Klíč k pochopení způsobu života Hnutí fokoláre je v jeho samotných začátcích. Jako se Chiara Lubichová a její přítelkyně snažily odpovědět na potřebu doby - zůstat v rozbombardovaném městě a být nablízku těm, kteří nejvíc potřebovali pomoc - podobným způsobem se celé Hnutí vždy znovu a znovu otevírá pro každý přítomný okamžik.

Organizmus, ne organizace

Chiara Lubichová neměla nikdy v plánu zakládat nějakou organizaci: "Na organizační otázky jsme nemyslely. Šly jsme dopředu. Když počet mých prvních družek vzrostl a nevešly jsme se do jednoho domku, hledal se další a tak to šlo dál. Byl tu však Někdo jiný, kdo vše řídil. Byl zde Duch svatý, který věděl, jaké dílo má postupem let budovat."  Organizaci si zkrátka vytvářel sám život. Na druhé straně je pravda, že tato "organizace" vždy stála na velmi jednoduchých základech. Spočívá na přirozeném modelu - život na způsob rodiny. Však také odtud pochází i jedno z pojmenování Hnutí. Italsky "focolare" znamená rodinný krb, ohniště. 

Hnutí ovšem používá názvy dva. Tím druhým je "Opera di Maria", Dílo Mariino. Název vychází z této myšlenky: jako se Ježíš narodil z Panny Marie, tak i jeho "narození" mezi členy Hnutí je dílem Mariiným, protože se snaží svým životem napodobovat Mariin život a tak vytvářet podmínky pro Kristův zrod uprostřed nich. Není bez zajímavosti, že dřív než byly položeny základy Hnutí, dřív než vypukla 2. světová válka, dřív než mohl kdokoliv tušit, že Hnutí vůbec vznikne, už mnohem dříve zde byla jasná vize. Chiara Lubichová to popisuje takto: "Byla jsem ve svatyni Panny Marie v Loretu. ....Neměla jsem čas se ptát, zda je či není historicky doloženo, že je to domek, v němž bydlela Svatá rodina... začala jsem meditovat o všem, co se zde mohlo odehrát: o andělském zvěstování Panně Marii, o životě oněch tří osob, Ježíše, Marie a Josefa. Loretánský dům odhalil mému srdci něco tajemného, avšak určitého... cestu, která se později zkonkretizovala podle vzoru Svaté rodiny v soužití lidí žijících v panenství i v manželství, kteří se plně - i když odlišným způsobem - darují Bohu. A to je fokoláre."

0
0
0
s2sdefault