160210 nm2Krátce před Vánocemi bylo oznámeno, že novým držitelem prestižní ceny Karla Velikého se stane papež František. Cena se uděluje od roku 1949 a jejím držitelem je například sv. Jan Pavel II. nebo i náš bývalý prezident Václav Havel. Více se o tom dozvíte v článku Papež obdrží prestižní evropskou cenu.

 

Šedesáti let by se v letošním roce dožil známý politik Josef Lux. Vzpomínky Miroslava Šimáčka pod názvem Poselství Josefa Luxepřipomínají jeho plodný život a obsahují i úryvky z jeho veřejného vystoupení na setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami v roce 1999.

Klára Fischerová je jen jedna. Rozhovor s maminkou čtyř dětí, z nichž jedno vyžadovalo vzhledem k zdravotnímu stavu speciální péči, manželkou velvyslance a podnikatelkou nás nechává nahlédnout do života této mimořádné ženy.

Projekt Ilanthlir přináší spiritualitu jednoty a hmotnou pomoc křesťanským, hinduistickým i muslimským dětem z chudých rodin v indickém Tamil Nadu. Prostředky poskytnuté díky jednomu z projektů Nových rodin z Hnutí fokoláre se postupně dostanou k sedmi stovkám dětí.

Náš cyklus úvah o rodině, inspirovaný katechezemi papeže Františka o rodině, pokračuje tématem Rodina a nemoc. Přinášíme osobní svědectví manželů Ettlerových pod titulkem Cítíme podporu všech, příběh Ladislava Marka Tady jsem, Ludmily Marie Zvěřinové Dědeček a Dagmar Švédové Jsem ráda, že mi dcerka otevřela oči.

Pokračujeme v publikování myšlenek Chiary Lubichové o jednotě pod názvem Specifické povolání.

Člověk má přednost před ziskem je nahlédnutím do toho, jak ekonomika společenství zapouští kořeny v Kongu a v Brazílii.

O Dori, jedné z prvních fokolarínek, která zemřela 26. prosince 2015, by se daly psát knihy.

Přinášíme alespoň článek o jejím životě a díle Život pro jednotu a vzpomínky těch, kdo se s ní setkávali Každodenní nasazení v lásce, Láska k nepříteli a Moudrá duchovní matka.

U šálku čaje se tentokrát setkáme se sbormistryní Alexandrou Benešovou z Aše. Rozhovor s ní nese název Zpívat pro radost sobě i druhým.

Nad Božím milosrdenstvím se zamýšlí Marek Trizuljak v článku Marnotratný syn a milosrdný Otec.

V tomto čísle Nového města ještě najdete Slovo života na únor, zkušenosti s žitím Slova v každodenním životě Pryč s drby, V cyklistickém oddíle, Učitelka matematiky, V klauzuře – život pro lidi z „periferií“, V autobuse a Mohli jsme spolu v klidu mluvit.

Dále upozornění na zajímavé akce Chceš být u toho? To je Jasné! Z Krakova rovnou do Jasné, Hromnice a Milujte své nepřátele. V rubrice Teologie jednoty si můžete přečíst dokončení textu Bůh od Pasquale Foresiho, po němž následuje začátek dalšího článku na téma Bůh, láska a modlitba. Dále v časopise najdetedvojkřížovku a oblíbené komiksy.

0
0
0
s2sdefault