky? Proroci vystupovali s kritikou mocných tohoto světa a vyzývali k pokání. Proč ruská církev dosud mlčí?

Ukrajinský stát a jeho obyvatelé v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenskym se válce postavili s hrdinstvím a vlastenectvím, které ohromuje celou Evropu. Na Ukrajině se ale bojuje i za naši bezpečnost. Proto musíme Ukrajincům poskytnout tu největší podporu, vojenský materiál a nezbytnou humanitární pomoc. Nabídnout pomocnou ruku ženám a dětem, válečným uprchlíkům, kterých budou ještě miliony. A hluboce soucítit s těmi, kdo ve válce ztratili své nejbližší.

Je jisté, že rusko-ukrajinskou válkou se Evropa nenávratně změní. Padly mnohé jistoty a čekají nás potíže, které si ještě ani neumíme představit. Ale až válka a Putinův zločinný režim skončí, budeme všichni mít příležitost hledat nové cesty. A pomoci budovat vztahy mezi lidmi i národy postavené na pravdě, otevřenosti a rovnoprávnosti, které jsou zárukou skutečného míru.

ukrajina fisher

 

18. 3. 2022

0
0
0
s2sdefault

V této dramatické době se v rodinách a komunitách Hnutí fokoláre množí projevy solidarity, ochoty pomoci a otázky, co můžeme jako Dílo Mariino ve světě a konkrétně v České republice dělat.

Řada lidí se připojuje k mezinárodním modlitbám za Ukrajinu (každý čtvrtek od 19:30 https://www.youtube.com/playlist?list=PLp2eJP9xxuaoqDnTrkiTB7p-BPibfOEac). Hnutí fokoláre po celém světě zve též ke chvilce ticha a modlitby za mír zvané „time-out“ (vždy v poledne místního času).

hf zkuenosti

Z České republiky

Záhy po vypuknutí válečného konfliktu byla i v rámci Hnutí fokoláre zahájena sbírka finančních prostředků. Příspěvky lze i nadále zasílat na konto humanitární pomoci, na účet 474026843/0300 s variabilním symbolem 557, zpráva pro příjemce UKRAJINA.
Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl, spoluzodpovědní za Dílo Mariino v České republice, napsali: „Je také velmi důležité vést dialog s lidmi všech národností, víme, že záleží na osobním svědectví, nenechejme vzrůstat nenávist…“
Nabídka pomoci uprchlíkům je velmi dobře koordinována na celostátní úrovni. Proto Hnutí fokoláre neorganizuje a nekoordinuje pomoc samo, ale skrze své členy se přidává lokálně k akcím tam, kde žijí. I pražské Centrum Mariapoli, v těsné spolupráci s městským úřadem ve Vinoři, poskytlo dočasné ubytování skupině ukrajinských uprchlíků.
Ludmila Bukovanská, ředitelka Centra Mariapoli, po týdnu od příjezdu prvních osob vypráví: „V sobotu 5. března přes spolek Znakovárna se přijely ubytovat první tři rodiny neslyšících a postupně přibyly ještě další dvě – celkem 18 lidí. Kromě nich jsme poskytli dočasný domov do Velikonoc také dalším maminkám s dětmi. V současné době zde máme 30 lidí, dalších osm již našlo domov jinde.
Díky spolupráci s městským úřadem se jim denně poskytuje teplý oběd ve škole nebo v restauraci, místní pekárna jim dává chléb zdarma.
Zapojují se dobrovolníci z Hnutí, někdy přinesou upečenou buchtu, perou prádlo, z peněžních darů nakupujeme jídlo na snídaně nebo večeře. Jedné neslyšící paní jsme svěřili rozdělování potravin jednotlivým rodinám. Ubytovaní se rádi zapojili do úklidu. S neslyšícími komunikujeme převážně přes mobil a překladače. Vyžaduje to od nás větší trpělivost, ale jsme rádi, že jim můžeme být nablízku v jejich těžké situaci. Také se snažíme přemýšlet, s kým je seznámit, aby postupně nacházeli nové přátele. Právě teď se mi jedna neslyšící žena svěřila, že jí dnes na Ukrajině zemřela maminka.“

Z Ukrajiny

Fokoláre na Ukrajině bylo založeno v květnu 2019, ale komunity Hnutí již v zemi existovaly. Dnes jsou členové Hnutí různého věku v Mukačevu, Užhorodu, Storožnici, Lvově, Kyjevě a okolí. Ženské fokoláre se nacházelo v Kyjevě. Fokolarínkám se podařilo přesunout do západní části Ukrajiny, odkud se snaží povzbuzovat ostatní a pomáhat jim. Jedna z nich, italská fokolarínka a učitelka, vypráví o jejich životě ve válečné oblasti:
„V tomto dramatickém okamžiku nás podporuje víra a láska, která k nám přichází z celého světa prostřednictvím zpráv, telefonních hovorů a modliteb. Všem bychom rádi poděkovaly. Dávají nám sílu a naději, že nám Bůh dá zázrak pokoje.
Jako komunita Hnutí fokoláre i tuto bolestnou chvíli prožíváme společně. Uvědomujeme si, že můžeme naslouchat tomu, kdo je vedle nás, sdílet jeho strach a obavy a snažit se okamžik za okamžikem pochopit, co je nejlepší udělat.
Jsme tady na Ukrajině. A to je pro nás velmi důležité. Neutekly jsme. Chceme žít a zůstat v této zemi.“

Z Polska

V Hnutí fokoláre v Polsku byl ustaven tým pro koordinaci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny „Focolare Help“.
V citadele Mariapoli Fiore, formačním centru Hnutí, byly přivítány první rodiny. K polovině března zde bylo přijato dvanáct dospělých a jedenáct dětí. Během krátké doby jsou očekáváni další dospělí i děti. Obyvatelé citadely svou pomoc nabízejí také při přípravě aktivit pro děti přijaté v okolí.

Zdroj: Nové město 3/2022

15. 3. 2022

0
0
0
s2sdefault

Chiara Lubichová v takzvaných kolegamentech – telefonických spojeních za účelem pomáhat si na „svaté cestě“ - mnohdy reagovala na konkrétní dění ve světě, jako tomu bylo například, když vypukla válka v Perském zálivu. Slova dnes více než kdy jindy aktuální.

trizuljak balada

(…) To, co se nemělo stát, se stalo: před osmi dny začala hrozná válka a celý svět se zatajeným dechem upadl v pochybnost, zda se nerozšíří a nezachvátí další národy.
Také mnozí z našeho Hnutí z národů, které jsou více nebo méně postižené nynějším bičem, již strádají: v Iráku, v Izraeli, v Jordánsku, v USA, v Turecku atd.
Přes mnohé modlitby, i ty naše, Bůh dopustil válku. Proč? Protože vůle někoho ze zodpovědných se neshodovala s jeho vůlí, vyjádřenou sborovým hlasem těch, kteří měli větší pravdu, a kterou Svatý otec - největší duchovní a morální autorita světa - shrnul a zkoncentroval ve svých ustavičných výzvách k míru, k uvědomění si zbytečnosti války pro řešení jakéhokoliv problému a k předcházení jejím nevyhnutelným katastrofálním důsledkům.
Doufáme jenom, že Bůh ve svých tajemných plánech a ve své nekonečné lásce, dokáže a bude chtít vyvodit něco dobrého i z tohoto nesmírného zla tak, jak to udělal při poslední světové válce, alespoň pokud se týče našeho Hnutí. Nezasloužili bychom si to, ale známe bezmeznost jeho milosrdenství. Z tohoto důvodu a především proto, aby se navrátil pokoj, se nepřestaneme modlit. Tím spíše: nyní náš „time-out“(1) bude muset být ještě intenzivnější.
V této chvíli pak musíme všichni cítit, že jsme povoláni k tomu, abychom rozhodně sledovali takovou životní linii, která by napravila - alespoň v našem nitru (avšak skrze společenství svatých i u mnohých) - ten omyl, který byl spáchán.
Lidé nekonali vůli Boží, vůli Boha pokoje, a konali svou vůli.
My se musíme nasadit tak jako nikdy, abychom dokonale plnili jeho vůli, která je vyjádřena v jeho slovech.
Jeho slova musí dnes pro nás nabýt zcela mimořádný význam.
Jestliže jsme si zvolili Boha jako ideál - a taková je naše totožnost - jestliže jsme ho postavili na první místo, vyžaduje si to fakticky, abychom postavili na první místo ve svém srdci jeho Slovo, jeho vůli. Slovo musí vystoupit do popředí přede vším ostatním. Před ním se určitým způsobem každá věc musí stát lhostejnou, v té svaté lhostejnosti, o níž hovoří někteří svatí. Nemůže být v našem životě příliš důležité, zda jsme například zdraví nebo nemocní, zda studujeme nebo sloužíme, spíme nebo se modlíme, žijeme nebo umíráme. Důležité je žít Slovo, být živým Slovem.
Takto jsme žili v začátcích našeho Hnutí, kdy nám Duch - právě na pozadí jiné války - ozřejmil hodnotu věcí.
Aby to bylo co nejjasnější, chtěla bych zde ještě připomenout charakteristickou událost z té doby, kterou někdo už zná, ale která nabízí i dnes představu o tom, jak máme jednat.
Hnutí se začalo šířit i do Říma a my jsme potřebovali bydlení. Bylo strašně těžké něco najít, ale prozřetelnost nám nabídla určitou možnost a dostali jsme i potřebnou sumu, která se měla zálohovat. Šli jsme tedy za naším tridentským arcibiskupem, abychom ho informovali.
On mezitím uvažoval, jak se má znovu ujistit o tom, že naše Dílo je dílem Božím a vzpomněl si na svého zakladatele Gaspare Bertoniho, který říkal, že „znamením všech znamení“ je poslušnost. A rozhodl se, že nás podrobí zkoušce.
Když jsme přišli k němu, předložili jsme mu náš plán, ale on se proti němu postavil jasným „ne“ a zdůvodnil to dobou, jaká je.
Naše reakce - při níž se biskup utvrzoval ve znamení, kterého se mu dostalo - byla okamžitá: radost a jásot. Poznali jsme Boží vůli! A my jsme nechtěli nic jiného než tu. Příliš dobře jsme pochopili, co znamená. Spočívala v tom, co nám řekl biskup. Nám absolutně nezáleželo na tom, zda máme nebo nemáme bydlení, ale abychom mohli konat vůli Boží. Tohle byl ideál.
Takovýmto způsobem se musíme chovat i dnes.
Zažili jsme náhlou a bolestnou změnu v životě někoho z nás?
Musíme příliš často běžet do úkrytů, právě tak jako v těch dávných dobách, jež jsou nám přesto tolik drahé? Máme chvilky strachu, úzkosti, pochybností, dokonce zda nepřijdeme o život? Nebo vedeme pořád stejný život, s našimi každodenními povinnostmi a jsme ještě daleko od nebezpečí?
Kéž pro všechny platí to, co má nejvyšší hodnotu: ne jedna nebo druhá věc, ale vůle Boží.
Slovo života příštího měsíce říká: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ (Mk 9,7)
Ano, máme ho poslouchat, postavit na první místo ve svém srdci, v paměti, v mysli jeho Slovo; dát mu přednost před každou věcí a dát všechny svoje síly do jeho služeb.
Abychom to zkonkretizovali: poslouchejme tento měsíc slovo, které říká: „Ne má, ale tvá vůle ať se stane.“ (srov. Mk 14,36)
Skrze ně, když ho všichni uvedeme do praxe, napravíme, alespoň v sobě, omyl, který se stal. Skrze ně Kristus zůstane v našem srdci a tak budeme všichni soudržnější, sjednocenější, více jedno, budeme sdílet každou věc a účinně se modlit za sebe navzájem a za to, aby se navrátil mír. (…)
Chiara Lubichová
(Z „kolegamenta“, Rocca di Papa 24. ledna 1991)

(1) Time-out: Chvíle zamyšlení a modlitby za mír v poledne místního času. Time-out vyhlásila Chiara Lubichová v roce 1991 jako reakci na válku v Perském zálivu. Je to věc stále aktuální.

Zdroj: Nové město 3/2022

11. 3. 2022

0
0
0
s2sdefault

Představitelé Hnutí fokoláre v Evropě napsali společný dopis členům Hnutí s výzvou k modlitbám za mír.

holubice

Píší: „… tváří v tvář probíhající válce na Ukrajině bychom vás všechny chtěli vyzvat, abychom se společně intenzivně modlili za mír, vyslali signál jednoty a bratrství a vyjádřili, že ho chceme vytvářet v Evropě všichni společně. Obnovme nebo pokračujme s novým nasazením v modlitbě „time-outu“ za mír, která se koná ve 12:00 hodin místního času každé země. Modleme se za ukončení všech konfliktů a utrpení v Evropě a za vítězství míru. Je to malé znamení, které může podnítit a podpořit další modlitební iniciativy nebo konkrétní akce za mír. Níže uvádíme některé z nich, které již začaly (…) Jsme velmi nablízku všem lidem na Ukrajině!“

  • Ve „fialové zóně“ se každý čtvrtek v 19:30 (SEČ) modlíme s Ukrajinou a za Ukrajinu prostřednictvím Zoomu a také YouTube. K modlitbě se můžete připojit přes následující odkaz: https://www.youtube.com/playlist
  • Akce Společně pro Evropu vás zve na setkání s ukrajinskými sestrami a bratry, abychom jim naslouchali a společně se modlili za mír: středa 2. března 2022, 19:00-20:30 (SEČ) na Zoomu (německý jazyk). Odkaz získáte napsáním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • V Itálii je na různých sociálních sítích spuštěna kampaň s hashtagem #noisiamolapace; zde je o ní také krátké video: https://youtu.be/_jDUc7nWwRk

 

6. 3. 2022

0
0
0
s2sdefault

Zveme vás na jedinečný víkend pro manželské páry všech generací. Ve dnech 29. dubna až 1. května 2022 se v Centru Mariapoli v Praze uskuteční víkend pro manžele se vzácnými hosty, italskými přednášejícími, Ritou a Salvatorem Ventrigliovými.

Zájemci se mohou přihlásit vyplněním tohoto formuláře nejpozději do 31.3.2022:
https://forms.gle/pek4618ciSFhorXq9

Jelikož je kapacita tohoto setkání omezená, doporučujeme zájemcům přihlásit se co nejdříve.
Seminář je určen pro manželské páry bez ohledu na věk. Počítá se s účastí po celou dobu akce.

Akce je plánována bez účasti dětí, výjimku tvoří pouze kojené děti.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu či telefonicky:
Martina Fürstová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel.: +420731402820
Lukáš Hanušovský - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3 ventrigliovi foto

Před dvěma lety jsme se podobného setkání zúčastnili ve slovenském Rodinkově a byl to pro nás velmi vzácný čas, kdy jsme se mohli více věnovat, jak říkají Ventrigliovi, „našemu prvnímu dítěti“, tedy manželskému vztahu. Program víkendu se zaměřuje na komunikaci v manželství, vzájemné naslouchání a pochopení jedinečnosti každého člověka. Výjimečné na tomto pozvání je, že se takové setkání uskuteční poprvé v České republice a v přítomnosti zkušených manželů Ventrigliových. Tento manželský pár už roky doprovází a formuje rodiny v mnoha zemích a pomáhá manželům v těžkostech. Oba jsou navíc odborníci, Rita sexuoložka a Salvatore psychoterapeut a sami prošli vážnou manželskou krizí. Víkend nazvaný Spolu na cestě doporučujeme všem manželským párům každého věku.

Magdalena a Kornel Broschovi

1. 3. 2022

0
0
0
s2sdefault