170115 nm1Novoroční vydání Nového města se v rubrice Rodina věnuje apoštolskému listu papeže Františka Misericordia et misera. P. Pavel Seidl nás s ním seznamuje v článku Rok milosrdenství pokračuje. Pod názvem Brána milosrdenství našeho srdce zůstává otevřená najdete výběr myšlenek ze zmíněného listu. Následují pak osobní svědectví související s tématem Odpuštění v životě rodiny.

V rubrice Člověk v dnešní době se můžete v rozhovoru Bylo na mně vyslovit prosbu o odpuštění seznámit s P. Antonem Ottem, sudetským Němcem, významným představitelem Ackermann-Gemeinde, s jehož životem se bytostně pojí téma usmiřování mezi Čechy a Němci.

Příběh člověka v proměnách doby je název článku Jiřího Kratochvíla a zároveň podtitul v češtině nově vyšlé knihy Umývač výloh a arcibiskup od francouzského autora Alaina Boudra, o které se v článku dovíte více.

Jaké stopy za sebou zanecháváme prostřednictvím internetu? Co z toho může pro nás vyplývat? Nad těmito otázkami se zamýšlí Radek Mezulánik, vedoucí katedry mediálních studií Univerzity Jana Amose Komenského Praha, v článku Všudypřítomný, vševědoucí... všemocný?

V krátkých Postřezích a zamyšleních se dovíte o slovenských knížkách s myšlenkami k některým bodům Spirituality jednoty, o Šanci pro mládež i pro rodiny nebo o tom, jak upéct Bábovku ve stresu.

O své zkušenosti s liturgickou hudbou se v rozhovoru nazvaném Vyjádřit to, co slovy nedokážeme, rozdělili Marie a Jiří Balkovi.

Důležité místo v časopisu má Slovo života na únor a na ně navazující zkušenosti pod názvem Dialog pokračuje, Vykasat si rukávy, Proč to děláš?, Led se prolomil a Sami už nic nemáme. Dále si můžete dočíst téma Pasquale Foresiho Láska k bližnímu a nové přikázání a začít číst téma nové, pojednávající o Ježíšově Modlitbě za jednotu.

V rubrice Spiritualita jednoty budete v tomto roce nacházet úryvky z knihy Chiary Lubichové Výkřik. Tentokrát najdete i úvodní článek o této stěžejní knize zmíněné autorky nazvaný Chiařin „dopis z lásky“.

Petr Štěpán se v článku Živý Betlém vrací ke své vánoční zkušenosti.

Rubrika Z Hnutí fokoláre přibližuje návštěvu v Praze a zkušenosti irského kněze P. Michaela O´Kellyho, který nyní působí v Mezinárodním centru Hnutí fokoláre. Dočtete se o tom v článku Nenechte si vzít radost kvůli statistikám. Článek Srdce otevřené pro celý svět pojednává o listopadovém světovém kongresu gen, nové generace Hnutí fokoláre, od jejíhož vzniku uplynulo 50 let. Společně na cestě k jednotě jsou biskupové – přátelé Hnutí fokoláre z různých církví, kteří v říjnu prožili setkání v ekumenické citadele Hnutí fokoláre v Ottmaringu u Augsburgu (Německo). Cesty k míru, smíření a odpuštění byly v listopadu načrtnuty v sídle UNESCO v Paříži v rámci připomínky 20. výročí udělení ceny UNESCO za výchovu k míru Chiaře Lubichové.

Ani v novém roce v Novém městě nechybí komiksy a křížovka.

0
0
0
s2sdefault