Dra­zí přá­te­lé,

rádi bychom Vás po­zva­li na pod­zim­ní Ma­ri­a­po­li opět do SRNÍ na Šuma­vě.

Koná se od 25. 9. do 28. 9. 2020.

Hlav­ním mot­tem Ma­ri­a­po­li bude téma roku Hnu­tí fo­ko­lá­re: Je­žíš upro­střed – naše pří­tom­nost a naše bu­douc­nost.

Kdo jste již v Srní byl a lí­bi­lo se Vám, šiř­te pro­sím po­zvá­ní dále.

Za ji­ho­čes­ký tým Petr a Len­ka Ouš­ko­vi

Pin It on Pinterest

Share This