160711 mpli hostynVe dnech 6. až 10. července se konala Mariapoli na Hostýně. Na tomto moravském mariánském poutním místě se nás sešlo téměř 160 z Čech, Moravy i Slovenska, od miminek po seniory, byli mezi námi i mnozí kněží.

Téma Jednota, které jsme slyšeli v některých příspěvcích a svědectvích, přineslo své plody jako jsou radost, štěstí, pokoj, povzbuzení. Jeden den jsme se prohloubili v žití jednoty v církvi a s církví - přišel mezi nás arcibiskup Jan Graubner a promluvil na téma Milosrdenství. Po adoraci v bazilice jsme potom večer společně prošli branou milosrdenství. Mohli jsme se vzájemně obdarovat i s neslyšícími, kterých přijela celá skupina. Kněz P. Stanislav Gora nám podal velmi působivé svědectví o tom, jak se s touto skupinou našel a pochopil, že jeho místo je u nich. Společně jsme prožili velmi pěkné odpoledne, kde jsme se mohli navzájem víc poznat a pochopit

Odpoledne jsme se věnovali výletům, odpočinku, mohli jsme slyšet přednášky a workshopy na téma: Konflikty - rozdílnost jako dar, Harmonie osobnosti, Malování na hedvábí, Vitráže ze skleněných střípků a další, večer jsme viděli nový dokumentární film Václava Mariska P. Karel Pilík, kdo chtěl, sledoval Euro - fotbal, pro děti starší i malé se promítaly filmy. Skupina dětí prožila svůj souběžný malý příběh Mariapoli - vytvářely město - obraz, kde měl každý z nich svůj domeček, aby ho plnil skutky lásky. Tento obraz přinesly děti při závěrečné mši svaté před oltář. Každodenní mše svatá obětovaná za mariapoli, mariapolity a jejich prosby byla součástí a vrcholem dne. Nedělní žalm Vyslyš mě, Hospodine... tančila neslyšící Lucie před oltářem za zvuku bubnu.

Fenomenálním zážitkem pro všechny byl závěrečný večer, objevily se dosud neznámé talenty tří mladých mužů, kteří ve stylu "České sody" nás uvedly do "fokovesnice" a podali nám výbornou zpětnou vazbu. Lekcemi italštiny s názvem Tutti bene pospojovali některé taneční či recitační příspěvky mariapolitů. Humorná písnička Aleny a Toníka Voráčových za doprovodu houslí Marie Matulové byla poděkováním všem, kteří se zapojili a pomáhali v nejrůznějších potřebách. Veselí a radost, moravské písničky a víno a mnohé hovory pokračovaly do pozdních hodin.

"Jste moje rodina" napsal někdo na lístek - vyjádřil pocit nás všech - i odhodlání vytrvat v úsilí o jednotu...

Na místě zapsala: Marie Stehlíková

Fotografie

0
0
0
s2sdefault