160729 mpli vinorVe dnech 2. až 6. července 2016 proběhla Mariapoli v citadele Pakt v Praze-Vinoři.

Účastnilo se jí přibližně 145 osob, někteří z nich se však mohli účastnit pouze části programu. Mnoho z nich bylo z Prahy, k bydlení využívali své domovy, někteří také kombinovali dny volna s pobytem v zaměstnání. I přesto tato Mariapoli pro mnohé znamenala nový start, povzbuzení, posilu pro život. Inspirací v duchu ideálu Hnutí fokoláre bylo téma o jednotě, doprovázené řadou velmi jasných a konkrétních zkušeností ze života, které dokumentovaly obsah tématu.

Slova zakladatelky Hnutí fokoláre Chiary Lubichové se prolínala se slovy papeže Františka a neuvěřitelně se doplňovala. Maria Voce (Emmaus), nynější prezidentka Hnutí fokoláre, uvedla účastníky do současného života Hnutí, které je postaveno na touze po následování Ježíšova přání „aby všichni byli jedno“. Protože zůstáváme chybujícími a slabými lidmi, navzdory své snaze, touze a přáním, je tato cesta k jednotě doprovázena důrazem na přijetí těžkostí, bolestí, společně s Ježíšem, který prošel křížovou cestou k lásce. Stejně tak papež František na Mariapoli v Římě apeloval na nutnost nevyhýbat se a nebát se bolesti v podobě konfliktů, a tak proměňovat poušť mezilidských vztahů v „prales“ plný života.

Velké ohlasy mělo nejen konání Mariapoli v Centru Mariapoli, ale také návštěva obyvatel žijících v takzvané citadele, městečku, kde se všichni snaží o vzájemnou lásku, ohleduplnost, pomoc, blízkost jednoho k druhému. Obrazem vzájemné spolupráce bylo nedělní odpoledne s pohoštěním připraveným „sousedy“ a také jejich domy a zahrady otevřené k přijetí návštěvníků.

Program s duchovními tématy doplňovala setkání ve skupinkách a odpolední workshopy, přednášky, výlety apod., které umožňovaly rozmanité trávení času. Večerní program byl doplněn povídáním, zpíváním, modlitbou apod. Byl upravován podle ohlasu účastníků a jejich zájmů, podobně jako závěrečný pestrý večer plný zábavy, kterou připravili sami účastníci. Je jisté, že Vinoři ani Hnutí fokoláre nechybí talenty, ať už zatím skryté nebo již objevené.

Mariapoli ve Vinoři byla specifická. Měla charakteristiku Mariapoli příměstské, kde se střídá mnoho účastníků, která je proměnlivá, otevřená, ale přesto zůstává místem, kde je prostředí lásky a jednoty s Ježíšem mezi námi, o kterou se vědomě a s nasazením snaží mnoho ze zúčastněných. Setkání s Ježíšem vždy přináší plody. Některé vnímáme hned: „Byla to pecka...“ „Z toho budu žít nejmíň půl roku....“ (účastník pouze jednoho dne programu). Jiné plody přicházejí časem: projekt oživlý panelák, snaha o více naslouchání v rodině, nová setkání a nový pohled na druhé a na sebe sama či na život.
Mariapoli nebyla dokonalá, jako nebyli dokonalí ani její organizátoři, ani účastníci. Dokonalý je Ježíš, On i na naší slabosti umí nechat vyrůst krásné plody. A tak odcházíme s Ním a můžeme mít naději a radost v srdci.
Marie N.

0
0
0
s2sdefault