Prv­ní krát­ký pozdrav (2 min.) nové pre­zi­dent­ky Mar­ga­ret Karra­mo­vé bez­pro­střed­ně po je­jím jme­no­vá­ní.

Prv­ní roz­ho­vor po­skyt­la nová pre­zi­dent­ka Hnu­tí fo­ko­lá­re re­dak­ci ital­ské­ho ča­so­pi­su Cit­tà Nu­o­va / Nové Měs­to

Pin It on Pinterest

Share This