160519 nfnmV neděli 8. května 2016 se pod názvem "Abychom si byli bližší" (viz videozáznam) konal již druhý literárně-hudební podvečer, pořádaný Nadačním fondem časopisu Nové město, tentokrát ve spolupráci s iniciativou Zlatá Praha, věnovaný letošnímu 25. výročí vzniku časopisu Nové město.

Program se konal v nádherně opraveném prostoru kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze–Karlíně, který umocnil slavnostní ráz této události. Pozorní posluchači, kterých se sešlo kolem 140, si vyslechli ukázky duchovních skladeb v podání pěveckého sboru Camerata Praha a dětského sboru Kamarádi, vedených sbormistryněmi Veronikou Dvořáčkovou Žofákovou a Janou Pavlíčkovou. Skladby se střídaly s úryvky textů z časopisu Nové město v podání herců Anny Kroupové a Jakuba Hejdánka.

Celým programem provázela Daniela Brůhová, moderátorka a dramaturgyně Českého rozhlasu, která krátce seznámila posluchače s osobností Chiary Lubichové, s Hnutím fokoláre a s historií časopisu Nové město a podělila se i o svůj osobní vztah k němu.

Po skončení literárně–hudebního programu nabídl karlínský farář P. Miroslav Cúth přítomným komentovanou prohlídku kostela a možnost vystoupit na kostelní věž, což mnozí přítomní využili.

Televizní spot o této události zpracovaný ADV STUDIEM pro TV Noe je možné shlédnout zde.

Jana Friedová

0
0
0
s2sdefault