160730 smj 3163Na 150 mladých lidí první týden v červenci zdarma pomáhalo lidem na Jesenicku v rámci 7. ročníku dobrovolnické brigády SummerJob. Od 1. – 8. července 2016 pracovali na 108 místech ve Vápenné, Žulové, Černé Vodě, Skorošicích a jejich okolí.

Nezištná pomoc
„SummerJob je postaven na myšlence dobrovolnosti a nezištné pomoci, která oslovuje jak mladé dobrovolníky, tak i příjemce pomoci v jednotlivých domácnostech. U některých lidí jsme pracovali celý týden, jinde pouze jeden či dva dny. Většina prací se konala v domácnostech, avšak pomáhali jsme i ve prospěch obcí či farností“ vysvětlila jedna z organizátorek. Nejčastěji účastníci připravovali dříví na zimu či sušili seno, časté bylo i natírání plotů a střech či vyklízení stodol a půd. „Jsem velmi rád, že se SummerJob v naší obci mohl uskutečnit. Celou akci vnímám jako velký impuls pro naše obyvatele - bylo vidět, že celá obec doslova ožila a rozhýbala se. Nejen fyzická pomoc, ale i úsměvy účastníků a modlitba je pro nás obrovským posilněním,“ uvedl Leoš Hannig, starosta Vápenné, kde měli dobrovolníci základnu. „Zajímavé je, že mnohdy není manuální pomoc to nejdůležitější. Lidé, u nichž pracujeme, se často nejvíce těší na společně strávený čas a možnost si popovídat,“ sdělil svůj dojem účastník projektu, vysokoškolský student z Pardubic.
Velký počet mladých byl pro některé místní zprvu překvapením, jak přiznává seniorka, u které skupina dobrovolníků myla okna. „Nyní musím říct, že jsem poznala skvělé lidi, kteří byli obohacením pro všechny, kteří se s nimi setkali,“ dodává.
Právě přijetí místními na mnoho účastníků velmi zapůsobilo. „Jako účastníci k nim jdeme pracovat, pomoci jim, ale často jsme my sami obdarováni jejich vstřícností. Ne jednou jsem získal mnohem více, než byla ta trocha, co jsem jim mohl pomoci. Na SummerJobu všichni tvoříme společenství, ve kterém se můžeme bavit i ztišit, pracovat i modlit se,“ vysvětlil další účastník, strojní inženýr ze Žďáru nad Sázavou.

Modlitba, která posilňuje
Akci pořádá Hnutí fokoláre a jeho přátelé, a tak je i zde nabízen duchovní program. Každý den účastníky provází „slovo na den“ – krátký úryvek z Písma či citáty některých inspirativních osobností. Před tím, než dobrovolníci vyrazí do práce, mají ráno možnost navštívit mši svatou a po snídani se při společném sdílení podělit s ostatními o své zkušenosti a zážitky z předešlých dnů. Celou akci provázela též stálá modlitba. V Kostele sv. Filipa ve Vápenné měli účastníci i místní možnost se účastnit 24 hodinové adorace.
Pro místního faráře P. Jiřího Filipce, který spolu s P. Jendou Barborkou z centra mládeže Vesmír v Orlických horách akci duchovně provázel, znamenal SummerJob obrovské povzbuzení: „Jako kněz musím hodně dávat a nyní jsem mohl hodně čerpat. Mám radost, že se místním přiblíží i působení církve. Sám nemám možnost aktivně evangelizovat a evangelizace skutkem – pomoci druhým, kteří už ani pomoc nečekají a povzbudit je i ve víře, je to nejlepší, co může být. Jsou to věci ne lidské, ale Boží.“ V úterý, na svátek svatých Cyrila a Metoděje, vyrazila část účastníků spolu s místními na křížovou cestu na blízkou Boží horu a následně hudebně doprovodila mši svatou.

Setkávání s místními i mimo práci
„Všichni lidé, s nimiž jsem hovořil, byli z práce i pobytu dobrovolníků nadšení. Pozitivně vnímám zejména propojení mládeže se starší generací, která někdy vnímá mladé lidi trochu kriticky. Během SummerJobu se však mohli přesvědčit, že existují i slušní mladí lidé, kteří se zajímají o druhé lidi,“ řekl starosta Černé Vody Zdeněk Beťák. Dobrovolníci se s místním nesetkávali pouze při práci a modlitbách, nýbrž i při doprovodném programu, který zahrnoval kulturu, sport i zábavu. V neděli pro místní děti a mládež účastníci brigády pořádali akční odpoledne s fotbalovým zápasem. Toho se zúčastnila spousta místních a to nejen v roli hráčů, ale i nadšených fanoušků. Nedělní večer byl ve znamení zahradní slavnosti s tancem, do kterého se zapojily všechny věkové skupiny. Další večer mohli místní spolu s dobrovolníky v Kulturním domě v Žulové shlédnout koncertní provedení muzikálu A. L. Webbera Fantom opery v podání žáků a učitelů ZUŠ Jeseník. Vrchol doprovodného programu představoval koncert plzeňské punkové kapely Znouzectnost.
„Osobně se mi velmi líbilo propojení práce i společenských večerů. Jsem rád také za to, že dobrovolníci pomáhali v dětském domově, který leží na území naší obce, a mohli být příkladem pro děti, které v něm žijí,“ vysvětlil starosta Černé Vody Zdeněk Beťák.

Závěrečný večer se sdílením nejlepších zážitků

Zdárné ukončení akce obyvatelé a účastníci společně oslavili na SummerJob Festu ve čtvrtek večer. O zábavu se postarala improvizační skupina z Pardubic, která do svých divadelních scének zapojovala i nadšené přihlížející. Po zkušenosti z nedělní zahradní slavnosti samozřejmě nechyběla ani reprodukovaná hudba vybízející k tanci. Silným zážitkem byla i poslední večerní modlitba, při které vyšel průvod na hřbitov, kde P. Jenda Barborka pronesl modlitbu za všechny, kteří v této oblasti žijí i za všechny zemřelé.
„Na letošním SummerJobu jsem zažil více než kdy jindy propojení mladé a starší generace. Například tancování mladých s místními seniory pro mě bylo velmi silným zážitkem. A bylo krásné vidět pár dní poté mladé účastníky, jak kráčejí v modlitebním průvodu a za rámě vedou místní starší farníky či farnice,“ vyjádřil svůj zážitek jeden ze spoluorganizátorů a mluvčí projektu. V takzvaném koutku nostalgie před společenským sálem, kde se po modlitbě ještě dále tančilo a zpívalo, se účastníci na velkém plakátu mohli podělit o svůj nejlepší zážitek. Chválen byl skvělý program, výjimečná atmosféra a duchovní rozměr akce. Účastníci však byli velmi nadšeni též z práce, zejména z toho, že se naučili sázet túje, pracovat s „křoviňákem“, řezat na „cirkulárce“ či se zlepšili v sekání dřeva. „Poznala jsem super lidi, zažila krásnou adoraci, mám novou adoptivní babičku,“ napsala jedna z účastnic.
Na závěr celého setkání se účastníci a místní v páteční poledne sešli na mši svaté, kde poděkovali za celý uplynulý týden. Následné loučení proběhlo s vyhlídkou toho, že se nejpozději příští rok účastníci s místními opět shledají na dalším ročníku SummerJobu zde na Jesenicku.
Kristýna K.

0
0
0
s2sdefault