170315 vlk2Ve sdělovacích prostředcích se objevují různé zprávy o zdravotním stavu kardinála Vlka. Ti, kdo ho dlouhodobě medicínsky sledují a jsou i nyní v pravidelném kontaktu s ošetřujícím personálem nemocnice, chtějí tyto informace upřesnit.

Po stanovení diagnózy se pacient podrobil chemoterapii na onkologické klinice VFN Praha 2. Po druhé dávce však došlo k rozvoji toxického poškození jater a ledvin. Byl proto přeložen na metabolickou jednotku téže nemocnice, kde o něj nesmírně starostlivě pečuje tým lékařů a sester pod vedením primářky MUDr. Kotrlíkové. Rovněž nadále zůstává pod laskavým dohledem profesora Marka a profesora Škrhy, kteří ho v minulosti sledovali ve svých odborných ambulancích.

I když v současné době nelze v onkologické léčbě pokračovat, neboť funkce postižených orgánů se nezlepšují, přesto onkolog prof. Petruželka konzultuje a zodpovědně hledá vhodný způsob léčby s předními odborníky z Evropy i USA.

Všem jmenovaným i nejmenovaným členům ošetřovatelského týmu patří náš nesmírný dík. Stejně tak děkujeme i jeho nejbližším, biskupům, osobám z arcidiecézní kurie, lidem z Hnutí fokoláre i dalším, kteří mu každodenně přinášejí posilu v podobě eucharistie.

Boj se zákeřnou nemoci svádí pan kardinál velmi statečně, i když ho fyzické síly den ode dne stále více opouštějí. Je klidný a vyrovnaný a podle jeho slov „připravený“.

0
0
0
s2sdefault