170318 vlk2Zpráva o odchodu našeho milovaného kardinála Miloslava 18. března 2017 oběhla už celý svět. Jak víte, mohli jsme mu denně přinášet eucharistii a také ho ujišťovat o vašich modlitbách a obětech. Vnímal tuto modlitební podporu až do posledního dne.

V pátek 17. března jsme dostali od něho i od lékařů povolení, abychom byli v tichu a v modlitbě nepřetržitě přítomni u jeho lůžka. Vystřídalo se u něho několik fokolarínek, které se modlily a také mu jménem všech poděkovaly za vše, co udělal pro Církev, pro Hnutí fokoláre, pro společnost, pro svět... Zdálo se, že vnímá, ačkoliv už nemohl mluvit, ztěžka dýchal. Byl klidný. Odešel do nebe, když u něho byla přítomná jeho rodná sestra Růžena.

Zprávu o odchodu jsme hned volali prezidentce Hnutí fokoláre Marii Emmaus Voce. Ona se vyjádřila, že odešel do nebe svatý člověk. Poděkovali jsme jménem Hnutí fokoláre kardinálu Dominiku Dukovi za jeho pozornost a osobní lásku, kterou mu v tomto období projevoval. Zároveň děkujeme všem za modlitby a všechny konkrétní skutky, které jste projevili vůči  osobě kardinála Miloslava Vlka.

Shromáždili jsme krátká svědectví některých, kteří s ním byli v posledních dnech.

Po každodenním přijetí eucharistie zůstával dlouho usebrán v modlitbě. Často se modlil i nahlas. Ti, co byli přítomní, cítili silnou Boží přítomnost a jeho spojení s Ním. Vícekrát pak na tuto modlitbu navázal slovy, že se těší, až bude v ráji moci pochopit naplno tajemství eucharistie. Také se často vracel k tématu, které zdůrazňoval v posledních letech: Bůh blízký. Své utrpení vždy spojoval s Ježíšem opuštěným na kříži.

V pondělí 13. března přiletěl z Centra Hnutí fokoláre bývalý spoluprezident Díla Mariina Giancarlo Faletti, aby navštívil kardinála Miloslava a předal pozdravy z právě skončeného setkání od biskupů - přátel Hnutí fokoláre, kterého se kardinál Vlk pravidelně účastnil.

Ve čtvrtek 16. března příteli PhDr. Jaroslavu Šturmovi při loučení před odchodem zašeptal při objetí: „To, co jsme snad nedokončili, to uděláme, tady nebo tam, společně...".

Volontárka MUDr. Jana Sochorová, která pana kardinála obětavě a velkoryse doprovázela v tomto posledním období, v pátek, den před úmrtím, nám sdělila jeho poslední srozumitelná slova: „Nejkrásnější král je ...“. Na její dotaz: „Kdo?“, odpověděl: „Ježíš na kříži“.

Tak jako on byl tady pro nás a s námi, stejně tak cítíme, že nám nyní připravuje naši budoucnost u Otce. Tím, jak prožíval svůj odchod, nás zbavuje strachu před smrtí a dává nahlédnout do tajemství Boží lásky, kdy se nejhlubší bolest a opuštěnost stávají zároveň nejvyšší mírou lásky. To se nedá poznat intelektem, je třeba to zažít, jak o tom svědčí jeho zkušenost: „V životě jsem si nikdy tak neuvědomil, jak moc nás má Bůh rád.“ (2. března 2017).

Jaroslava Malíková a Josef Bambas (delegáti Hnutí fokoláre v České republice)

Foto z oslavy 80-tin pana kardinála Vlka v r. 2012

Telegram papeže Františka

Článek Radiovaticana.cz

Poděkování

0
0
0
s2sdefault